Varkenshouderij

Achtergrond

Varkensprijs houdt huidige niveau vast

Het is een dooie boel op de vleesvarkensmarkt. Al 7 weken staan de vleesvarkensprijzen in Nederland en grote delen van Noordwest-Europa stabiel op het huidige niveau.

Ook deze week lijkt daarin geen verandering te komen.

Nu slachterijen hun slachtprogramma’s aanpassen naar het vakantieniveau, komt de vraag meer in evenwicht met het krappe aanbod aan slachtrijpe dieren. Desondanks beweegt de prijs niet.

Slachterijen zetten geen prijsverlaging in

Hoewel de slachtondernemingen en vleeshandel al weken spreken over in hun ogen te hoge inkoopprijzen gezien de druk op de internationale vleesmarkt, neemt er geen de stap naar prijsverlaging. Slachterijen zouden naar verluid € 5 tot € 10 toeleggen op ieder vleesvarken dat ze aan de haak hangen. En toch beweegt de prijs niet. Waarschijnlijk omdat slachterijen nu zelf ook gebaat zijn bij rust in de markt. Een stap naar beneden kan een negatieve spiraal ontketenen. Als een 2 cent lagere varkensprijs wordt gevolgd door een daling van de vleesprijs met 5 cent schieten de slachterijen er nog meer bij in.

Het wordt wel steeds aannemelijker dat de eerstvolgende beweging niet naar boven zal zijn. Het vooral in Duitsland nog steeds aanhoudende wezenlijk krappe aanbod lijkt de enige kurk waarop de prijs drijft.

Een extra zorg is het mestprobleem. De rijk gevulde mestopslagen zijn een uitdaging waar menig mester mee worstelt. Handelaren schatten dat elke varkenshouder momenteel meer mest in de kelder heeft zitten dan vorig jaar om deze tijd en dat een kwart van de vleesvarkenshouders zelfs volle kelders heeft. De prijzen voor mestafvoer zijn opgelopen naar € 30 per kuub.

Prognose: stabiel

Meer informatie over de prijzen van varkens vindt u in Boerderij op Maat:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.