Varkenshouderij

Achtergrond

‘Andere landen lopen op ons in, we moeten alert blijven’

SPF-zeugenhouder Gert van Beek (51) uit Lelystad is de nieuwe voorzitter van de European Pig Producers (EPP).

Tijdens de EPP-vergadering in Zwitserland is Gert van Beek (51) gekozen tot de nieuwe voorzitter. Van Beek volgt hiermee Erik Thijssen op.

Gert van Beek. - Foto: Ton Kastermans Fotografie
Gert van Beek. - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Hoe is de keus op jou gevallen? 2 Nederlanders na elkaar is toch vrij uniek?

“De Nederlandse branche heeft mij naar voren geschoven naast de Ier Hugh McReynolds. Erik Thijssen is dan wel een Nederlander maar heeft zijn bedrijf in Duitsland en is ook bij de Duitse brancheorganisatie aangesloten.”

De varkenssector krijgt veel over zich heen wat betreft dierenwelzijn en milieu. Waar zie jij de kansen en uitdagingen voor de komende jaren?

“We kunnen met een aantal landen heel goed op de wereldmarkt mee doen, al wordt dat met de toenemende eisen voor welzijn en milieu wel lastiger. We zien ook landen zoals Zwitserland met een sterk beschermde interne markt. Maar door de eisen aan welzijn en milieu wordt daar het varkensvlees te duur. Consumenten daar gaan de grens over voor goedkoper vlees, wat aan minder eisen hoeft te voldoen. Dat is toch zorgelijk. De EPP is geen belangenorganisatie maar we pikken wel de signalen uit de verschillende landen op en moeten kijken hoe we die inpasbaar zijn in onze bedrijven.”

Onder andere Nederland produceert voor een groot deel voor de export. Hoe moeten we omgaan met het publieke commentaar?

“Wereldwijd neemt de consumptie nog altijd toe maar ik heb niet de illusie dat we vanuit Europa alles kunnen beleveren. Maar de vraag van de consument naar kleinschaligere en bijzondere concepten mogen we ook niet uit het oog verliezen. Daar moet iemand op inspringen waar dit bij past, maar dat hoeft niet iedereen te zijn.

‘We blijven echt geen koploper als we compleet terugschakelen.’

We moeten niet vergeten waaruit onze varkenshouderij is ontstaan. We blijven echt geen koploper als we compleet terugschakelen. Aan de andere kant mogen we meer laten zien dat we grote sprongen gemaakt hebben met diergezondheid, dierenwelzijn en milieu.”

Is Nederland nog wel koploper?

“Op een aantal punten zijn we zeker toonaangevend maar overal over de wereld zie je ons systeem als basis gekopieerd en tegen een lagere kostprijs door minder eisen op gebied van welzijn, milieu en goedkopere arbeid. Op gebied van onderzoek lopen andere landen ook op ons in. Daar moeten we wel alert op blijven.”

Hoe kan de Europese varkenssector nog ontwikkelen?

“Tot nu toe hebben we ons vooral ontwikkeld door uit te breiden. Nu moet je het toch meer zoeken in de kwaliteit, bijvoorbeeld concepten, voeding en gezondheid. Daar zijn al stappen gezet maar we moeten ons realiseren dat dat voor een deel van de burgers onvoldoende blijft. Daar moeten we ons niet volledig op richten maar op de consumenten. Die kopen ons kwaliteitsvlees en bepalen mede met hun portemonnee wat wij de komende jaren gaan produceren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.