Varkenshouderij

Achtergrond 4 reacties

‘Vanaf € 40 per plaats stal weer geschikt’

Voor veel bedrijven met een kleinere vleesvarkenstak is de toekomst onzeker. De marges zijn onvoldoende en wetgeving dwingt deze boeren te investeren in hun stallen.

Bij veevoederbedrijf De Heus bestaat de vrees dat voor 2020 een flink aantal vleesvarkenshouders met 1.000 tot 2.000 plaatsen stopt. De reden is onvoldoende economisch perspectief, in combinatie met noodzakelijke investeringen. Veel stallen op deze bedrijven zijn niet emissiearm en op het dak ligt nog asbest.

Voor het veevoederbedrijf reden het concept 2020 te lanceren. Dit plan bevat 3 strategieën om deze vleesvarkensbedrijven perspectief te bieden, legt sectorhoofd varkens Henk van Kuyk van De Heus uit. De basis voor de plannen zijn all-in-all out, de stal inrichten volgen het Hycare-principe van Schippers en gezonde biggen opleggen, afkomstig van één vermeerderaar.

Henk van Kuyk. - Foto: Koos Groenewold
Henk van Kuyk. - Foto: Koos Groenewold

Hoeveel moeten deze varkenshouders investeren om verder te kunnen?

“We gaan uit van een bedrag vanaf € 40 per plaats om de stal geschikt te maken. Dat betreft asbestsanering, kleine bouwkundige aanpassingen en het emissiearm maken van de stal.”

Als een varkenshouder de investering niet aandurft?

“Met all-in-all out en gezonde dieren is een extra voerwinst van € 10.000 tot € 20.000 haalbaar. Daar zijn voorbeelden genoeg van. Iedereen erkent dat all-in-all out de diergezondheid en technische resultaten ten goede komt. Mocht een varkenshouder de stap niet durven zetten, is een voergeldconstructie mogelijk. Er zijn voergeldgevers zoals handelaren of grotere zeugenhouders die een stal zoeken om eigen dieren te mesten.”

Extra voerwinst, maar ook duurdere biggen en meer prijsrisico bij afleveren. Dat kost mogelijk geld?

“Biggen van een grote koppel van een fokker zijn een paar euro duurder dan uit een kleine koppel. Niettemin krimpt dit prijsverschil. Grote koppels biggen zijn steeds meer gemeengoed. Bovendien dalen de transportkosten en kun je eenvoudig meer fasevoeding toepassen met biggen van een leeftijd. Dat scheelt weer geld. Desgewenst hebben wij de zogeheten risicodemper om het prijsrisico op te vangen. Ook starten slachterijen met lange termijnprijzen.”

Stel dat het donkerste scenario uitkomt, gaat Nederland terug in vleesvarkensplaatsen?

“Dat zal mij niet verbazen. Deze categorie bedrijven levert wekelijks 55.000 vleesvarkens. Volgens CBS-cijfers hebben zij 17% van het totaal aantal vleesvarkensplaatsen in Nederland. De vraag is of het gaat lukken om de plaatsen van een groot deel van deze bedrijven zomaar ergens anders terug te bouwen. Dat is onzeker. En nog meer van biggenexport afhankelijk te worden in de zeugenhouderij, lijkt mij ongewenst. Stel dat door een calamiteit de grens dicht gaat. Er moet iets gebeuren. Twee derde van de bedrijven in de doelgroep haalt niet de gemiddelde voerwinst. Uit onderzoek van een stagiair blijkt dat deze gemiddeld € 16,50 lager is dan op bedrijven met meer dan 2.000 vleesvarkens.”

Laatste reacties

  • leftturn

    Bang voor omzet daling is drijfveer mijns inziens. Asbest kost kleine 30 euro, coaten ruim 15 en vervolgens nog emissie beperken door wasser of alternatief. Korter bij €100 dan bij €40.
    Laten we hopen dat andere erfbetreders in belang van klant adviseren en zich niet laten leiden door korte termijn eigen belang.

  • @leftturn. Niet zo negatief. Ik denk dat dit een mooie tussenstap is naar complete keten integratie. De boer(in) heeft de varkensrechten en arbeid. Het verbouwen van de stal, leveren biggen en voer laat je over aan de zeugenhouder of voerleverancier of slachterij. Voor de boer(in) kan dit mooie parttime baan zonder risico.

  • John*

    ik denk dat er van die categorie ook een hele grote groep is die nu de 60 jaar of meer bereikt hebben en het na 2020 wel prima vinden om te stoppen. Ik denk dat die groep er eerder voor kiest om de toko te verpachten (box 3) en de investeringen aan een ander overlaat. Schippers en de Heus hebben geweldige ideeën dus succes samen.

  • op dit moment heeft de Heus samen A de V misschien wel meer dan 50.000 varkensplaatsen op voergeldbasis bij dit soort bedrijven liggen. Is "koekje van eigen deeg". Ze zijn zelf de grootste belanghebbende dus....

Of registreer je om te kunnen reageren.