Varkenshouderij

Achtergrond

Laat voorjaar grootste struikelblok afzet varkensmest

Nat weer, strengere regelgeving en een onverminderd grote hoeveelheid rundveemest bemoeilijken de afzet van varkensmest. De sector voert overleg met de overheid om overvolle putten te voorkomen.

Het late voorjaar vanwege natte omstandigheden in een groot deel van Nederland is de belangrijkste oorzaak van de achtergebleven afzet van varkensmest dit jaar. Dat zegt Jaap Uenk, voorzitter sectie Meststoffendistributie van Cumela Nederland. “Met name in het Zuidwesten konden akkerbouwers pas laat op het land. Daardoor konden met name varkenshouders in Zuid-Nederland minder mest kwijt dan ze gehoopt hadden”, licht hij toe.

Druk op mestmarkt blijft hoog

De opslagsilo’s in de akkerbouwgebieden zijn nog wel leeggereden op het land, maar volgens Uenk was het voorjaar domweg te kort om nog meer mest aan te wenden. Van acute opslagproblemen is geen sprake, maar er hangt nog een flinke prop mest boven de markt. De druk op de mestmarkt blijft hoog. Daarom is Uenk er voorstander van om dit jaar de uitrijtermijn al met 2 weken te verlengen, zoals vanaf 2019 van toepassing wordt.

Aangescherpte mestwetgeving in Duitsland

Naast het natte weer speelt ook de aangescherpte mestwetgeving in Duitsland een rol. Duitse akkerbouwers kiezen de veilige weg en nemen minder verwerkte mest uit Nederland af. “De afname zal zich wel iets gaan herstellen, maar zal niet meer op het oude niveau komen”, verwacht Uenk. De afzet naar Frankrijk loopt wel gewoon door.

Onverminderd groot aanbod rundveemest

Het onverminderd grote aanbod van rundveemest bemoeilijkt de afzet van varkensmest nog eens extra. Het volume af te zetten rundveemest is even groot als vorig jaar, ondanks dat de rundveestapel is gekrompen. Dat komt waarschijnlijk doordat rundveehouders minder mest hebben laten scheiden dan in 2017. Akkerbouwers geven de voorkeur aan rundveemest vanwege een lager fosfaatgehalte met daardoor een hogere gift aan kali en organische stof per hectare.

Moeizame vergunningverlening mestverwerkers

Tenslotte blijft de mestverwerkingscapaciteit achter bij de verwachting vanwege moeizame procedures rond vergunningverlening. “Er zijn genoeg initiatieven vanuit de sector, bijvoorbeeld Twence in Twente, Agrogas in de Achterhoek en Greenfirm in Apeldoorn. De realisering van deze projecten loopt vertraging op door de stringente bezwaar- en beroepsprocedures die we in Nederland kennen”, zegt Uenk. “Maar de geringere acceptatie in Duitsland heeft dit jaar een grotere invloed op de mestmarkt.

POV in overleg met LTO en LNV

Eind vorige week bracht de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) naar buiten dat de afzet van varkensmest zorgelijk verloopt. Dit voorjaar is 35% minder varkensmest afgezet dan in voorgaande jaren. Zij voert overleg met LTO Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over oplossingen. Welke dat zijn, laat de belangenorganisatie in het midden. “We willen eerst de haalbaarheid toetsen en niet het risico lopen dat we de markt verstoren door dit vroegtijdig bekend te maken”, aldus de POV.

Of registreer je om te kunnen reageren.