Varkenshouderij

Achtergrond

Geurts: veeg misstanden niet onder de mat

CDA-Kamerlid Jaco Geurts waarschuwt varkenshouders hun verantwoordelijkheid te nemen en om misstanden in de varkenshouderij niet onder de mat te vegen.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de situatie in de varkenshouderij, nadat Varkens in Nood in februari beelden naar buiten bracht over misstanden in deze sector. De beelden waren zonder medeweten van varkenshouders in hun stallen gemaakt.

De beelden van Varkens in Nood zijn aanleiding voor dit debat. Wat vindt u daar van?

“Varkenshouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid om misstanden te voorkomen. Of de beelden van Varkens in Nood nu waar zijn of niet, de discussie is er dan. Je kunt nog zoveel beelden maken van mooie stallen, als er één beeld van een misstand op primetime op tv wordt uitgezonden, is dat het beeld dat blijft hangen. De sector moet haar verantwoordelijkheid nemen om dit te voorkomen en problemen niet onder de mat vegen.”

Wat moet er dan gebeuren?

“Waar levende have is, gaat ook wel eens wat mis. Boeren, maar ook erfbetreders moeten melding maken van situaties waar iets mis is. Dat is in het belang van de totale varkenssector, maar ook van de individuele varkenshouder en zijn gezin. Financiële en psychische problemen zijn in de meeste gevallen de oorzaak van misstanden. Er is geen boer die zijn vee met opzet laat lijden.”

Ook in de mestfraudediscussie wordt gesproken over een cultuur in de landbouw van problemen onder de pet houden.

“Als die cultuur er is, moeten we daar nu doorheen. De samenleving vraagt daar ook om. De sector moet het niet wegstoppen. Als problemen er zijn, komen ze toch wel naar boven. Tegelijkertijd vind ik dat boeren zich beter moeten kunnen verweren tegen dierenrechtenextremisten. Recent zijn in Duitsland 350 koeien losgelaten in de nacht. De sector moet zich ervan bewust zijn dat dit kan gebeuren. Ik ga de minister vragen om de sector beter te informeren over hoe ze kunnen handelen bij dierenrechtenextremisten. Om te beginnen moeten boeren aangifte doen als ze de indruk hebben dat er iemand illegaal in de stal is geweest. Zonder aangifte kan er geen actie op worden genomen.”

Hoe kijkt u naar de varkenssector?

“Ik kan er niet meer als varkenshouder naar kijken. Ik ben er nu ruim 5 jaar uit en de sector heeft zeker niet stilgestaan. De maatschappelijke druk is echt hoger geworden. Zonder draagvlak van je omgeving kun je het vergeten. In het regeerakkoord is ook afgesproken dat er € 200 miljoen beschikbaar komt voor sanering van de varkenshouderij in de overbelaste gebieden. Het is nu aan de minister om dit plan uit te werken.Tegelijk zie ik steeds meer initiatieven voor diversiteit in de sector en verbeteringen van het verdienmodel. Dat zijn goede ontwikkelingen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.