Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Chinese verdiepingsstallen met 1.000 zeugen per laag

Het Chinese varkensbedrijf Yangxiang kiest bij nieuwbouw voor flats. Dit werkt makkelijk en de varkens blijven gezond. De productie stijgt snel.

Aan het eind van een kilometerslange kronkelweg die steeds verder bergopwaarts voert, verschijnen uiteindelijk de reusachtige verdiepingsstallen van het Chinese varkensbedrijf Yangxiang. Een imponerend gezicht. Eerst de voerfabriek. Daarachter staan 2 verdiepingsstallen met elk 7 lagen die sinds medio 2017 zijn bevolkt. Nog verderop wordt gebouwd aan 2 verdiepingsstallen met elk 9 lagen. Uitgezonderd de hoogte zijn de 4 gebouwen identiek en bieden allemaal plaats aan 1.000 zeugen per verdieping.

Keurig afgewerkte flats

Via diverse websites verschijnen af en toe foto’s van dit bouwproject dat bij een ieder tot de verbeelding spreekt. Eenmaal aangekomen op de bewuste plek blijken de stallen alle verwachtingen te overtreffen. Er staan reusachtige, keurig afgewerkte flats waarvan het uiterlijk in menig stadswijk niet zou misstaan.
Artikel gaat verder onder de getoonde foto‘s.


 • Naam: Zong Ai Ming (31). Plaats: Guigang (China). Functie: Bedrijfsleider van hoogbouwstallen. Bedrijf: Yangxiang, zeugenbedrijf met 90.000 zeugen en eigen aanfok. Het bedrijf heeft 30.000 zeugen in het noorden van China en 60.000 in het zuiden, rond de stad Guigang, waar ook het hoofdkantoor staat. Het bedrijf heeft 7 ki-centra met in totaal 6.000 beren. Er werken bijna 5.000 mensen. Deze werken op de eigen varkensbedrijven, bij de ki of de voerfabrieken. Veel mensen bij de ki en de voerfabrieken doen advieswerk. Yangxiang wil product en advies als een pakket afzetten. Doordat het bedrijf snel groeit heeft jong talent veel ontwikkelkansen. - Foto's: Henk Riswick

  Naam: Zong Ai Ming (31). Plaats: Guigang (China). Functie: Bedrijfsleider van hoogbouwstallen. Bedrijf: Yangxiang, zeugenbedrijf met 90.000 zeugen en eigen aanfok. Het bedrijf heeft 30.000 zeugen in het noorden van China en 60.000 in het zuiden, rond de stad Guigang, waar ook het hoofdkantoor staat. Het bedrijf heeft 7 ki-centra met in totaal 6.000 beren. Er werken bijna 5.000 mensen. Deze werken op de eigen varkensbedrijven, bij de ki of de voerfabrieken. Veel mensen bij de ki en de voerfabrieken doen advieswerk. Yangxiang wil product en advies als een pakket afzetten. Doordat het bedrijf snel groeit heeft jong talent veel ontwikkelkansen. - Foto's: Henk Riswick

 • De 2 flats op de voorgrond zijn in gebruik. De 2 achterste met negen verdiepingen zijn in aanbouw.

  De 2 flats op de voorgrond zijn in gebruik. De 2 achterste met negen verdiepingen zijn in aanbouw.

 • Hoofdkantoor Yangxiang.

  Hoofdkantoor Yangxiang.

Bewuste keuze voor hoogbouw

De keuze voor hoogbouw is een heel bewuste en heeft 2 belangrijke redenen. De eerste is diergezondheid en de tweede arbeidsefficiency. In tegenstelling tot de gebruikelijke laagbouw is bij de flats van Yangxiang de kans veel kleiner dat ziektekiemen via de ventilatielucht van de ene naar de andere stal hoppen. Bij laagbouw van deze omvang staan rijen stallen naast elkaar. De uitgaande lucht kan tamelijk eenvoudig een naastgelegen stal binnen gaan, betoogt de eigenaar. Bij de flats van Yangxiang komt de lucht aan de zijkanten van de flats binnen en verlaat deze 15 meter boven het dak de flat. Per verdieping is er luchtaanvoer. Vermenging van inkomende en uitgaande lucht vindt niet plaats. Als een extra verzekering wordt de inkomende lucht gefilterd. Een eventuele ziekte-uitbraak blijft normaal gesproken geïsoleerd op een verdieping.


 • De stallucht wordt 15 meter boven de stal de lucht in geblazen.

  De stallucht wordt 15 meter boven de stal de lucht in geblazen.

 • De luchtafvoer van binnenuit bekeken. De stallucht wordt 15 meter boven de flats de heuvels in geblazen.

  De luchtafvoer van binnenuit bekeken. De stallucht wordt 15 meter boven de flats de heuvels in geblazen.

Gezondheidsmanagement

De Chinezen blijken zich terdege bewust van het belang van diergezondheid en goede zorg voor hun varkens. Daarom wordt gewerkt met SPF-varkens en doen ze al het mogelijke om ziektes buiten de stallen te houden. In grote delen van China worden veel antibiotica gebruikt. Daar is de ziektedruk hoog. De flats van Yangxiang staan 500 meter boven zeeniveau, ver verwijderd van andere bedrijven.

Het personeel blijft 48 uur in quarantaine

Eigen aanfok

Net zo min als lucht mengen de Chinezen ook geen dieren. De zeugen blijven hun hele leven op dezelfde verdieping. Het personeel heeft ook een eigen verdieping. Het bedrijf doet per flat aan eigen aanfok. Zodoende is aanvoer van fokzeugen niet nodig. De gespeende biggen ten slotte, verlaten via een aparte lift de flat. Het personeel blijft 48 uur in quarantaine, op 2 kilometer van de stallen, alvorens ze het bedrijfsterrein op mogen. Dan blijven ze 26 dagen aaneengesloten werken en wonen intern. Meer maatregelen om ziektekiemen te weren, zijn nauwelijks denkbaar.


 • De drachtstal met zelfsluitende voerligboxen. De riolering wordt gemonteerd.

  De drachtstal met zelfsluitende voerligboxen. De riolering wordt gemonteerd.

 • De mestopslag en verwerking is in aanbouw. Hier wordt mest gescheiden en stapelbare deel afgevoerd.

  De mestopslag en verwerking is in aanbouw. Hier wordt mest gescheiden en stapelbare deel afgevoerd.

 • De mestverwerker in aanbouw, naast de enorme bassins waar de mest in wordt opgeslagen.

  De mestverwerker in aanbouw, naast de enorme bassins waar de mest in wordt opgeslagen.

 • Een maquette van het varkensbedrijf en de mestverwerker.

  Een maquette van het varkensbedrijf en de mestverwerker.

Gebruik jodium bij gewond dier

De eerste batches biggen uit de flats met 7 verdiepingen zijn geleverd. De resultaten zijn veelbelovend. In de 2 flats met SPF-zeugen zijn tot dusver geen antibiotica gebruikt. Volgens bedrijfsleider Zong Ai Ming wordt jodium gebruikt bij een gewond dier. Dat volstaat. De biggen krijgen tweemaal een prik. De eerste is een ijzerinjectie en de tweede is een enting tegen mycoplasma. Daar blijft het veterinair bij. Ergens rond de zesde levensdag castreert men de beerbiggen.

Europese oppervlaktematen

Tot dusver kent China geen wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Niettemin is bij de bouw uitgegaan van de Europese maatvoering van de hokken. Ook is er groepshuisvesting voor de drachtige zeugen. 35 dagen na inseminatie gaan de zeugen in voerligboxen met uitloop, tot ze de kraamstal in gaan. In zoverre levert de aanblik in de hoogbouwstallen weinig verrassende inzichten op. De inrichting is vergelijkbaar met stallen elders ter wereld.


 • Zeugen in de dekstal van de bestaande flat. Ze blijven hier tot 35 dagen na inseminatie.

  Zeugen in de dekstal van de bestaande flat. Ze blijven hier tot 35 dagen na inseminatie.

 • De kraamstal met 53 hokken. Tussendoor staat pilaren om de constructie te dragen.

  De kraamstal met 53 hokken. Tussendoor staat pilaren om de constructie te dragen.

Bouwkosten € 2.000 per zeug

Hoogbouw is duurder dan een conventionele stal. De bouwkosten van de flats bedragen € 2.000 per zeug, zonder biggenopfok. Voor een laagbouwstal is in China de investering € 500 per zeug lager. In de bouwkosten is overigens veel luxe inbegrepen. De flats hebben pad koeling, virusfilters én airconditioning. De temperatuur in de kraamstal mag niet boven de 24 graden komen. Voor de drachtstal is 22,5 graden het maximum. Koelen is belangrijker dan verwarmen in Zuid-China. In de winter komt de minimumtemperatuur hier niet beneden 5 graden. In de zomer zijn temperaturen tot 40 graden normaal.

Kostprijs € 25 per big van 7 kilo

Korte looplijnen

De meerkosten voor de bouw verdienen zich terug tijdens de exploitatie, legt bedrijfsleider Zong Ai Ming uit. In de flats zijn 4 personeelsleden voor 1.000 zeugen voldoende. Bij laagbouw loopt dit op tot 10 medewerkers voor hetzelfde aantal zeugen. De looplijnen zijn superkort. De eerste biggen uit de flats met 7 verdiepingen zijn in december 2017 geleverd. De kostprijs van deze dieren bedroeg € 25 per big van 7 kilo. De aanloopproblemen zijn achter de rug. De kostprijs voor een speenbig bedraagt begin dit jaar een fractie meer dan € 23 per big. Grootschaligheid, efficiency en gezonde varkens zijn volgens de eigenaar van Yangxiang de succesfactoren in een vrije varkensmarkt. De flats voldoen aan alle voorwaarden.


 • De luchtinlaat gaat via meerdere stappen: koeling, filtering en airco.

  De luchtinlaat gaat via meerdere stappen: koeling, filtering en airco.

 • De bijna onafzienbare lange centrale gang van een verdiepingsstal.

  De bijna onafzienbare lange centrale gang van een verdiepingsstal.

 • De afbouw van de flats met negen lagen is in volle gang. De gebouwen staan vrij van de grond. Ongedierte heeft zodoende minder kans binnen te komen.

  De afbouw van de flats met negen lagen is in volle gang. De gebouwen staan vrij van de grond. Ongedierte heeft zodoende minder kans binnen te komen.

Doelgericht

De Chinezen gaan erg doelgericht te werk. Op het hoofdkantoor, de vergaderruimte vlakbij de hoogbouw en bij de quarantaineruimte, overal hangen vlaggen met daarop de productie- en kostprijsdoelstellingen. Dit ziet er als volgt uit: 3028 in 2024, hetgeen staat voor 30 gespeende biggen en 28 geslachte varkens per zeug per jaar in 2024. De gemiddelde productie zit nu op 27,6 gespeende biggen per zeug per jaar. De kostprijs voor een varken met een levend gewicht tussen de 110 en 120 kilo bedraagt bij Yangxiang € 1.35 per kilo. Dit moet nog fors omlaag komende jaren tot € 1,15 per kilo levend gewicht in 2024.


 • De nieuwe voerfabriek bij de flats met een capaciteit van 85.000 ton per jaar. Het voer wordt naar de stallen geblazen via een lange pijp.

  De nieuwe voerfabriek bij de flats met een capaciteit van 85.000 ton per jaar. Het voer wordt naar de stallen geblazen via een lange pijp.

 • Het voer wordt van een andere fabriek aangevoerd, tot deze in bedrijf is.

  Het voer wordt van een andere fabriek aangevoerd, tot deze in bedrijf is.

 • Bouwvakkers storten beton voor de verharde weg naar de voerfabriek. Hier gaan de grondstoffenauto’s rijden zodra de fabriek draait.

  Bouwvakkers storten beton voor de verharde weg naar de voerfabriek. Hier gaan de grondstoffenauto’s rijden zodra de fabriek draait.

 • De stortput van de voerfabriek is in aanbouw. Het graan wordt geschoond bij het lossen.

  De stortput van de voerfabriek is in aanbouw. Het graan wordt geschoond bij het lossen.

Technische resultaten verbeteren

De ontwikkelingen gaan razendsnel bij dit varkensbedrijf. Vijf jaar geleden speenden de zeugen 22 biggen per jaar. De kostprijs voor een vleesvarken bedroeg toen € 1,79 per kilo levend gewicht. Het personeel wordt ook financieel aangemoedigd de technische resultaten te verbeteren. Aan het eind van elk jaar wacht een aardige bonus als de doelen zijn bereikt.

Binnen 2 jaar neemt het bedrijf 2 flats met 13 verdiepingen in gebruik

Zeugenstapel verdrievoudigd

De gekozen aanpak draagt eraan bij dat de omvang van de zeugenstapel van Yangxiang in de afgelopen jaren is verdrievoudigd, tot 90.000 zeugen begin 2018. Er zit nog een en ander in de pijplijn. Twee flats die samen goed zijn voor 18.000 zeugen gaan medio 2018 in productie. Binnen 2 jaar neemt het bedrijf 2 flats met 13 verdiepingen in gebruik, samen goed voor 26.000 zeugen. De fundering van deze gebouwen is al gestort.

Goede zorg en focus

De zorg voor de varkens is ook een belangrijk punt. Er is gekozen voor groepshuisvesting omdat door beweging de zeugen fitter zijn en makkelijker werpen, betoogt de bedrijfsleider. Het personeel is gestoken in bedrijfskleding en voert gedisciplineerd het werk uit.


 • Een eigen vrachtwagen voor het vervoer van gespeende biggen. Op de achtergrond de quarantaineruimte. Hier blijven mensen 2 etmalen voordat ze het varkensbedrijf op mogen. Het personeel werkt 26 dagen onafgebroken bij de varkens.

  Een eigen vrachtwagen voor het vervoer van gespeende biggen. Op de achtergrond de quarantaineruimte. Hier blijven mensen 2 etmalen voordat ze het varkensbedrijf op mogen. Het personeel werkt 26 dagen onafgebroken bij de varkens.

 • Voor de aanvoer van grondstoffen en stalbenodigheden is een doorgang, waar auto's worden gedesinfecteerd.

  Voor de aanvoer van grondstoffen en stalbenodigheden is een doorgang, waar auto's worden gedesinfecteerd.

Weegschaal

Met de organisatie zit het wel goed, is de eerste indruk die een buitenstaander krijgt. De Chinezen werken volgens het boekje. Voor de zeugen de kraamstal ingaan en nadat deze de kraamstal verlaten, wordt hun conditie bepaald. Dit gebeurt door ze te wegen en spekdikte te meten. In de vloer van elke verdieping zit een weegschaal die het gewicht van de zeugen vastlegt als ze daar over lopen. De voeding wordt vervolgens afgestemd op de conditie van de zeugen.


 • De bouwvakkers blijven op de bouwplaats en wonen in units tot de klus geklaard is. De bouw van een flat kost circa 2 jaar.

  De bouwvakkers blijven op de bouwplaats en wonen in units tot de klus geklaard is. De bouw van een flat kost circa 2 jaar.

 • De flats in aanbouw. Bouwvakkers maken de blauwe, horizontale strepen over de gebouwen.

  De flats in aanbouw. Bouwvakkers maken de blauwe, horizontale strepen over de gebouwen.

 • Voor de aanvoer van grondstoffen en stalbenodigheden is een doorgang, waar auto's worden gedesinfecteerd.

  Voor de aanvoer van grondstoffen en stalbenodigheden is een doorgang, waar auto's worden gedesinfecteerd.

Voerauto overbodig

De zeugen krijgen droogvoer en drinken van een nippel. Het voer komt van de nabij gelegen fabriek en wordt via een pijp, met behulp van luchtdruk naar de stallen geblazen. Een voerauto is overbodig. Voor de biggen is er een verwarmd nest en een onderkruip met warmtelamp om ze warm te houden. Zo ontstaat een microklimaat naast de zeug.

Contractboeren

Yangxiang legt zich volledig toe op de biggenproductie. Na spenen gaan de biggen naar contractboeren die ze opfokken en afmesten. Die dieren blijven eigendom van het zeugenbedrijf. De contractboer zorgt voor de stal en verzorgt de dieren. Yangxiang levert vervolgens de kennis, het voer en overige hulpmiddelen. De mester wordt volledig ontzorgd. De gemiddelde vergoeding voor de contractboeren is € 30 per varken, voor het traject van 7 tot 120 kilo.

Snelle ontwikkeling

Ondanks de snelle expansie is groei geen doel op zich, verklaart de eigenaar van het bedrijf. Het gaat om kwaliteit en tevreden klanten. Yangxiang behoort met 6.000 beren tot de grootste ki-bedrijven ter wereld. Het bedrijf levert ook mengvoer aan collega’s. Het ki- en voerbedrijf hebben een eigen adviesdienst. De adviseurs van Yangxiang helpen Chinese varkensbedrijven de reproductie en andere technische resultaten te verbeteren. Daar is nog een wereld te winnen. Gemiddeld spenen Chinese bedrijven 22 biggen per zeug per jaar. Vooral de ki en de reproductiebegeleiding is belangrijk voor Yangxiang. Op deze markt is de concurrentie nog beperkt.


 • De woonruimte voor het personeel van het varkensbedrijf. Alle faciliteiten om te werken en ontspannen zijn aanwezig.

  De woonruimte voor het personeel van het varkensbedrijf. Alle faciliteiten om te werken en ontspannen zijn aanwezig.

 • Een van de ambtities is bij een miljoen zeugen reproductiebegeleiding te doen in 2022.

  Een van de ambtities is bij een miljoen zeugen reproductiebegeleiding te doen in 2022.

 • Bij Yangxiang ontkom je nergens aan spandoeken teksten om het team scherp te houden. Dit betreft productie- en kostprijsdoelstellingen, maar ook ambities op gebied van voedselveiligheid of technologie.

  Bij Yangxiang ontkom je nergens aan spandoeken teksten om het team scherp te houden. Dit betreft productie- en kostprijsdoelstellingen, maar ook ambities op gebied van voedselveiligheid of technologie.

 • De vergader- en gastenruimte van Yangxiang, op 2 kilometer afstand van het varkenscomplex met de flats.

  De vergader- en gastenruimte van Yangxiang, op 2 kilometer afstand van het varkenscomplex met de flats.

Groeien met eigen geld

De groei is voor een belangrijk deel betaald met eigen geld. Dat kan omdat er enorm is verdiend met de varkens. Begin 2016 bedroeg de marge soms € 150 per afgeleverd varken. De opbrengstprijs reikte toen tot € 3 per kilo levend gewicht. Deze is echter gezakt tot € 1,41 per kilo eind maart. Het vette is er helemaal af. Niettemin boekte het bedrijf afgelopen jaar € 103 miljoen winst, na belasting.

De komende jaren zullen big data verder hun intrede doen op het varkensbedrijf. Om deze reden wordt veel ervaring opgedaan met gezichtsherkenning van varkens. Deze techniek is afkomstig van het bedrijf Yingzi en bedoeld om de verzorging van de varkens verder te stroomlijnen en optimaliseren, zodat de resultaten blijven verbeteren.

Eigen voer en mestverwerking naast flatgebouwen

Op ongeveer 100 meter van de varkensflats staat de voerfabriek. Deze gaat vanaf eind april proefdraaien.

De capaciteit is 84.000 ton voer op jaarbasis. De investering bedraagt € 1,93 miljoen. De grondstoffen koopt Yangxiang centraal in voor alle varkensbedrijven, veelal op termijn. De belangrijkste ingrediënten zijn mais, soja, sorghum, gerst en vismeel. De fabriek gaat 11 voeders maken. Dit zijn diverse zeugenvoeders, een prestarter en berenvoer voor het nabijgelegen ki-centrum. De meeste grondstoffen komen uit het noorden van China, een deel is import.

Milieuregels

China heeft sinds enige jaren strenge milieuregels. Dit geldt voor emissie, vooral stank, maar ook voor mest. Om deze reden investeert het bedrijf Yangxiang in mestverwerking voor de mest afkomstig van de 6 flats. Deze gaat naar een centrale verwerker, die sinds begin 2018 in aanbouw is. De bedoeling is eerst de dikke fractie te scheiden van de gier. Het stapelbare deel wordt als organische meststof verkocht. De dunne fractie wordt zover gereinigd dat deze voor een groot deel geloosd mag worden in de bergen rondom de verwerker. Daar is een vergunning voor nodig.

Laatste reacties

 • el

  Over een aantal jaren eten we karbonades uit China!

 • Klomp

  Geweldig om daar te werken, 28 dagen opgesloten te worden. Zal je gezin leuk vinden. Je hebt in ieder geval geen last van sociale contacten. Maar als dat de toekomst is ga ik wel vissen!

Of registreer je om te kunnen reageren.