Varkenshouderij

Achtergrond

Stabiele varkensprijzen in kalme markt

Hoewel de Teleporc-prijs dinsdag met 2 cent omlaag ging naar € 1,47 per kilo geslacht gewicht, is de varkensmarkt in evenwicht.

Het verschil met de Vereinigungspreis dat tot 5 cent werd teruggebracht, wees al in deze richting. De stabiele marktsituatie vertaalde zich woensdag 25 april in gelijkblijvende Duitse varkensprijzen.

Net als de Vereinigungspreis staan ook de noteringen van de slachters Tönnies en Vion GmbH nog een week op € 1,42 per kilo geslacht gewicht. Een prijs die na een flinke strijd twee weken geleden door met name Tönnies min of meer werd afgedwongen. Als verklaring wordt naar de zeer moeilijke export binnen en buiten Europa gewezen. Toch is de vraag van de slachters naar varkens nog redelijk goed. Een afnemend aanbod zorgt ervoor dat volgende week nogmaals dezelfde noteringen worden verwacht.

Zeker in Azië, waar China veel meer produceert dan eerder voorspeld, blijft de concurrentie groot. De Verenigde Staten kunnen het vlees niet in China kwijt vanwege de importheffingen die het Aziatische land heeft ingevoerd. De VS heeft sowieso al veel vlees voor de export beschikbaar terwijl de varkensprijs laag is. Deze voorraden worden nu in andere Aziatische landen aangeboden.

Ruim aanbod slachtrijpe varkens

Ook in Nederland lijkt er evenwicht te ontstaan. Wel is het aanbod aan slachtrijpe varkens nog altijd flink. Daarnaast wees ook Vion maandag nog maar eens op die moeizame export. De slachter meldde daarbij dat het eerder prijsdalingen dan -stijgingen verwacht, toch liet men de prijs staan op € 1,42 per kilo geslacht gewicht.

De prijsdruk zorgde er dan ook voor dat de prijs bij Van Rooi Meat en Compaxo woensdag met 2 cent daalde naar respectievelijk € 1,33 en € 1,25. Daarnaast zag ook Pali Group zich genoodzaakt 2 cent van de prijs af te halen: € 1,36. Naast verbetering in de export zal ook het aanbod aan varkens moeten krimpen alvorens de prijzen de weg omhoog zullen vinden.

Prognose: stabiel

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij op Maat:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.