Varkenshouderij

Achtergrond

Samen inkopen levert gemiddeld € 20 extra per verkochte slachtzeug

In- en verkoopvereniging Unifar bestaat 10 jaar. Gezamenlijke verkoop van slachtzeugen blijft lucratief, zelfs voor de grotere bedrijven.

De circa 160 leden van in- en verkoopvereniging Unifar vormen een stevige basis voor onderhandelingen. De vereniging is tien jaar geleden ontstaan vanuit een groep zeugenhouders in Salland. De varkenshouders hebben destijds de krachten gebundeld om gezamenlijk financieel voordeel te behalen. Het doel van de vereniging, verbeteren van het rendement op de bedrijven, geldt nog steeds. Een beter rendement willen de varkenshouders behalen door een win-winsituatie te creëren: voor in- en verkopers volumevoordeel of besparen op transportkosten. het doel is om voor de leden van de vereniging een betere prijs te bedingen.

De gezamenlijke slachtzeugenverkoop is en blijft het lucratiefst voor de leden, daarnaast biedt het gezamenlijk inkopen van zwavelzuur voor de luchtwassers en de diverse gebruiksbenodigdheden voordeel. Ongeveer 60 leden nemen deel aan de inkoop van zwavelzuur voor de luchtwassers. Per kwartaal worden er prijsafspraken gemaakt met de goedkoopste leverancier. De facturering van het zwavelzuur verloopt rechtstreeks van leverancier naar varkenshouder. Met minimale inspanning levert dit een voordeel op voor leverancier en varkenshouders.

Mest blijft grote kostenpost

Dat zijn niet de enige activiteiten die de vereniging uitvoert of in het verleden heeft opgepakt. Een aantal activiteiten blijkt te zijn ingehaald door de tijd, zoals de mestpool die een aantal succesvolle jaren kende, waarbij handelaren konden inschrijven op mest van de leden. “Wel zijn er hierdoor veel vaste relaties ontstaan tussen afnemers van mest in Noord-Nederland en varkenshouders in Oost-Nederland”, vertelt Stephan Rientjes, bestuurslid van Unifar. Rientjes laat weten dat het onderwerp mest, dat een grote kostenpost is op het varkensbedrijf, elk jaar op de ledenvergadering wel aan de orde komt. Maar een gezamenlijke mestverwerkingsinstallatie opstarten is niet aan de orde. “Hiervoor zijn de investeringen te hoog en te risicovol.”

Een tweede grote kostenpost op het varkensbedrijf is het veevoer. Ook hiernaar heeft het bestuur van de vereniging onderzoek gedaan. “Een gezamenlijke inkoop bleek niet haalbaar en is daardoor niet verder opgestart”, zegt Unifar-bestuurder Paul Jansen-Holleboom. Als reden geeft de zeugenhouder aan dat de inkoop van voer op een zeugenbedrijf te specifiek is. “Te veel bedrijven in de vereniging hebben een goede relatie met de voervoorlichter die meer doet dan alleen het rantsoen uitrekenen. De leden hadden geen behoefte aan een onafhankelijke nutritionist.

Unifar: vereniging voor en door varkenshouders

De in- en verkoopvereniging Unifar is voor elke bedrijf (zeugen of vleesvarkens) toegankelijk. De 160 leden komen, voornamelijk zeugenhouders, uit heel Nederland. Hierdoor is de vereniging landelijk actief met in- en verkoopactiviteiten.

De vereniging heeft geen winstdoeleinde, maar heeft een beter rendement voor de leden als doelstelling. Er zijn geen hoge kosten voor overhead, waardoor de jaarlijkse contributie per lid € 100 bedraagt. Voor dit bedrag kunnen leden meedoen aan verenigingsactiviteiten die voor het eigen varkensbedrijf relevant zijn. Het bestuur bestaat uit 6 personen, die maximaal 9 jaar zittingstermijn hebben.

Meerwaarde bieden voor alle leden

De in- en verkoopvereniging probeert voor alle leden een meerwaarde te bieden. Hiervoor worden er ook regelmatig eenmalige acties opgestart die door het bestuur of een of meerdere leden worden uitgezocht. Hier staat een onkostenvergoeding tegenover als het uitzoeken veel tijd met zich meebrengt. “Rijk word je er niet van”, vertelt Rientjes, die aangeeft dat het er wel voor zorgt dat er binnen de vereniging steeds weer nieuwe activiteiten opgestart worden. Zo is er ook eenmalige inkoop van kadaverkoelingen geweest. Unifar heeft 3 jaar geleden ook bemiddeld in de afzet van slachtbiggen. Hierin heeft de vereniging nu alleen een faciliterende rol. Er is geen landelijke notering voor slachtbiggen. Prijzen lopen in november en december altijd op. Hierdoor is het lastiger om vaste afspraken te maken.

Tijd voor Unifar-vleesvarkensconcept

De leden zijn vooral zeugenhouders, maar ook voor gesloten bedrijven en vleesvarkenshouders zijn er activiteiten om aan deel te nemen. “Een keer in de 2 jaar maken we een prijsvergelijking van de vleesvarkens, waarbij we de opbrengsten van de varkens terugrekenen naar een standaardvarken, zodat je kunt zien waar je staat met je bedrijf”, vertelt Jansen-Holleboom. “We zien dat de prijzen voor vleesvarkens, ook in de concepten, steeds meer naar elkaar toe trekken.”

Naast de verkoop van slachtzeugen heeft de vereniging ook een jaar gezamenlijk vleesvarkens verkocht. Vooral in de tijd dat het nodig was om losse vrachten vol te plannen, was het succesvol, aldus de bestuursleden van Unifar. Nu de bedrijven groter worden en vaak zelf al volle vrachten leveren, is het voordeel minder. “Binnen de vereniging bekijken we wel of we ook voor de vleesvarkens meerwaarde kunnen bieden. Misschien is het wel tijd voor een landelijk Unifar-concept. Onder welke voorwaarden en welke meerwaarde, daarover laten de bestuursleden nog niets los, maar het lijkt een serieuze optie voor Unifar.

Of registreer je om te kunnen reageren.