Varkenshouderij

Achtergrond

Biggenmarkt verandert, prijzen niet

In Duitsland zetten de eerste noteringen stapjes omhoog, in Nederland neemt de prijsdruk iets toe.

Toch blijft in beide landen het gros van de noteringen op het eerder bereikte niveau staan. Net als in de voorgaande week gaat de biggenprijs in Baden-Württemberg wel iets omhoog. De notering stijgt met 10 cent naar € 52,40 per big. Maar ook in Beieren is de biggenprijs 50 cent hoger geworden: € 53.

De Nord-Westprijs bleef afgelopen week staan op € 48 en de Duitse producentenvereniging VEZG liet haar Vereinigungspreis voor deze week eveneens onveranderd op € 48. De Duitse mesters nemen het aanbod aan biggen graag op, zo is te lezen in een marktbericht van varkenshoudersorganisatie ISN.

In Nederland is de biggenmarkt ook in evenwicht en blijven de prijzen staan. Vion houdt zijn prijs op € 51 per big en ook de referentieprijs van Topigs Norsvin blijft op deze hoogte staan. Al neemt Spanje nog steeds dieren af, het wordt wekelijks moeilijker om de prijs hiervoor in de benen te houden. Daarnaast neemt het aanbod wat toe, een enkeling meldt inmiddels dat hij met wat dieren is blijven zitten, en wordt de prijsdruk dus steeds wat groter.

Prognose: Nederland stabiel, Duitsland iets hoger.

Meer informatie over de prijzen van biggen vindt u in Boerderij op Maat.

Of registreer je om te kunnen reageren.