Varkenshouderij

Achtergrond

‘Uiterlijk 2025 zeugen in groepshuisvesting’

In China verandert de structuur van de varkenshouderij in hoog tempo. Backyardfarms verdwijnen en grote bedrijven met varkens in voerligboxen ontstaan. Welvarende Chinese consumenten vinden dierwelzijn belangrijk. Voorloper Qinglian Food schakelt daarom over op groepshuisvesting.

De Chinese varkensvleesproducent Qinglian Food maakte eind 2017 bekend dat het afscheid neemt van de zeugenboxen. Op haar bedrijf Zhongzhi met 3.000 zeugen is al groepshuisvesting van drachtige zeugen. “Uiterlijk in 2025 wil Qinglian alle drachtige zeugen in groepen huisvesten”, verklaart Klaudel Xu, directeur merkenbeleid.

In totaal heeft het bedrijf 7.400 zeugen. De grootste locatie biedt ruimte aan 4.400 zeugen. Op het bedrijf Zhongzhi gaan de zeugen een maand na inseminatie in de groep. Ze hebben de mogelijkheid vrij te bewegen en contact te hebben met soortgenoten, legt Xu uit.

Klaudel Xu is directeur merkenbeleid bij Qinglian Food. – Foto‘s: Qinglian Food

Vanwaar groepshuisvesting?

“De overheid publiceerde in 2014 voorschriften voor het houden van landbouwhuisdieren. Dit zijn de eerste welzijnsaanbevelingen voor landbouwhuisdieren in China. Sindsdien wordt breed over dit thema gediscussieerd. Na een uitvoerige zoektocht naar de mogelijkheden, startten wij in 2012 met de bouw van groepshokken voor zeugen. In 2014 zijn we op het bedrijf Zhongzhi, in provincie Anhui, gestart met houden van drachtige zeugen in groepshuisvesting.”

Met wat voor type groepshuisvesting werken jullie?

“Wij hebben gekozen voor grote groepen met automatische voerstations. De zeugen gaan 30 dagen na inseminatie in de groepshuisvesting. Dan zijn ze getest op drachtigheid. Tussen dag 107 en 110 in de dracht verhuizen de zeugen naar de kraamstal.”

Wat is het effect op de productie?

”Groepshuisvesting heeft bij ons geen negatief effect op de productie. We nemen wel voordelen waar. We hebben minder klauwproblemen bij de zeugen dan voorheen. De zeugen werpen ook makkelijker. We hebben ook minder dode zeugen en om die reden zijn minder opfokzeugen nodig. Daardoor dalen de kosten op het varkensbedrijf.

We zijn ook tevreden over de voerstations. De stations zorgen voor meer rust in de stal dan het traditionele voersysteem. Belangrijk voor de rust is wel het gebruik van voldoende afleidingsmateriaal. Zonder voldoende afleiding vechten de zeugen wel meer.”

Hebben jullie ook ervaring met vrijloopkraamhokken?

“Ja, dat hebben we. In 2012 heeft Qinglian ervaring opgedaan om zeugen de hele productiecyclus in vrijloophokken te houden, volgens traditionele Chinese huisvestingssystemen. Dit ging ten koste van de productie. De constructie en indeling van het vrijloopkraamhok voldeden niet. Uiteindelijk is in 2014 besloten vooralsnog verder te gaan met traditionele kraamhokken bij de lacterende zeugen. We hebben wel openlijk verklaard uiterlijk 2025 volledig te stoppen met voerligboxen.”


  • ‘Uiterlijk 2025 zeugen in groepshuisvesting’
  • ‘Uiterlijk 2025 zeugen in groepshuisvesting’

Of registreer je om te kunnen reageren.