Varkenshouderij

Achtergrond

Klimaat varkensstal verbeteren met warmteterugwinning

Ventilatiesystemen voeren de warmteproductie van de varkens in de stal af. Met een warmtewisselaar is deze restwarmte terug te winnen en te gebruiken op plaatsen waar extra warmte nodig is.

Dat vertelt Mischa Hermkens, verkoper Zuid-Nederland en België bij Inno+, tijdens het seminar ‘De circulaire varkenshouderij’ in Nederweert-Eind.

Veel vleesvarkensstallen zijn gebouwd zonder voorverwarming van de binnenkomende lucht. Dat geeft tocht bij lage temperaturen. Om hoest te voorkomen stellen varkenshouders de minimum ventilatie naar beneden bij. Dat gaat ten koste van het stalklimaat en de gezondheid van de varkens. “Door de binnenkomende lucht voor te verwarmen met de warmte uit de stallucht, bespaart de varkenshouder op stookkosten en verbetert het stalklimaat en de gezondheid van de varkens”, is de mening van Hermkens.

Voorbeeldberekening warmteproductie in stal

De verkoper rekent aan de hand van een voorbeeld uit dat een stal met 3.520 vleesvarkens 313 kW aan warmte produceert. “Om deze hoeveelheid warmte met aardgas te produceren, kost ongeveer € 14 per uur”, vertelt hij. Naast de voelbare warmte produceren de varkens ook ‘latente warmte’. Dat is de warmte die via de adem in de stallucht komt. “Dat levert circa 300 kW op”, licht Hermkens toe.

De totale warmteproductie komt uit op ruim 600 kW. Om de restwarmte uit de stal optimaal te benutten, ontwikkelde Inno+ het Triple EEE-concept. Het systeem haalt 125 Wh per dier uit de stallucht en gebruikt dit om de binnenkomende lucht voor te verwarmen. Voor de stal met 3.520 dieren komt dit neer op 440 kWh. Dat betekent dat bijna 75% van de warmteproductie van de varkens uit de stallucht wordt teruggewonnen.

Schematisch overzicht van het Triple EEE-systeem. Restwarmte uit de stallucht wordt gebruikt om de binnenkomende lucht voor te verwarmen. - Foto: Inno+
Schematisch overzicht van het Triple EEE-systeem. Restwarmte uit de stallucht wordt gebruikt om de binnenkomende lucht voor te verwarmen. - Foto: Inno+

Hierbij gebruikt de wisselaar 1 kW elektriciteit om 77 kW aan warmte aan de stallucht te onttrekken. Inno+ claimt een besparing op de stookkosten van meer dan 80%. Het systeem is in staat om buitenlucht van -10 graden op te warmen tot +8 graden. Bij deze temperatuur van de binnenkomende lucht kan aanmerkelijk harder worden geventileerd, wat gunstig is voor het stalklimaat.

Systeem werkt vooral bij chemische luchtwassers

Het systeem kost ongeveer € 18 per dierplaats. De terugverdientijd varieert per bedrijf en is volgens de leverancier 2 tot 8 jaar. Het systeem is goed toepasbaar bij chemische luchtwassers. Bij biologische luchtwassers kan evengoed warmte uit de stallucht worden teruggewonnen, maar voor een goede werking van een biologische luchtwasser is een minimale temperatuur van 15 graden vereist. Dat beperkt de hoeveelheid terug te winnen warmte. Een berekening vooraf verschaft de varkenshouder hierover duidelijkheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.