Varkenshouderij

Achtergrond

Hogere voeropname met automatisch bijvoeren

Maatschap Tax koos in 2017 voor Nutrix+ om kraambiggen automatisch bij te voeren. Dat bevordert de voeropname en verlaagt de arbeidsdruk.

Sinds afgelopen zomer voert maatschap Tax de kraambiggen automatisch bij. Dat gebeurt met Nutrix+, een systeem van Weda. “Het is voor ons echt een uitkomst”, aldus Hans Tax. De zeugenhouder vertelt over zijn zoektocht naar een goede manier om de voeropname en groei van zijn biggen te verbeteren.
Artikel gaat verder onder de foto.

Naam: Hans Tax (35). Plaats: Diessen (N.-Br.). Bedrijf: Samen met zijn ouders Piet (62) en Bea (59) houdt Hans Tax 850 Danbred-zeugen (x Tempo). Hans’ zus Suzan (24) werkt zo nu en dan ook mee op het ­gezinsbedrijf. Tax produceert voor het Beter Leven-concept. De dragende zeugen ­liggen in een grote groep op stro. Er wordt gewerkt met een weeksysteem. In 2017 zijn er 34,4 gespeende biggen per zeug. Het aantal levend geboren biggen per worp is 16,9. De uitval tot spenen bedraagt 15,4%. De worpindex is 2,41. Bij het bedrijf hoort 20 hectare. Sinds afgelopen zomer wordt gewerkt met ­Nutrix+, om kraambiggen ­automatisch bij te voeren. - Foto's: Fotopersburo Bert Jansen
Naam: Hans Tax (35). Plaats: Diessen (N.-Br.). Bedrijf: Samen met zijn ouders Piet (62) en Bea (59) houdt Hans Tax 850 Danbred-zeugen (x Tempo). Hans’ zus Suzan (24) werkt zo nu en dan ook mee op het ­gezinsbedrijf. Tax produceert voor het Beter Leven-concept. De dragende zeugen ­liggen in een grote groep op stro. Er wordt gewerkt met een weeksysteem. In 2017 zijn er 34,4 gespeende biggen per zeug. Het aantal levend geboren biggen per worp is 16,9. De uitval tot spenen bedraagt 15,4%. De worpindex is 2,41. Bij het bedrijf hoort 20 hectare. Sinds afgelopen zomer wordt gewerkt met ­Nutrix+, om kraambiggen ­automatisch bij te voeren. - Foto's: Fotopersburo Bert Jansen

Voeropname bleef schommelen

Handmatig bijvoeren is al enige tijd gemeengoed op het bedrijf. Tot medio 2017 kregen de kraambiggen driemaal daags extra porties voer verstrekt. Dat zorgde niet voor het gewenste effect. De voeropname in de kraamstal bleef schommelen tussen 200 en 300 gram per big. “We hebben verschillende en luxe voercomponenten geprobeerd om de voeropname tot spenen te stimuleren. Helaas ging dat niet zoals gehoopt”, zegt Tax, die zich ergert aan het uitblijven van resultaat. “Ik kan er niet tegen dat mijn biggen niet goed genoeg groeien. Handmatig bijvoeren is bovendien bewerkelijk.”

Naar behoefte voeren

Na een tip van de dierenarts moet automatisch bijvoeren van kraambiggen soelaas bieden. Samen met zijn ouders bezoekt Hans Tax in Duitsland 2 bedrijven waar met Nutrix+ wordt gewerkt. Wat ze zien, bevalt hen. “Op een van die bedrijven vraten de biggen voor spenen gemiddeld 1 kilo. Daar was ik van onder de indruk, ook al ging het om een luxe voersoort”, vertelt Tax, die snel overtuigd raakt van het voersysteem. “Dit wil ik ook, zo dacht ik.”
Lees verder onder de foto.

De voeropname voor het spenen is van 200 tot 300 gram gestegen naar 700 tot 800 gram per big. "Daar stond ik echt van te kijken", aldus Tax.
De voeropname voor het spenen is van 200 tot 300 gram gestegen naar 700 tot 800 gram per big. "Daar stond ik echt van te kijken", aldus Tax.

Automatisch voersysteem

De vermeerderaar zet zijn zinnen op het automatische voersysteem en laat zich niet afschrikken door de investering. Hij kiest voor een uitgebreide installatie, om zijn dieren naar behoefte te kunnen voeren. “Ik werk met weekgroepen. Die wil ik op maat voeren”, zo vertelt de zeugenhouder, die zijn jongste gespeende biggen straks ook wil bijvoeren met het systeem. “Ik ben een voorstander van geleidelijke voerovergangen. Met Nutrix+ kan ik ook na het spenen nog een paar dagen automatisch brijvoer verstrekken.”
Lees verder onder de foto.

Hans Tax vult een van de voerbunkers met een prestarter. Het zakgoed wordt door het voersysteem gewogen, gemengd met warm water en bijgevoerd aan de kraambiggen.
Hans Tax vult een van de voerbunkers met een prestarter. Het zakgoed wordt door het voersysteem gewogen, gemengd met warm water en bijgevoerd aan de kraambiggen.

Overtuigd van meerwaarde

Tijdens een rondleiding over zijn bedrijf laat Tax zien hoe hij het voersysteem heeft ingepast. Tussen de kraamstal en de biggenstal heeft hij een nieuwe voerkeuken gemaakt. Die is ruim opgezet en ziet er schoon en netjes uit. De gecoate vloer is voorzien van een afvoerputje. Nat schoonmaken gebeurt hier snel en eenvoudig.

In de voerkeuken staan 6 voorraadbunkers en evenzoveel voermengers opgesteld. Aan de wand hangen 2 voercomputers. Met deze dubbele opstelling voert Tax zijn jongste dieren dag en nacht op automatische wijze bij. Het enige wat hij nog hoeft te doen, is het bijvullen van de voerbunkers en het instellen van de computers. Iedere dag checkt hij de instellingen. “Ik voer niet volledig op de automatische piloot. Na entingen daalt de voeropname. Daar hou ik rekening mee, anders blijft er veel restvoer liggen.”

Lees verder onder de foto.

De voerstrategie en de computerinstellingen moeten kloppen om het bijvoeren tot een succes te maken.
De voerstrategie en de computerinstellingen moeten kloppen om het bijvoeren tot een succes te maken.

Hoogte investering

De hoogte van de investering in de nieuwe voerkeuken en het inpassen van Nutrix+ geeft Tax niet prijs. Hij spreekt van een ‘fiks bedrag’. Met eigen arbeid heeft hij de kosten gedrukt. “Samen met een oom van me heb ik de montage grotendeels zelf gedaan.” Tax geeft aan niet precies te weten hoe snel de voerinstallatie zichzelf terugverdient. “Ik ben overtuigd van de meerwaarde en wilde dit systeem gewoon hebben, punt. We besparen nu veel arbeidstijd en het werkgemak is groot.”

Bijvoeren van kraambiggen gaat niet vanzelf, ook niet als dat automatisch gebeurt. De voerstrategie en de computerinstellingen moeten kloppen om het tot een succes te maken. Mede dankzij het advies van de voervoorlichter zien ze hun technische resultaten stijgen. “Goede begeleiding is ontzettend belangrijk”, stelt Tax.

Lees verder onder de foto.

Hygiëne is belangrijk. Tijdens de eerste 14 dagen spuit Tax de voerbakjes dagelijks schoon. Dat kan met de waterslang vanaf het voerpad.
Hygiëne is belangrijk. Tijdens de eerste 14 dagen spuit Tax de voerbakjes dagelijks schoon. Dat kan met de waterslang vanaf het voerpad.

Betere technische cijfers

De varkenshouder ziet de voordelen van dag en nacht bijvoeren in de kraamstal. Alle biggen krijgen nu de kans om voor het spenen te vreten. “Het ondereind wordt omhooggetrokken.” De voeropname voor het spenen is van 200 tot 300 gram gestegen naar 700 tot 800 gram per big. “Daar stond ik echt van te kijken”, aldus Tax. Hij merkt ook dat zijn zeugen meer biggen groot kunnen brengen. “De tomen bestaan nu gemiddeld uit 13,5 biggen bij de eigen zeug. Voorheen maakte ik 5 à 6 pleegzeugen. Nu zijn dat er maximaal nog 3.”
Lees verder onder de foto.

De resultaten bij de gespeende biggen zijn verbeterd. Tax ziet een hogere groei en een lagere uitval.
De resultaten bij de gespeende biggen zijn verbeterd. Tax ziet een hogere groei en een lagere uitval.

Pigmanage

Bij het bekijken van de technische cijfers van 2017 in Pigmanage valt nog een aantal dingen op. Tussen de eerste en de tweede helft van het jaar zijn bij de gespeende biggen enkele duidelijke verschillen zichtbaar. De gemiddelde groei per dag van de afgeleverde biggen is gestegen van 322 gram naar 353 gram. Het gemiddelde aflevergewicht is toegenomen van 23,5 naar 25,5 kilo. Het uitvalspercentage na het spenen is afgenomen van 2 naar 1,8%. De uitval tot spenen vertoonde ook een opvallende daling en ging van 16,9% in het eerste halfjaar naar 13,8% in het tweede halfjaar. Het is lastig, ofwel onmogelijk, om de verbeterde cijfers volledig toe te schrijven aan het automatisch bijvoeren van de kraambiggen, zo weet ook Hans Tax. “Maar ik ben er erg positief over.” Wat hem betreft is de rek in de cijfers er zeker nog niet uit.
Lees verder onder de foto.

Het bedrijf van Hans Tax.
Het bedrijf van Hans Tax.

Zo voert Tax zijn biggen bij in de kraamperiode

De biggen van Tax worden op vrijdag geboren. Naast biest en zeugenmelk krijgen ze de eerste 2 dagen enkel wat extra water voorgeschoteld. Op dag 3 en 4 staat er elektrolyt klaar. Van dinsdag tot en met donderdag maakt het voersysteem melk klaar. Vanaf dag 7 wordt gefaseerd prestarter bijgemengd. Iedere dag komt er 20% bij. Dat zorgt voor een geleidelijke overgang, zodat het darmpakket van de dieren went aan een veranderende voersamenstelling. Na dag 11 wordt uitsluitend nog prestarter bijgevoerd. Op dag 16 begint vervolgens de geleidelijke overstap op speenkorrel. Ook deze overstap duurt weer 5 dagen. Op de laatste dagen voor spenen wordt droogvoer bijgemengd. Bijvoeren gebeurt dag en nacht. Sensoren checken 6 keer per uur of de bakjes in het kraamhok leeg zijn. De dieren worden zo naar behoefte gevoerd. “Bijvoeren is een aanvulling op de zeugenmelk. De biggen groeien harder en zijn na het spenen al gewend aan ander voer. Tijdens de kraamperiode vreten ze gemiddeld al 100 gram droogvoer. We zien in de biggenstal nauwelijks nog biggen die weigeren te vreten”, aldus Tax.

Of registreer je om te kunnen reageren.