Varkenshouderij

Achtergrond

‘Op afstand naar varkenssector kijken’

Wageningen Academy organiseert op 23 mei a.s. voor de derde keer de cursus ‘Geld verdienen met varkensproductie’. Insteek van de cursus is het vergroten van kennis over economische aspecten van de Nederlandse en internationale varkensproductie.

“We willen inzicht geven in hoe de internationale varkensketen functioneert. De deelnemers willen zich hierin verdiepen. Naast het interpreteren van kengetallen als kostprijs, voederconversie of voerwinst proberen we de deelnemers ook tot een discussie uit te dagen”, legt Robert Hoste, cursusleider en econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research, uit.

Robert Hoste (51) is econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research. Hij leidt de cursus 'Geld verdienen met varkensproductie'. - Foto: Michel ter Wolbeek
Robert Hoste (51) is econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research. Hij leidt de cursus 'Geld verdienen met varkensproductie'. - Foto: Michel ter Wolbeek

Voor wie is deze cursus eigenlijk bedoeld?

“De doelgroep is zeer ruim, iedereen die beroepsmatig met de varkenshouderij te maken heeft. Bij de laatste cursus vorig jaar was een derde van de groep dierenarts, verder waren er mensen uit de veevoerindustrie, banken en accountants en een enkele varkenshouder en varkenshandelaar.”

Welke onderwerpen belichten jullie tijdens deze cursus?

“Vanuit Wageningen Economic Research kijk ik naar de sector en de economie er omheen op Nederlands, Europees en wereldniveau. Bijvoorbeeld: waarom gaan er wel veel biggen naar Duitsland, en niet naar Polen? Verder werk ik aan een paar projecten in Zuid-Korea. Met de kennis en ervaring die ik daaruit deel kan de Nederlandse sector misschien niet 1-op-1 aan de gang, maar het biedt wel inzichten waar de sector op vooruit kan borduren. Vanuit de productieketen wordt inzicht gegeven in verschillende ketens, hoe die opgebouwd zijn en waarom. Met deze input proberen we ook discussies op gang te brengen. Het gaat niet om het verstrekken van praktische info als ‘zet de temperatuur op stal een halve graad hoger om een hoger rendement te krijgen’, maar veel meer om sectorbreed naar kansen te kijken. We proberen sectorpartijen uit te dagen om op een afstandje naar hun sector te kijken en zo tot nieuwe economische ideeën te komen.”

Een van de inleiders is een varkenshouder. Wat wordt zijn inbreng?

“We laten de varkenshouder vrij in wat hij vertelt en gaan niet sturen op een bepaald onderdeel in zijn bedrijfsvoering. De een heeft het meer over de invulling van arbeid, de ander juist weer over de keus voor SPF of niet en wat dat qua bedrijfsvoering voor hem betekent. Deze keer zal Jan Doeschot vertellen over zijn bedrijf. Ook in eerdere cursussen hadden we varkenshouders die nagedacht hebben over hun bedrijf en de stappen die ze nemen. Dat inspireert weer anderen.”

Wat heb ik als varkenshouder aan de cursus?

“De varkenshouders die tot nu toe deelnamen wilden vooral bijgepraat worden over de sector. Ze willen de dagelijkse praktijk vanuit een ander oogpunt zien. Dat proberen we met de mix van econoom, bank, adviesbureau en varkenshouder te doen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.