Varkenshouderij

Achtergrond laatste update:6 dec 2018

Ruim aanbod vleesvarkens vlot opgenomen

Het vaststellen van de vleesvarkensnoteringen behoefde deze week bij de verschillende slachterijen geen discussie: opnieuw onveranderd.

Al weken geven zowel de Nederlandse (€ 1,29- € 1,35) als de Duitse noteringen (€ 1,36 per kilo) gelijke waarden aan.

Vleesmarkt loopt niet slecht, toch geen hogere prijs

De vleesmarkt loopt helemaal niet slecht. De afzet naar de retail trekt in de aanloop naar de feestdagen aan. Met name de luxere delen als varkenshazen en ribben lopen beter. En ook de afzet naar de industrie loopt goed door. En toch zit er geen hogere varkensprijs in het verschiet. Dat komt omdat inkopers op de vleesmarkt het makkelijk hebben. Ze weten dat het aanbod ruim is. Het is een na-ijleffect van de goede resultaten van het piekjaar 2017. Daardoor is volop opgezet. In heel Europa worden nu meer varkens geslacht dan andere jaren.

Dieren zwaarder dan gemiddeld

Maar niet alleen in aantal, ook in gewicht zijn de dieren ruimer bemeten. Met een gemiddeld slachtgewicht van 96,8 kilo zijn de dieren ruim een kilo zwaarder dan het gemiddelde, dat zo rond de 95,5 kilo ligt. In Duitsland is het verschil met ruim 97 kilo per dier nog wat groter. Daardoor komt er meer vlees op de markt.

Varkensvlees als kerstproduct

In Oost-Europese landen als Polen, Roemenië en Hongarije is varkensvlees een echt kerstproduct. Waar het normaal ‘booming business’ is, valt de afzet naar die landen momenteel wat tegen. Ze nemen de normale hoeveelheden af, maar niet de 15% extra waar Nederlandse exporteurs op hadden gerekend. Dit komt waarschijnlijk omdat de varkenssector in die landen nu zelf beter inspeelt op die afzetpiek, dan in eerdere jaren.

Prijsdruk ligt op de loer

Ook de afzet van bacon naar het Verenigd Koninkrijk loopt minder hard dan eerdere jaren en verwacht werd. Daar is de concurrentie vanuit Denemarken merkbaar.

Voor komende week wordt opnieuw een onveranderde prijs verwacht. Daarna wordt de verwachting onzeker. Als de kerstverkopen voorbij zijn, neemt de vraag wat af. Dan volgen de kerstweken zelf, waarin vaak ook andere vleessoorten dan varkensvlees wat meer in trek zijn. Dan ligt prijsdruk op de loer. Of die er ook komt, is helemaal de vraag. Alleen al om inkopers op de vleesmarkt niet in de kaart te spelen, doen slachterijen daar nu nog geen uitspraken over. Vanuit de handel klinkt de oproep aan slachterijen om dan hun financiële slachtkracht te gebruiken om hier weerstand tegen te bieden omdat een prijsverhoging, die de afgelopen weken in hun ogen mogelijk was, niet is gekomen.

Prognose: stabiele prijs.

Meer informatie over de prijzen van varkens vindt u in Boerderij op Maat:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.