Varkenshouderij

Achtergrond

Nieuwe uitdaging bij unieke fokkerijcoöperatie

De Coöperatie Topigs heeft sinds 11 december een nieuwe voorzitter, Mark Tijssen.

Kwam het voorzitterschap als een verrassing?

“Ik ben al sinds 3 jaar bestuurlijk actief bij Coöperatie Topigs. Toen bekend werd dat John Lorist afscheid ging nemen als voorzitter omdat zijn bestuurstermijnen erop zaten, is er goed overleg geweest binnen het bestuur. Hierdoor kwam de functie als voorzitter voor mij niet onverwachts. Het is een zorgvuldige overdracht geweest, een proces dat geleidelijk vorm heeft gekregen.”

Natuurlijk zal ik mijn eigen inbreng leveren, iedereen is anders, maar we doen het wel als bestuur samen

Lorist woont in Friesland en jij in Limburg, hoe ging de overdracht?

“Ook al wonen we vanuit Nederland gezien ver van elkaar, de afstand van Friesland naar Limburg en vice versa was van 2 kanten geen belemmering om regelmatig contact te hebben. We hebben goed samengewerkt en nog steeds is het contact aanwezig.”

Is de bestuursfunctie van Coöperatie Topigs goed te combineren met de bestuursfunctie bij LLTB?

“Beide functies bijten elkaar niet, zijn twee compleet verschillende werelden. Coöperatie Topigs is voor mij een nieuw begin en bij LLTB loopt de bestuursfunctie richting het einde. Ook bij LLTB gelden bestuurstermijnen, het is ook goed dat er termijnen zijn, dat zorgt voor vernieuwing in de besturen Maar ook voor deze wisseling van functie gaat dat met de juiste zorgvuldigheid.”

Mark Tijssen is gekozen als nieuwe voorzitter van Coöperatie Topigs. - Foto: Bert Jansen
Mark Tijssen is gekozen als nieuwe voorzitter van Coöperatie Topigs. - Foto: Bert Jansen

Wat zijn je speerpunten voor de komende tijd?

“Ik ben nog maar net voorzitter en Lorist heeft een goede en sterke organisatie achtergelaten en de overdracht is geleidelijk en soepel verlopen. Het zou raar zijn om meteen een andere koers te gaan varen. Natuurlijk zal ik mijn eigen inbreng leveren, iedereen is anders, maar we doen het wel als bestuur samen.’

Wat trekt je aan om deze club te gaan leiden?

‘Ik vind het uitdagend om voorzitter te zijn van het grootste bedrijf ter de wereld in varkensgenetica dat in handen is van varkenshouders. Coöperatie Topigs heeft een unieke propositie en dat wil ik graag verder vorm geven. Het is belangrijk dat we als organisatie een toekomstgerichte koers hebben. Die wil ik samen met de rest van de coöperatie uitstippelen. Topigs Norsvin is een internationaal bedrijf en is overal in de wereld actief. Dat verbreedt het blikveld van mijzelf als persoon en varkenshouder, maar het maakt het ook mogelijk voor de gehele varkenssector om verder te kijken dan alleen Nederland.”

Wat wil je bereiken als voorzitter?

“Ik ben trots op de sector en trots op de fokkerijorganisatie die we als varkenshouders zelf in handen hebben. We leven in een dynamische tijd waarbij de zon niet altijd hoog aan de hemel schijnt. Zowel op maatschappelijk – als financieel gebied. Samen met het bestuur van Coöperatie Topigs ga ik me inzetten om de uitdagingen die we hebben om te zetten in kansen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.