Varkenshouderij

Achtergrond

‘Het gaat ons om stabiele ketens’

Directeur Heiner Strömer van Tönnies Livestock betoogt dat het bedrijf niet gaat voor eendagsvliegen, maar voor langdurige handelsrelaties. “Vermeerderaars en mesters kennen elkaar persoonlijk.”

De veehandel van vleesverwerker Tönnies Fleisch heeft 3,5 jaar na de oprichting een stevige plek verworven in de markt. Aantallen verhandelde biggen wil Heiner Strömer, directeur van Tönnies Livestock, niet noemen. Wel wil hij kwijt dat de gestelde doelen ruimschoots zijn gehaald.

Heiner Strömer (53) is directeur van Tönnies Livestock en verantwoordelijk voor de Duitse en Nederlandse markt. - Foto: Henk Riswick
Heiner Strömer (53) is directeur van Tönnies Livestock en verantwoordelijk voor de Duitse en Nederlandse markt. - Foto: Henk Riswick

Voor de Nederlandse en Belgische markt lopen sinds begin november 3 man fulltime langs de weg om biggen en varkens te kopen, zegt Strömer. Ze kopen daarentegen niet alles wat los en vast zit, kwaliteit staat voorop, benadrukt hij. Ze willen goede biggen waar een vleesvarkenshouder graag mee werkt en die resulteren in een mooi gezond vleesvarken bij afleveren. Strömer: “Wij streven naar vaste relaties en ketenproductie.”

Dat zal niet meevallen in de slechte biggenmarkt dit najaar?

“Klopt, dat is niet makkelijk. Desondanks zijn wij er telkens in geslaagd om op de afgesproken tijd en tegen de afgesproken condities de biggen te laden bij onze vermeerderaars. Geen enkele vermeerderaar van ons is met de biggen blijven zitten met overvolle hokken tot gevolg.”

Ketenproductie klinkt mooi, maar de praktijk is weerbarstig. Hoe slagen jullie daarin?

“Om te beginnen hebben wij een dame in dienst die niet vanuit commercieel oogpunt bekijkt of een vermeerderings- en vleesvarkensbedrijf bij elkaar passen, maar juist vanuit de bedrijfsvoering en het ondernemerschap. Ook kennen vermeerderaar en mester elkaar persoonlijk.”

Ons gaat het om stabiele ketens met gezonde dieren en de juiste entingen

“Via onze gezondheidsdatabank kan de vleesvarkenshouder ook zien wat veterinair op het vermeerderingsbedrijf gebeurt, en omgekeerd. Ons gaat het om stabiele ketens met gezonde dieren en de juiste entingen. Ondanks de hoge Spaanse biggenprijs hebben we dit voorjaar niet naar dat land geëxporteerd. Dat past niet binnen ons ketendenken.”

Waarom zijn Nederlandse biggen interessant voor jullie?

“Nederland is dichtbij. De Nederlanders zijn in staat goede Piétrain-biggen te produceren. De Denen zijn specialist in Duroc-biggen. De gezondheid van de Nederlandse biggen is verbeterd. De entingen zitten er echt in en de sortering van de biggen is goed. We hebben recent overeenkomsten gesloten met 3 Nederlandse vermeerderaars. Een vierde komt er snel bij.”

Hoe betalen jullie de biggen?

“De Nord-West-notering is het uitgangspunt. De week na levering heeft de vermeerderaar het biggengeld op zijn rekening staan.”

De Nederlandse varkensexport wordt minder. Merken jullie dat?

“Dat klopt. De Nederlandse slachterijen doen het goed op de exportmarkten en kunnen daarom een concurrerende varkensprijs betalen. We krijgen daarom minder Nederlandse varkens aan de haak. We willen best meer varkens, maar zijn primair op zoek naar goede Nederlandse biggen voor onze vleesvarkenshouders in Duitsland.”

Of registreer je om te kunnen reageren.