Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Varkensmarkt ook deze week stabiel

De vleesvarkensmarkt maakt deze week een pas op de plaats. De varkensprijzen in de meeste Europese landen blijven gelijk.

De gemiddelde Nederlandse varkensprijs in de Europese prijsvergelijking daalt een cent en komt daarmee op € 1,24 per kilo geslacht gewicht. Dat is ruim 6 cent lager dan de gemiddelde Duitse varkensprijs en 2 cent onder de Deense prijs. Alleen de gemiddelde Belgische varkensprijs komt met € 1,16 nog lager uit.

De hoogste varkensprijs wordt nog altijd in Spanje betaald. Daar lijkt de seizoensmatige prijsdaling tot een einde te komen. Met een lichte daling van 0,6 cent komt de gemiddelde varkensprijs net onder € 1,40 per kilo geslacht gewicht uit.

Nederland slacht meer varkens, Duitsland minder

Het aantal varkensslachtingen lag volgens de meest recente cijfers eind oktober op 315.000 dieren per week. Daarmee is in de laatste weken een licht stijgende lijn te zien, die gelijk loopt met de ontwikkeling vorig jaar. Gemiddeld zijn dit jaar wel meer dieren geslacht dan vorig jaar en ruim meer dan het aantal slachtingen in 2016. In de maanden januari, februari, maart, juni, juli en september lag het aantal geslachte dieren 8% hoger dan in 2017.

In Duitsland laat het aantal slachtingen eind oktober/begin november een flinke daling zien. Het geslachte aantal dieren is met 865.000 maar liefst 145.000 dieren lager dan de laatste volle week van oktober toen nog ruim 1 miljoen dieren aan de haak gingen. Dat is het gevolg van het missen van slachtdagen door feestdagen en daarmee ook in lijn met 2017. Anders dan in Nederland ligt in algemeenheid het aantal slachtingen in Duitsland al sinds mei wat onder het niveau van 2017.

Vraag Duitse slachters is goed

Handelaren merken dat Nederlandse slachterijen goed voorzien zijn met slachtrijpe dieren. Duitse slachterijen nemen daarentegen varkens nog vlot op. “Als je daar meldt met meer dieren te komen, is het geen probleem”, is de ervaring. Alleen vertaalt zich dat niet in de prijs, die staat voor de 4e week op rij stabiel op € 1,36 per kilo geslacht gewicht.

De goede vraag door de slachterijen en de goede stemming in de markt lieten vorige week wel de prijs van de Duitse internetveiling Teleporc oplopen. Maar deze daalde ook weer net zo hard toen bleek dat varkenshouders meer dieren aanboden bij de verwachting van een stijgende prijs en slachterij Vion GmbH al vroegtijdig aankondigde geen prijsstijging door te voeren.

De dinsdagveiling deze week bevestigt het beeld dat handelaren over de Duitse markt op dit moment kenschetsen: de kooplust van de slachterijen is zeker niet slechter dan normaal. De meeste partijen gaan met 5 tot 6 biedingen van de hand. Op 3 partijen na, waarvoor verkopers voor halve of hele cent boven de geldende € 1,41 hun dieren niet kwijt wilden, zijn alle dieren verkocht. De gemiddelde veilingprijs blijft op € 1,41 staan.

Precies het verschil tussen de Teleporc en de Vereinigungspreis dat symbool staat voor een stabiele markt. De verwachting is daarmee dat de varkensprijzen ook woensdag 14 november gelijk zullen blijven. Zowel in Nederland als in Duitsland.

Prognose: stabiele prijs.

Meer informatie over de prijzen van varkens vindt u in Boerderij op Maat:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Eén reactie

  • adriemulders

    wat een onkunde,onderdelen worden duurder verkocht..zijn jullie journalisten in dienst bij de slachthuizen??? ,#fakenieuws

Of registreer je om te kunnen reageren.