Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Totaalverbod staartcouperen onhaalbare zaak

Staartbijten bij varkens is geen gedragsstoornis, maar uitvloeisel van een natuurlijke behoefte om te ontdekken. Hoe je dat kunt voorkomen is vooralsnog niet duidelijk en een totaal coupeerverbod is daarom niet haalbaar, stellen Duitse onderzoekers vast.

Het probleem staartbijten bij varkens heeft internationaal breed de aandacht. Tientallen onderzoeken zijn en worden gedaan om er een oplossing voor te vinden, zodat de staarten niet meer hoeven te worden gecoupeerd, maar zonder resultaat. Duitse onderzoekers van het Institut für Tierzucht und Haustiergenetik van de Justus-Liebig-Universiteit in Giessen hebben op uitnodiging van ketenbeheerder QS geprobeerd of het helpt met de toediening van stro- en hooipellets, maar dat blijkt ook op niets uit te zijn gedraaid, hoewel ze zeker niet over 1 nacht ijs zijn gegaan.

Gedragsstoornis

De zaak is volop in de praktijk beproefd met grote groepen zowel ongecoupeerde als gecoupeerde dieren. Belangrijke conclusie van de onderzoekers Ina Jans-Wenstrup en hoogleraar Steffen Hoy is dat staartbijten in feite niet zou moeten worden gezien als een gedragsstoornis, zoals tot dusver is gedaan, maar als het resultaat van een ontdekkingsgedrag dat typisch is voor de diersoort in kwestie. Het probleem is dan dat deze natuurlijke drang van varkens om op ontdekkingstocht te gaan wordt uitgeleefd op de staart van de soortgenoten, ‘het verkeerde object’, zoals Wenstrup en Hoy het formuleren.

Lees ook: Plus op welzijn blijft uitdaging voor boer

Zij geven toe dat het een stelling is en daarmee nog geen vaststaand gegeven, maar de stelling is wel onderbouwd met intensieve observatie en vergelijking van het gedrag van de dieren. Het is bovendien ook zo dat de varkens (in het onderzoek overigens gespeende biggen) zowel slachtoffer als dader kunnen zijn ofwel zelf bijten in de staart van een groepsgenoot en zelf worden gebeten.

Bezigheidsmateriaal

De conclusie die de onderzoekers uiteindelijk trekken is, dat de oorzaak van het staartbijten moet worden gezocht in een grote behoefte aan bezigheid bij varkens met een hoge cognitieve ambitie die deze ambitie niet kunnen uitleven. Bezigheidsmateriaal blijkt dan geen (of althans niet voldoende) soelaas te bieden omdat de staart van de groepsgenoot kennelijk interessanter is. Een oplossing daarvoor is zoals gezegd niet gevonden. Wenstrup en Hoy: “Een zekere, herhaalbare en daarmee permanente oplossing voor de preventie van staartbijten is momenteel nog niet in zicht.” Zij constateren daarbij, uitgaande van de uitkomsten van vele onderzoeken, dat het aantal gedeeltelijke en geheel verloren gaande staarten bij ongecoupeerde varkens ver boven de 50% ligt.

Totaalverbod

Het blijft derhalve een ernstig dierenwelzijnsprobleem dat alleen te lijf kan worden gegaan door, indien noodzakelijk in individuele gevallen wel te couperen. Een totaalverbod is niet haalbaar, terwijl men daarnaast bij de preventie naar innovatieve oplossingen moet blijven zoeken op het vlak van de optimalisering van het aanbod aan bezigheidsmogelijkheden.

Lees ook: Tot 2,5% hogere uitval door staartbijten

Eén reactie

  • putten

    oud nieuws.

Of registreer je om te kunnen reageren.