Varkenshouderij

Achtergrond

Kleine aanpassingen klimaatsysteem, groot plezier

Door aanpassingen in de deurventilatie van de nieuwe vleesvarkensstal van Gerard en Theo Korevaar functioneert de stal nu prima.

In het weidse landschap van de Alblasserwaard is het vooral melkvee dat de klok slaat. Ook op het bedrijf van Theo en Gerard Korevaar vormen de 90 koeien de hoofdtak, maar zijn varkens een mooie aanvulling. Er is zelfs een sterke link tussen de twee, vertelt Theo. “We maken al jarenlang zelf boerenkaas. In 1983 zijn we varkens gaan houden om kaaswei aan te voeren.” Tot de dag van vandaag krijgen de varkens een portie wei via de nippel. Aangezien het aantal vleesvarkens is gegroeid van 400 naar 1.300 en de kaasproductie stabiel bleef, is het aandeel wel kleiner dan voorheen.

Gerard (56) en Theo (47) Korevaar hebben in maatschap met hun partners en dochter en schoonzoon van Gerard een melkvee- en varkensbedrijf met kaasmakerij. - Foto's: Fred Libochant
Gerard (56) en Theo (47) Korevaar hebben in maatschap met hun partners en dochter en schoonzoon van Gerard een melkvee- en varkensbedrijf met kaasmakerij. - Foto's: Fred Libochant

Hoewel de varkens goed passen op het bedrijf was de uitbreiding 8 jaar geleden geen vanzelfsprekendheid. “We hebben alle opties naast elkaar gelegd”, aldus Gerard. Maar uitbreiden van de varkenstak was economisch interessanter dan meer melkvee. Dat was nog in het quotumtijdperk waarbij ook afstemming met de kaasproductie meewoog.

Nieuwe stal voor uitbreiding varkenstak

In 2012 is de nieuwe stal gereedgekomen. Tegelijkertijd is een aantal aanpassingen in de bestaande stal gedaan. De stallen staan er van binnen en buiten keurig bij. Mengvoer krijgen de varkens via een CDI-installatie, wei via de nippels in de voerbak en lucht komt via deurventilatie in de afdeling. De keuze voor dat type luchtinlaat was snel gemaakt. Theo: “We hadden dat al in de andere stal en dat beviel prima. En we wilden overal hetzelfde systeem.”

Veehouderij Korevaar in Brandwijk (Z.-H.)

Kleine aanpassingen klimaatsysteem, groot plezier

1.300 vleesvarkens

90 melkkoeien

40 hectare grond

80% melk verwerkt tot kaas

838 gram groei per dag

59,6% vlees

2,66 EW-conversie

1,3% uitval

Inlaat was te groot

Ondanks de positieve ervaring die de ondernemers met het systeem hadden, wilde het de eerste jaren niet lekker draaien in de nieuwe stal. Dat kwam terug in luchtwegproblemen met te veel gebruik van antibiotica en tegenvallende resultaten tot gevolg. In het voorjaar van 2017 was het ventilatiespecialist Frans Lemans die een aantal aanpassingen voorstelde. Hij zag dat lucht te snel en te ongecontroleerd door de voergang ging, met ongelijke verdeling in de afdeling tot gevolg. “De bouw op zich was goed, een paar kleine aanpassingen moest voldoende zijn.”

Typisch was de daling van het aantal longafwijkingen en de dierdagdosering

Zo was de inlaat via de deur naar de afdeling te groot en niet regelbaar. Bovendien had de wind te veel invloed op het klimaatsysteem. De inlaat lag pal naast de buitengevel, waarna de lucht via een put onder de centrale gang binnenkomt en naar de afdelingen gaat. “We dachten dat er daardoor al voldoende breking van de lucht zou plaatsvinden, maar blijkbaar was het te weinig.”

De broers hebben 3 dingen laten aanpassen: de open onderkant van de deur is vervangen door geperforeerd damwand in de hele deur. Ook is de inlaatopening met een oprolbaar zeil regelbaar gemaakt en is aan de onderkant van de deur een plank van zo’n 15 centimeter gemonteerd. Die voorkomt dat de lucht te snel in de afdeling schiet.


 • Links in de centrale gang de vroegere inlaat van de oude stal. Nu komt de lucht via de nieuwe stal binnen en is de kans op windinvloeden kleiner.

  Links in de centrale gang de vroegere inlaat van de oude stal. Nu komt de lucht via de nieuwe stal binnen en is de kans op windinvloeden kleiner.

 • De lucht komt in de centrale via roosters in de vloer. Daarvandaan gaat de lucht via de afdelingsdeur naar de voergang.

  De lucht komt in de centrale via roosters in de vloer. Daarvandaan gaat de lucht via de afdelingsdeur naar de voergang.

 • De afdelingsdeuren zijn opvallend breed. De inlaat is nu regelbaar en onderaan is een plank om de luchtstroom te breken.

  De afdelingsdeuren zijn opvallend breed. De inlaat is nu regelbaar en onderaan is een plank om de luchtstroom te breken.

Verder zijn in de afdelingen schotjes geplaatst die de inkomende lucht breken. Daardoor verdeelt de lucht zich beter over de hokken, van voor tot achter in de afdeling. “De voergang is 150 centimeter, dus 2 schotjes tegenover elkaar van 15 centimeter zijn geen probleem.”

Tot slot is de inlaat buiten de stal aangepakt. Op de inlaatopening zijn 1,5 meter hoge bakken van damwand geplaatst zodat de lucht niet meer ‘gevangen’ wordt tussen de gevel en de inlaat. Het is een luchtdrukkap, maar dan op zijn kop.


 • Smalle planken van zo’n 15 centimeter bij elk hok zorgen ervoor dat de lucht beter in de afdeling wordt verdeeld.

  Smalle planken van zo’n 15 centimeter bij elk hok zorgen ervoor dat de lucht beter in de afdeling wordt verdeeld.

 • Een kapconstructie boven de luchtinlaat tegen de gevel voorkomt dat de wind invloed heeft op de luchtstroming in de stal.

  Een kapconstructie boven de luchtinlaat tegen de gevel voorkomt dat de wind invloed heeft op de luchtstroming in de stal.

Overigens zijn ook in de oude stal de deuren aangepast. Ze zijn nu hetzelfde als in de nieuwe stal. Verder is daar de luchtinlaat rechtstreeks vanuit de buitengevel dichtgemaakt, waardoor de lucht nu vanuit de centrale gang van de nieuwbouw komt. Daardoor zijn windinvloeden verder ingeperkt. Ook zijn alle voelers in de voergang op een hoogte van 2,5 meter gehangen. Daar hebben ze geen hinder van lucht en warmte van de dieren.

Kosten terugverdiend

In de eerste rondes nadat de aanpassingen waren doorgevoerd, bleken ze al effect te hebben. De lucht komt meer gecontroleerd in de afdeling, wordt beter verdeeld en de wind heeft nauwelijks nog invloed op de luchtstroming. De problemen met de longen verdwenen en resultaten klommen naar het huidige niveau. Gerard: “Typisch was de daling van het aantal longafwijkingen en de dierdagdosering. Die is van 7,5 naar 3,7 afgenomen.” Ze hoeven niet lang te rekenen of de kosten voor de aanpassingen, alles bij elkaar zo’n € 6.000 aan arbeid en materialen, snel zijn terugverdiend.

Nu de stal technisch goed in orde is, willen de 2 veehouders de gezondheid verder verbeteren. De focus ligt op de aanpak van salmonella. Daarvoor krijgen met name de hygiëne en het aanzuren van het drinkwater aandacht. De wei uit de kaasmakerij is al zuur, maar krijgt ook langere tijd een extra behandeling. Het is duidelijk dat, hoewel de varkens een derde tak zijn op het bedrijf, de ondernemers er het maximale uit willen halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.