Varkenshouderij

Achtergrond

‘Iedere varkenshouder kan PRRS-gevolgen beperken’

GD-onderzoeker Jos Dortmans over PRRS. Meer kennis moet bijdrage aan een gerichtere bestrijding.

Viroloog Jos Dortmans van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) won onlangs € 25.000 voor onderzoek naar PRRS. De prijs van farmaceut Boehringer Ingelheim wordt ingezet om de typering van diverse PRRS-stammen te verbeteren. Een goede typering helpt varkenshouders om gerichter maatregelen te nemen tegen PRRS.

Om iets te zeggen over de herkomst van het virus wordt nu dikwijls naar één gen gekeken, het ORF5-gen. Dortmans gaat met zijn collega’s naar zes genen van het PRRS-virus kijken.

Onderzoeker, boerenzoon en viroloog Jos Dortmans (41) van de GD doet onderzoek naar varkensvirussen zoals PRRS.
Onderzoeker, boerenzoon en viroloog Jos Dortmans (41) van de GD doet onderzoek naar varkensvirussen zoals PRRS.

Is die typering zo belangrijk?

“Ja, heel belangrijk. We krijgen daar ook best veel vragen over van veehouders. Als PRRS opspeelt op een bedrijf wil de varkenshouder onder meer weten of het veldvirus of vaccinvirus betreft en of het virus al op het bedrijf zat of misschien van buitenaf komt.

Als nu het ORF5-gen van een PRRS-virus dat wij onderzoeken minimaal 98% overeenkomst vertoont met een eerder op dat bedrijf gevonden stam is met vrij grote zekerheid sprake van verwantschap. Het advies is dan de interne hygiëne te verbeteren om de versleping van PRRS tegen te gaan. Is de overeenkomst minder dan 98%, dan ligt het meer voor de hand de pijlen te richten op de externe hygiëne om insleeprisico te verkleinen.”

Waarom wordt nu pas dieper op het virus ingezoomd?

“Om de eenvoudige reden dat dit nog veel te kostbaar is om routinematig te doen. We kijken nu naar één gen, dat wordt over enige jaren vermoedelijk uitgebreid tot zes genen. Met zes genen brengen we circa een vijfde van het virus in kaart. Dat inzicht biedt ons handvatten om te staven hoe betrouwbaar de ORF5-methode is.”

Misschien heeft het virus de sector vaak op het verkeerde been gezet. Wat denkt u?

“Dat is moeilijk te zeggen. Daarvoor is dit onderzoek juist nodig. Meer onderzoek geeft meer informatie. De techniek wordt gelukkig steeds beter en de kosten lager. Het onderzoek dat we nu gaan doen, zal uitwijzen of het zinvol is een groter deel van het virus te onderzoeken. Dat weten we volgend jaar.

Wel is zeker dat het ORF5-gen dat wij nu onderzoeken heel variabel is en makkelijk muteert. Ook kan uit twee PRRS-varianten een nieuw variant ontstaan. Dit maakt PRRS-bestrijding extra lastig.”

De opvatting onder varkenshouders is nogal eens dat als buren met PRRS kampen bestrijding van het virus op het eigen bedrijf zinloos is. Is dat een terechte gedachte?

“Nee, zeker niet. Met de juiste maatregelen om PRRS-insleep te voorkomen en verspreiding op het bedrijf tegen te gaan, verbetert op ieder bedrijf de gezondheid. Iedere varkenshouder kan de gevolgen van PRRS voor zijn bedrijf beperken. Het onderzoek dat wij nu gaan doen, geeft inzichten die de sector weer een stap vooruithelpen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.