Varkenshouderij

Achtergrond

Varketing timmert al 10 jaar aan de weg

Varkenscoöperatie Varketing Group jubileert. Varketing-lid Eduard Maas vertelt over de coöperatie.

De Limburgse varkenscoöperatie Varketing Group bestaat 10 jaar. In die periode zijn er onder die vlag geen aansprekende projecten van de grond gekomen. Máár: “Door onderlinge samenwerking, stimulering en sturing zijn bedrijfsresultaten wel verbeterd. Door onze omvang – er zijn vijf varkenshouders – zijn we bovendien een interessante marktpartij”, vertelt Eduard Maas (48) in Swolgen (L.). Hij is een van de coöperatieleden.

Varkenshouder Eduard Maas (48) staat stil bij 10 jaar Varketing.
Varkenshouder Eduard Maas (48) staat stil bij 10 jaar Varketing.

Wat is de coöperatie Varketing Group?

“Wij zijn vijf samenwerkende Noord-Limburgse varkenshouders met als belangrijkste doelstelling: het rendement verhogen van de individuele varkenshouder. Dit realiseren we door gezamenlijk te vernieuwen en te participeren binnen de varkenshouderijketens.

Insteek daarbij is een voedselveilige en hoogwaardige productie van kwaliteitsvlees. Verder willen we via open communicatie en overleg tot innovatie komen.

Door de gezamenlijke Haccp-/ISO-certificering leerden we elkaar en elkaars bedrijfsprocessen beter kennen

Daarnaast willen we maatschappelijk verantwoord, klantgericht en vraaggestuurd produceren en staan we open voor vernieuwingen, ontwikkelingen en innovaties.”

Hoe zijn jullie hiertoe gekomen?

“Door de gezamenlijk Haccp-/ISO-certificering leerden we elkaar en elkaars bedrijfsprocessen beter kennen. Op basis hiervan ontstond het gevoel dat er meer mogelijk was. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Varketing-coöperatie.”

Wat doen jullie samen?

“Het belangrijkste is dat we verbinding maken met elkaar, partners, consumenten én de samenleving. Door diverse projecten op te starten kregen we meer inzicht in de markt en de maatschappelijke issues. Deze kennis hebben we vertaald naar onze bedrijven.

Als grotere partij zijn we interessant, samen hebben we 3.500 zeugen en 12.000 vleesvarkens

Doordat het onderling vertrouwen groot is, lukt het ons om gezamenlijk zaken te doen waardoor we faalkosten in de keten kunnen reduceren. Belangrijk is ook de in- en verkoop. Als één grotere partij ben je toch interessanter. Gezamenlijk hebben we immers 3.500 zeugen en 12.000 vleesvarkens.”

Varkenscoöperatue Varketing Group bestaat 10 jaar.
Varkenscoöperatue Varketing Group bestaat 10 jaar.

Zijn er ook tastbare resultaten van de samenwerking?

“Door de opgedane kennis en ons gezamenlijk opgebouwde netwerk is het makkelijker ondernemen. Bedreigingen zien we eerder aankomen en oplossingen zijn sneller gevonden. Ook de projecten die niet het (vooraf) gewenste resultaat hebben opgeleverd, leverden uiteindelijk toch een schat aan waardevolle informatie op. Daarnaast is er ons vleesconcept Vlees van Veijf en is onze co2-footprint bekend.”

Wat levert het de vijf leden tot nu toe op?

“Door samen te werken, pakken we initiatieven op die je als individuele varkenshouder nooit onderneemt. Zoals ons evenement Pigs in the pigture. Daarnaast investeren we in de leefbaarheid van onze omgeving. Hierdoor kan de bedrijfsontwikkeling van onze leden in harmonie met de omgeving plaatsvinden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.