Varkenshouderij

Achtergrond 5 reacties

‘Fosfaat op de boot terug naar Zuid-Amerika?’

Niet alle grondstoffen voor varkensvoer zijn in Nederland te telen. Om toch de kringloop rond te maken, moet er ook weer wat terug naar die delen van de wereld, is de redenatie van varkenshouder Theo Vernooij.

Toen Theo Vernooij (35) de kringloopvisie van minister Schouten las, vond hij deze ‘een beetje flauw’, omdat volgens hem de landbouw meer kringloop is dan wordt gedacht. Reststromen uit de voedingsindustrie worden immers al veel gebruikt in varkensvoer, zoals op zijn eigen bedrijf in Nijkerk.

Tekst gaat verder onder foto

Theo Vernooij: “Ik geloof dat er altijd plek blijft voor de Nederlandse varkenshouderij. Dat verhaal dat andere landen onze productie overnemen, daar ben ik niet zo van.” - Foto: Ton Kastermans
Theo Vernooij: “Ik geloof dat er altijd plek blijft voor de Nederlandse varkenshouderij. Dat verhaal dat andere landen onze productie overnemen, daar ben ik niet zo van.” - Foto: Ton Kastermans

Dus op jouw bedrijf is de kringloop al rond?

“Nee, dat niet. Ik kan al wel veel mest op m’n eigen grond kwijt. Ik heb 75 hectare grond, de rest gaat door de mestverwerker. Ik heb een gesloten bedrijf en mest dus alle biggen zelf af. Kunstmest gebruik ik niet, wel de dunne fractie die overblijft uit de verwerker.”

Waar liggen de uitdagingen voor jouw bedrijf?

“Ik moet nog vrij veel mest verwerken, daar liggen nog kansen. Het zou mooi zijn als het bij akkerbouwers in de buurt kan worden afgezet. Maar dan moeten akkerbouwers dat ook willen. Varkensmest wordt sneller opgenomen door de plant dan rundveemest. Dat besef moet bij akkerbouwers nog komen.”

Als varkenshouderij zijn we goed bezig, maar blijkbaar moeten we dat meer laten zien

Hoe doe je dat met voer?

“Een deel van het varkensvoer komt van eigen grond, ik teel zelf CCM voor in het brijvoer. Dat brijvoer past sowieso goed in het kringloopdenken: er zitten veel reststromen uit de voedingsindustrie in, zoals sojaschroot. Dat is een prachtig voorbeeld van het verwaarden van resten. Als varkenshouderij zijn we goed bezig, maar blijkbaar moeten we dat meer laten zien.”

Kun je al het voer dan ook zelf telen?

“Het zou mooi zijn als je zelf soja zou kunnen telen, maar daar is het Nederlandse klimaat niet geschikt voor denk ik. Maar in het kader van de kringloop moeten we misschien wel wat terug gaan doen voor de productie ervan in Zuid-Amerika. Kan die boot niet gewoon terug met een lading fosfaat?”

Is het nodig, om soja te voeren?

“Ja, dat moet wel. Het is een prachtig product, dat het varken heel goed kan benutten en omzetten in de productie van vlees. Je kunt het wel vervangen door iets anders, maar dan is de benutting lager en moet je de varkens langer aanhouden. Dan produceer je natuurlijk ook weer meer mest.”

In de visie wordt gesproken over een goed verdienmodel voor de boer. Zit dat erin, met kringlooplandbouw?

“Ja ik denk het wel, maar daar moeten we zelf aan werken. Zodra consumenten bewust worden van het proces achter hun voedsel zijn ze misschien wel bereid om meer te betalen. Consumenten moeten snappen dat extra moeite doen geld kost. Ik lever vlees met het Beter Leven Keurmerk, sinds daar meer vraag naar is, is er ook een verdienmodel.”

Nederland is niet het braafste jongetje van de klas, maar we lopen wel voorop

“Ik geloof ook dat er altijd plek blijft voor de Nederlandse varkenshouderij. Dat verhaal dat andere landen onze productie overnemen, daar ben ik niet zo van. Ook in andere landen wordt de consument en de omwonende kritischer. Nederland is niet het braafste jongetje van de klas, maar we lopen wel voorop. Net als op het gebied van kringloop. Dat moeten we nu nog wel even laten zien.”

Boeren in debat met Schouten

Kringlooplandbouw is het toverwoord in de landbouwvisie van minister Carola Schouten. Op 5 november organiseert Boerderij een boerendebat met de minister. In de aanloop daarnaartoe een serie interviews met boeren en niet-boeren.

Laatste reacties

 • koestal

  Heel erg flauw van Schouten. Stuur dan de varkensmest met schepen terug naar landen met vraag naar mest of fosfaat.

 • farmerbn

  Varkensboeren voeren geen soja maar het afval van de soja die de mens niet wil eten.

 • john***

  die soja trekt de stikstof uit de lucht en heeft alleen fosfaat kali bemesting nodig. Soja groeit hier voor geen meter dus een fosfaat kali meststof ruilen tegen sojaschroot is helemaal zo slecht niet..

 • ReMarkAble Communicatie BV

  Soja telen in Nederland is mogelijk stuur een mail naar h.vermeer@remarkable.nl en ik geef je de info door van bedrijven die hierbij kunnen ondersteunen.

 • farmerbn

  Het kan wel maar alleen tegen verlies van geld. Als dat niet juist is doet h vermeer van remarkable het even voor. Heeft hij advies nodig dan kan ik die wel geven à 80 euro per uur.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.