Varkenshouderij

Achtergrond

Sterkere varkensketen door informatieuitwisseling

Door informatie uit te wisselen tussen schakels in de varkensvleesketen kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Dat is de belangrijkste conclusie van het seminar ‘Voor ieders wat wils, marktgericht produceren’ van de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouderij (VPOV) en beursorganisator Agro Expo Vlaanderen.

“Varkenshouders beuren niet direct een hogere varkensprijs, maar kunnen wel hun voordeel doen met de juiste marktinformatie”, vertelt Arjan Koldenhof, directeur van vleesexporteur Mondial Foods. Hij verwijst naar de viering van Chinees nieuwjaar in China, op 16 februari, waardoor de vraag naar varkensvlees stijgt.

Om het vlees op tijd bij de consumenten te krijgen, moeten de containers uiterlijk half januari in de haven van Shanghai gelost worden. Dat betekent dat het begin december vanuit Europa verscheept moet worden. “De orders voor leveringen naar China voor januari komen in augustus en september bij ons binnen”, vertelt Koldenhof. Slachterijen maken deze bestellingen in september, oktober en november klaar. “Dan is de varkensprijs hoog. Door je productie daar op aan te passen, kun je extra rendement maken”, houdt hij de zaal voor.

Met karkassen niet onderscheidend

Ook Joris Coenen, marketing officer van de Belgian Meat Office (BMO), is van mening dat het beter kan. Volgens hem wordt de overzeese export steeds belangrijker voor de Belgische varkenshouderij. “De varkensvleesconsumptie in België en Europa daalt terwijl, die in Azië stijgt onder invloed van een groeiende koopkracht”, vertelt hij. Coenen vindt het jammer dat bijna tweederde van de Belgische varkensvleesexport uit karkassen bestaat. “Dat beperkt de mogelijkheden om ons op de internationale markt te onderscheiden”, vindt hij.

‘Overzeese export steeds belangrijker voor de Belgische varkenshouderij’

Coenen is positief over de kwaliteit van de Belgische karkassen. Afnemers waarderen het grote uitsnijrendement vanwege de hoge bevleesdheid. Keerzijde daarvan is een wisselende kwaliteit door PSE-vlees. Het steekt hem dat België zich onvoldoende onderscheidt op de internationale varkensvleesmarkt. Zo is het land slecht vertegenwoordigd op de lucratieve Japanse markt. “In 2002 exporteerde België 6.500 ton varkensvlees naar Japan. Vorig jaar ging er nog maar 500 ton varkensvlees naar Japan”, vertelt Coenen.

Elke afnemer heeft zijn eigen wensen

Individuele varkenshouders hebben geen directe invloed op de overzeese export van varkensvlees. Wel op de kwaliteit van varkensvlees. Kwaliteit is een rekbaar begrip. Elke afnemer stelt zijn eigen kwaliteitseisen. “Chinezen zien graag vlees met bot en kraakbeen, Noord-Korea heeft een voorkeur voor vet vlees, Japan wil kleine stukjes mager vlees en de Amerikanen willen grote stukken vlees”, schetst Koldenhof.

Stefaan De Smet, professor aan de Universiteit van Gent, is specialist op gebied van vleeskwaliteit. Volgens hem kan de smaak van Belgisch varkensvlees verbeteren door meer te fokken op intramusculair vet en mogelijk door daar met de voeding in de afmestfase op te sturen. “Daar moet onderzoek naar gedaan worden”, vindt hij. Daarnaast is het belangrijk dat varkens voldoende lang vasten voor de slacht en dat stress wordt vermeden tijdens het proces. “Dat is gunstig voor de vleeskwaliteit”, zegt hij.

‘Het belangrijk dat varkens voldoende lang vasten voor de slacht en dat stress vermeden wordt’

Door binnen de keten beter samen te werken en informatie te delen, kunnen afnemers op hun specifieke wensen worden bediend. Aangezien verreweg het grootste deel van het varken verwerkt wordt, is de verwerkingskwaliteit erg belangrijk. Dat is een sterk punt van Belgische varkens. Het is aan de gehele keten om die kwaliteit te verwaarden.

Of registreer je om te kunnen reageren.