Varkenshouderij

Achtergrond

Staat heeft strijd om MPA-schade opgegeven

De staat heeft geen ijzers meer in het vuur om de schade die is geleden in de MPA-affaire (2002) te verhalen op de Ierse farmaceut Wyeth of de afvalmakelaar Cara.

De staat had de procedure overgenomen die de productschappen voor vee en vlees en diervoeders samen met LTO Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, de veevoerindustrie (Nevedi) en de Bond van Handelaren in Vee in 2002 al hadden ingezet tegen de 2 bedrijven. De staat is voor enkele miljoenen het schip in gegaan.

Procedures lopen nog

Ondertussen zijn er nog wel bedrijven die procederen. Eerder deze maand bepaalde het gerechtshof in Den Haag in een tussenarrest dat Wyeth aansprakelijk is voor de schade die Nederlandse varkenshouders opliepen. Een andere procedure loopt nog bij het gerechtshof in Amsterdam.

50.000 varkens geruimd

Het gaat om schade die is veroorzaakt nadat suikerwater, dat was vervuild met het hormoon medroxyprogesteron acetaat (MPA) in 2002 in de diervoederketen terecht kwam. Als gevolg daarvan moesten ongeveer 50.000 varkens worden geruimd.

‘De kans op een succesvol hoger beroep werd laag ingeschat’

Hoger beroep

In december 2013 wees de rechtbank in Haarlem de claims van de productschappen, LTO en andere belangenorganisaties af. Destijds heeft de staat na overleg met onder andere de landsadvocaat besloten de vordering op terugbetaling te laten vervallen. ”De kans op een succesvol hoger beroep werd laag ingeschat”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

€ 6,5 miljoen voor opkoopregeling

De staat heeft in 2002 met toestemming van de Europese Commissie € 7 miljoen uitgetrokken voor de opkoopregeling, die aan de productschappen werd voorgeschoten. Daarvan is uiteindelijk € 6,5 miljoen ook daadwerkelijk uitgegeven. Het productschap heeft daarvan € 3,2 miljoen terugbetaald. De rest van het voorschot hoefde pas te worden terugbetaald, als de grondstofleveranciers aansprakelijk konden worden gesteld. Omdat er (na de uitspraak van de rechtbank in Haarlem in 2013) is gebleken dat er niets te verhalen viel, hoefde het productschap de voorfinanciering niet terug te betalen. Dat bedrag (€ 3,3 miljoen) is in 2014 afgeboekt van de landbouwbegroting.

Er zijn sinds 2002 geen besluiten genomen om dergelijke financiële regelingen niet opnieuw toe te passen

Fipronil-crisis

De opkoopregeling uit 2002 wordt nu soms ter sprake gebracht bij de discussie over vergoeding pluimveehouders die zijn getroffen door de fipronil-crisis. Er zijn sinds 2002 geen besluiten genomen om dergelijke financiële regelingen niet opnieuw toe te passen. “Dat kan ook niet omdat de uitkomst van besluitvorming afhankelijk is van verschillende factoren zoals de specifieke casus, de opgedane inzichten, de politieke wind, de heersende opvattingen, enzovoorts”, aldus het ministerie nu.

Eenmalige subsidieregeling

Volgens het ministerie was de MPA-affaire uniek. De financiële subsidieregeling was eenmalig. Destijds is het bedrijfsleven ‘nadrukkelijk op haar eigen verantwoordelijkheden aangesproken en door LNV gestimuleerd om zelf maatregelen te nemen’, aldus het ministerie.

Of registreer je om te kunnen reageren.