Varkenshouderij

Achtergrond

Resultaat varkenshouder wordt minder

2017 wordt bijgeschreven als een bovengemiddeld jaar voor de varkenshouderij. Voor dit jaar zal het resultaat minder gunstig zijn, meldt Rabobank.

Voor 2018 wordt door analisten rekening gehouden met een toename van de varkensvleesproductie. Een productie die in het afgelopen jaar in Europa achterbleef bij de rest van de wereld. Dit jaar zal zeker vanuit de Verenigde Staten (VS) de druk op de wereldmarkt toenemen. In de VS zal namelijk fors meer varkensvlees worden geproduceerd, net als in Brazilië, Canada en China.

Prijzen gaan zakken

De groei zal ervoor zorgen dat de prijzen verder zullen zakken. Daarnaast blijft de sterke euro een grote rol spelen in de export. De sterke eenheidsmunt maakt Europese waar duurder op de exportmarkt dan vergelijkbare producten uit landen met een minder sterke munt. Naast een flink groeiende varkensvleesproductie hebben de Verenigde Staten tegenwoordig een wat minder sterke dollar, dus zal de VS een geduchte concurrent van Europa blijven.

De voor dit jaar verwachte groei liet zich in het laatste kwartaal van 2017 al zien in de slachtaantallen. Met wekelijks ruim 300.000 slachtingen waren deze fors. Het gemiddelde slachtgewicht over 2017 komt uit op 96,02 kilo. Zeker in de laatste weken van het jaar kwamen de varkens flink zwaar bij de slachterijen aan.

Productiegroei China lijkt mee te gaan vallen

De productietoename in China lijkt dit jaar gelukkig minder fors uit te gaan vallen dan analisten in 2017 voorspelden. In het zuiden en oosten van het land neemt de productie zelfs af. Dit vanwege de hogere milieueisen die zijn ingevoerd. Maar ook logistieke problemen houden de groei in toom. Het land lijkt af te stevenen op een productietoename van nog geen 1,5%, terwijl eerder werd uitgegaan van 2%. Daarnaast neemt de consumptie er nog steeds toe. Iets wat extra gestimuleerd wordt doordat de varkensprijzen in China onder druk staan.

Afname EU-export naar China

Wel zagen we over het afgelopen jaar een afname van de EU-export richting China. Het komt niet alleen door de ontwikkelingen in het Aziatische land. Ook de al eerder genoemde sterke euro en hoge varkensprijzen, zeker in de eerste helft van 2017, spelen hierin een grote rol. Gelukkig nam de export naar landen als Japan, de Filipijnen, Zuid-Korea en zelfs ook de Verenigde Staten toe. Over de uitvoer richting Japan valt nog te melden dat de te verwachten afronding van een handelsovereenkomst met het land zal leiden tot lagere importheffingen op Europese producten. Het kan niet anders dan dat dit de export naar Japan ten goede zal komen.

Varkens in een stal. Vanwege de varkenscyclus wordt een gemiddeld voerwinstjaar verwacht. Voor veel varkenshouders een minder resultaat dan over 2017. Foto's: ANP
Varkens in een stal. Vanwege de varkenscyclus wordt een gemiddeld voerwinstjaar verwacht. Voor veel varkenshouders een minder resultaat dan over 2017. Foto's: ANP

Productietoename in VS zet sterk door

Net als in China zien we in de Verenigde Staten druk op de prijzen. In Amerika waren de prijzen vorig jaar tot september hoog. Het land had een beperkte voorraad vlees, maar had tegelijk te maken met een sterke vraag uit binnen- en buitenland. Ondertussen werd afgelopen jaar de slachtcapaciteit in de VS enorm uitgebreid. Het aantal slachtingen nam op jaarbasis met 3% toe. Wat neerkomt op zo’n 2,5 miljoen slachtingen per maand. En de productie blijft nog wel even toenemen. Door een flinke groei in de hoeveelheid afgeleverde biggen en zeugen en het steeds zwaarder afleveren van de vleesvarkens, gaat Rabobank ervan uit dat de productiegroei zeker tot 2025 doorloopt. Het zorgt ervoor dat de Amerikanen meer vlees op de wereldmarkt kwijt moeten, met als gevolg verder toenemende druk op de prijzen.

Grotere zeugenstapel in EU

Deze prijsdruk zal zeker van invloed blijken nu ook in Europa een grotere productiviteit wordt verwacht in 2018. Dit in tegenstelling tot afgelopen jaar toen de productie met 1% kromp. De verschillen in Europa waren echter groot. Daar waar in de meeste landen minder werd geproduceerd, met name in de eerste helft van het jaar, nam de Spaanse productie iets toe. En ook dit jaar zullen er bij de groei flinke verschillen zijn. De Duitse, Franse en ook Belgische productie zal afnemen, terwijl in Spanje, Polen en Nederland meer geproduceerd gaat worden. Spanje, dat dus in 2017 ook al groei liet zien, spant ook dit jaar de kroon. In het land wordt voor 2018 gerekend op een 6% grotere productie.

Mensen aan het werk in de vleesverwerkende industrie in China. Het land zal ook in 2018 een grote, of de grootste, afnemer van varkensvlees blijken.
Mensen aan het werk in de vleesverwerkende industrie in China. Het land zal ook in 2018 een grote, of de grootste, afnemer van varkensvlees blijken.

Meer zeugen in Europa

De verwachte groei in 2018 komt volgens Eurostat mede door een Europese zeugenstapel die 1,2% groter zal worden. Dit als gevolg van de varkenscyclus die zijn werk doet. De biggen- en varkensprijzen die zeker in de eerste helft van vorig jaar aan de hoge kant waren, stimuleren tot grotere productiviteit. Iets wat in het laatste kwartaal van 2017 al zichtbaar werd. Als je daarnaast ziet dat de consumptie in Europa afneemt, de euro sterk is en de zelfvoorzieningsgraad toeneemt, kunnen ook in Europa prijsdalingen niet uitblijven. Op deze ontwikkeling baseert Rabobank zijn verwachting dat 2018 hooguit een gemiddeld voerwinstjaar zal worden.

2017 was goed, 2018 zal slechter zijn

2018 zal gezien deze prognose minder goed blijken dan het afgelopen jaar. In 2017 draaide de varkenshouderij volgens Rabobank een bovengemiddeld jaar. Dit is vooral te danken aan de gunstige prijzen in de eerste maanden van het jaar. Dat de prijzen voor varkens en biggen sinds half juni fors zijn gezakt, haalt het gouden randje om het resultaat weg, maar er blijft desondanks een goed gemiddelde over. De bank wijst erop dat bij een goed resultaat voldoende buffer aangelegd zou moeten worden om een prijsdal op eigen kracht te kunnen overbruggen.


Europese eenheidsmunt wordt steeds sterker

De euro staat al tijden sterk tegenover de dollar, en het Britse pond verliest sinds het besluit tot een Brexit aan waarde.

Voor 2018 is de voorspelling dat de Europese eenheidsmunt de sterkste valuta in de wereld wordt. Een mooi compliment voor de economie en een teken dat de munt zeer waardevast is.

De waarde van de euro ten opzichte van de dollar, die nu zo’n $ 1,20 is, lijkt dit jaar door te stijgen naar $ 1,30 en hoger. Ook vergeleken met het pond wordt de Europese munt steeds sterker. Het verschil tussen de munten was in tijden voordat er sprake was van een Brexit aanzienlijk. In de zomer van 2015 bijvoorbeeld kostte een euro rond 0,70 pond, in oktober van 2017 moest al 0,90 pond voor € 1 betaald worden. Dit jaar stevenen we af op pariteit. Ook zijn er analisten die voorspellen dat de euro meer waard wordt dan het pond. Het zou de eerste keer zijn.

Die sterke euro zorgt ervoor dat we grondstoffen voordeliger kunnen importeren, maar het is tegelijkertijd een factor die van grote invloed is op onze export. Zo ziet China, de grootste afnemer van varkensvlees in de wereld, Amerikaans varkensvlees bij gelijkblijvende prijzen steeds aantrekkelijker worden.

De waardetoename van de euro ten opzichte van de dollar die we over 2017 zien, zet dit jaar door, zo verwachten de meeste analisten. Verwacht wordt dat in 2018 de euro voor het eerst duurder wordt dan het pond. De Brexit blijkt niet goed voor de waarde van het pond.

Of registreer je om te kunnen reageren.