Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Luchtwasser slim monitoren’

Monitoren van luchtwassers meer tot service maken. Niet wijzen met het vingertje, maar ondersteunen in de bedrijfsvoering. Dat kan met een internetportal, legt Fred Stouthart uit.

Varkenshouders hebben de verplichting luchtwassers te voorzien van elektronische monitoring voor nieuwe luchtwassers sinds 2013 en voor de oudere sinds 2016. De omgevingsdiensten houden toezicht op een juiste werking van luchtwassers, maar het interpreteren van alle gemeten data, ongeveer 50.000 getallen per luchtwasser per jaar is lastig, weet Fred Stouthart (61), agrarisch adviseur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

U heeft een portal ontwikkeld waaruit een rapportage van monitoringsdata van luchtwassers voortkomt. Waarom?

“Het verzamelen van de data vanuit de luchtwassers is niet het probleem, maar om al deze data om te zetten in leesbare gegevens moet je een expert zijn met bijvoorbeeld Excel. Met deze portal kunnen we sneller en betrouwbaarder zien of de luchtwasser binnen de bandbreedtes heeft gepresteerd. Ook kunnen de gegevens via de cloud worden aangeleverd, zodat we in de toekomst niet meer fysiek op het bedrijf hoeven komen. Dat levert tijdswinst op, ook voor de veehouder en is beter voor de biosecurity op het bedrijf, maar daar is nog niet iedere veehouder aan toe.”

Fred Stouthart ( 61), agrarisch adviseur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. - Foto: Bert Jansen
Fred Stouthart ( 61), agrarisch adviseur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. - Foto: Bert Jansen

Is de portal voor alle omgevingsdiensten in Nederland beschikbaar?

“We gaan de portal dit voorjaar eerst uitrollen bij de omgevingsdiensten in Brabant en via gebruikersgroepen de wensen en ‘kinderziektes’ in de software oplossen. Met het opschalen zijn kosten gemoeid voor de hardware en software, maar ook voor opleiding van de medewerkers. Omgevingsdiensten kunnen ook samenwerken via deze portal. Omgevingsdiensten in bijvoorbeeld Noord-Holland met weinig luchtwassers zouden de data kunnen laten analyseren door andere omgevingsdiensten die meer met de materie te maken hebben en zo op de kosten besparen.”

Hoe garandeert u de veiligheid van de gegevens van de veehouders?

“Privacy is een van de aandachtspunten die we meenemen in het vervolgtraject. Om de koudwatervrees bij veehouders weg te nemen willen we ook graag met LTO en ZLTO om tafel. De portal zou voor de veehouder een handig managementtool kunnen zijn om de werking van de luchtwasser te controleren. Zo zou er een appje naar de veehouder kunnen gaan als het tijd is om zuur te bestellen. Het niet voorhanden hebben van zuur is een veelvoorkomende afwijking bij controle. Ook over de kosten voor het gebruik van de software voor veehouders is nog geen duidelijkheid.”

Zijn er direct consequenties of boetes als de luchtwasser even niet werkt zoals zou moeten?

“Het voordeel van de portal voor de veehouder is dat hij sneller inzicht heeft in het functioneren van de luchtwasser. Daarmee kan hij een overtreding en boete voorkomen. De portal kan de veehouder ook op andere manieren geld opleveren, bijvoorbeeld als de drukval te hoog wordt, is de luchtwasser misschien vervuild en is het tijd hem schoon te spuiten. Door de hoge drukval verbruikt het apparaat ook meer energie. Tijdig actie ondernemen, scheelt de veehouder dus kosten.”

Eén reactie

  • kbg

    mooi verhaal, maar ga er niet aan meewerken

Of registreer je om te kunnen reageren.