Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Sectorpromotie anders organiseren’

Sectorpromotie is een belangrijke pijler van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Voorzitter Ingrid Jansen vertelt hoe dat wordt ingevuld.

“We gaan nog vaker communiceren met burgers, politiek en media.” De POV heeft met Caroline van der Plas een fulltime communicatie- en pr-medewerker in dienst. Sectorpromotie en een open en eerlijke communicatie staan hoog op de POV-agenda. Voorzitter Ingrid Jansen vertelt over de invulling en het belang ervan.

Hoe geeft de POV vorm aan de sector-pr?

“We hebben voor dit jaar een budget van € 100.000 gereserveerd voor sector-pr. Een deel van dit geld wordt besteed aan het onderhouden van de zichtstallen van Varkens in Zicht. Wij vinden dit belangrijk omdat burgers hier 365 dagen per jaar terechtkunnen om kennis te maken met de varkenshouderij. Zichtstallen zijn belangrijk voor de dialoog met de burger en het draagvlak voor onze sector in de maatschappij. Het andere deel is gereserveerd voor het gratis verstrekken van pr- en promotiematerialen aan varkenshouders.”

Vorig jaar is er meer dan een ton opgehaald voor pr-doeleinden. Hoe is dat geld besteed?

“Dit geld is besteed aan het onderhoud van de zichtstallen, het verstrekken van gratis pr- en promotiemateriaal aan varkenshouders en een bijdrage aan Varkens Vandaag.”

POV-voorzitter Ingrid Jansen wil burgers meer informeren over de varkenssector en met hen de dialoog aangaan. Foto: Peter Roek
POV-voorzitter Ingrid Jansen wil burgers meer informeren over de varkenssector en met hen de dialoog aangaan. Foto: Peter Roek

Wil de POV de pr-activiteiten in de sector anders aanpakken?

“De POV heeft de afgelopen jaren uit de sector zelf middelen bijeengebracht om initiatieven en sector-pr te kunnen ondersteunen. Wij hebben echter geconcludeerd dat het beleid niet voldoende effectief was. Dat betekent dat wij sectorpromotie op een andere manier zullen moeten organiseren. De kans is aanzienlijk dat het onderdeel wordt van de contributienota volgend jaar en dat de POV zelf de promotie van onze mooie sector oppakt, zodat volgend jaar ook weer het Weekend van het Varken kan worden georganiseerd.”

Veel pr-activiteiten worden georganiseerd door varkenshouders. Kunnen zij rekenen op ondersteuning?

“De POV ondersteunt hen met het verstrekken van gratis pr- en promotiemateriaal. Alle varkenshouders kunnen daar gebruik van maken, of ze nou wel of geen lid zijn van de POV. Wij promoten publieksevenementen en open dagen ook regelmatig op onze sociale media en via onze eigen websites van POV, NVV en LTO.”

De POV moet nog meer doen om burgers te informeren over het reilen en zeilen op varkensbedrijven en daarbij de dialoog met hen aangaan, zo zei u onlangs. Hoe wilt u dat doen?

“Het debat over de veehouderij in het algemeen en de varkenshouderij in het bijzonder is de laatste jaren verhard. De varkenssector heeft altijd proactief gecommuniceerd en is transparanter dan welke beroepsgroep dan ook. Via sociale media en via open dagen kan iedereen zien wat er op onze bedrijven gebeurt. Varkenshouders zijn ook op eigen initiatief zeer actief met het contact en de dialoog met de burger. Gezien de verharding in het debat is dat blijkbaar niet voldoende. Vergelijkingen met de Holocaust en Hitler worden al niet meer geschuwd. Het wordt steeds moeilijker om een open en eerlijke dialoog te voeren als dit soort dingen over onze varkenshouders wordt gezegd. Wij zullen via onze pr-activiteiten nog meer en nog vaker communiceren met de burger, politiek en media en hen nog actiever betrekken bij onze sector. Hoe we dat precies gaan vormgeven, is onderwerp van gesprek.”

Judith Waninge en Bouke Poelsma

Eén reactie

  • Noordam2

    hoewel ik geen varkensbedrijf bezit wil ik toch reageren. M.i. is het enige wat je kunt laten zien is een varken in stro die ook naar buiten kan. Pr activiteiten met zicht stallen en dat soort kreten in stallen met boxen, zonder ramen e.d werkt niet een zal nooit meer geen werken ook. de consument wil dat niet zien hoeveel geld je er ook instopt en hoe mooi je jouw verhaal ook verteld. Ik zou zeggen bespaar de moeite, produceer een lekker stukje vlees of ham en gebruik dat als promotie. Laat de stal er buiten

Of registreer je om te kunnen reageren.