Varkenshouderij

Achtergrond

POV op een haar na gereed

Per 1 januari start de POV-belangenbehartiging. De nieuwe bestuursstructuur wordt de komende weken ingevuld, met naar het zich laat aanzien volop nieuw bloed.

Na de afschaffing van de productschappen in 2015, kan de primaire sector samen optrekken binnen een producentenorganisatie. Daarvoor is de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) opgericht, waarin per 1 januari 2018 de twee belangenbehartigers, LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) opgaan. “Daarmee zijn de varkenshouders vanuit kracht meer gesprekspartner in de keten geworden”, licht POV-voorzitter Ingrid Jansen toe.

“De varkenssector is geen keten, maar een geheel van losse, opzichzelfstaande schakels. Je kunt andere schakels in de keten niet verwijten dat zij wel in staat zijn om geld te verdienen. Je zult dus jezelf moeten organiseren om kracht te organiseren in de keten, en dat hebben we gedaan via de POV. De wens is uiteindelijk om te komen tot een model zoals in de zuivelsector en kalverhouderij, met een duidelijke ketenregisseur zoals FrieslandCampina en de VanDrie Groep. Vion is de afgelopen jaren onvoldoende in staat geweest om haar rol te pakken”, analyseert Jansen.

‘Als je hoort dat in China kadavers in vlees verwerkt zijn, zou je verwachten dat ons vlees niet aan te slepen zou zijn’

“Voor ons staat samenwerking voorop. Wij zijn als POV niet de ketenregisseur. Wij focussen ons erop om collectief zaken op te pakken, zoals I&R/VVL en het Ketenkwaliteitssysteem (KKS) Holland Varken, om een hoger rendement te realiseren voor varkenshouders. Via I&R en KKS moet de kwaliteit van het product in de keten van begin tot eind geborgd zijn, net als in andere sectoren.” Daarmee moet het vlees uit de commodities-sfeer komen, vindt Jansen. “Als je hoort dat in China kadavers in vlees verwerkt zijn, zou je verwachten dat ons vlees niet aan te slepen zou zijn. Helaas is dat nog niet het geval; de zuivel weet met zijn kwaliteitssystemen en -imago wel langdurig te profiteren van de Chinese melamine-affaire.”

De POV werkt bij het KKS Holland Varken samen met de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Jansen: “Medio december komen we met concrete productievoorwaarden voor Holland Varken naar buiten. We werken daaraan met de meest betrokken partij; de slachtsector.” Vicevoorzitter Eric Douma van de POV: “Later kunnen voer en fokkerij aanschuiven, maar als je snel zaken wilt regelen, moet je eerst de basis neerzetten. Praat je dan met te veel zijdelings betrokken partijen met elk hun eigen agenda, dan genereer je alleen maar extra ruis en dreigt het proces dood te lopen of onnodig tijd te kosten.”

Deze werkwijze is vanaf de start van de POV in juli 2014 met varkenshouders besproken en heeft volgens de twee bestuurders ook volledig draagvlak.

‘De loopgraven waren diep, maar de trein is toch gaan rijden’

Fusie in afrondende fase

De fusie tussen LTO-varkenshouderij en de NVV is nu in een afrondende fase. Gemakkelijk was het proces niet, beaamt Jansen die formeel ook nog steeds NVV-voorzitter is. “De loopgraven waren diep, maar in 2014 is de trein toch gaan rijden.” De bestuurlijke organisatie van de POV wordt in de komende maanden ingevuld. Er zijn zeven regio’s:

  1. Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)
  2. Overijssel
  3. Gelderland
  4. Limburg
  5. Zuid-Oost (Oostelijk Noord-Brabant)
  6. Zuid-West (Westelijk Noord-Brabant en Zeeland)
  7. West (overig).

Jansen: “Wij stelden vijf voor, maar dat was voor de NVV-achterban nog een stap te ver. Die is met elf regio’s sterker regionaal gericht dan de LTO-achterban die drie regio’s kent (LTO-Noord, ZLTO en LLTB)”.

De selectie van regiobestuurders is in volle gang. Medio oktober worden deze bekendgemaakt. Dat gebeurt niet in één keer, maar waarschijnlijk afdeling na afdeling. Elke regio krijgt een bestuur van drie tot zeven leden. Het is aan de regio’s zelf om dat aantal in te vullen. Een vertrouwenscommissie selecteert de aangedragen kandidaten. De leden van de vertrouwenscommissie, onder wie oud-LTO vakgroepvoorzitter Annechien ten Have en oud-NVV-voorzitter Bennie van Til (Jansen: “Supergaaf dat die daar zitting in hebben. Dat tekent draagvlak, en ze brengen een enorm netwerk mee”) dragen zeven regiovoorzitters voor. De invulling van de rollen van de overige bestuursfuncties binnen de regio’s, kunnen de regiobestuurders zelf afstemmen.

Landelijk Bestuur

Naast zeven regiovoorzitters zullen zeven andere, door de algemene ledenvergadering van 20 november te kiezen bestuurders, toetreden tot het landelijk bestuur van de POV. De werving en selectie van het Dagelijks Bestuur (DB) wordt op korte termijn opgestart. Het nieuw te vormen DB zal ook bestaan uit zeven mensen. Tezamen vormen de zeven regiovoorzitters en de zeven leden van het DB het Landelijk Bestuur.

Met deze bestuurdersselectie en -verkiezingen zal een heel aantal ‘nieuwe namen’ naar voren komen. Jansen: “Veel zeer capabele mensen hebben zich voor de besturen aangemeld. Het zijn niet alleen bekenden, het zijn juist veel nieuwe mensen die nooit eerder bestuurlijk actief waren binnen LTO en NVV. Het is een organisch gebeuren, niks gebeurt per oplegging. Er is enthousiasme, er heerst saamhorigheid. De sfeer is er een van: ‘Die POV en één varkensgeluid, die moet er komen en daar moeten we samen voor zorgen’. Dat is een mooie start op 1 januari.”

Of registreer je om te kunnen reageren.