Varkenshouderij

Achtergrond 4 reacties

De kersverse POV-stoppersregeling in detail

Varkenshouders die boeren op een plek met amper ontwikkelruimte, kunnen geld beuren om hun bedrijf te beëindigen. De details van de regeling op een rij.

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij presenteerde vrijdag 1 september de Regeling omgevingskwaliteit. Varkenshouders die op een plek boeren zonder ontwikkelperspectief voor hun bedrijf komen door de regeling in aanmerking voor een vergoeding van maximaal een half miljoen euro om hun bedrijf te staken. Boerderij gaat puntsgewijs dieper op regeling in.

Wat wordt vergoed?

De coalitie vergoedt de varkensrechten van de stopper en betaalt een bedrag per varken, tot een maximum van € 500.000. De stallen blijven buiten de regeling. Een eventuele herbestemming van de locatie is iets tussen de varkenshouder en gemeente.

Is het een landelijke regeling?

Ja, de regeling staat open voor varkenshouders in heel Nederland, ook in niet-varkensdichte gebieden. Bedrijven met een hogere geurbelasting op burgerwoningen, in een straal van een kilometer rond het bedrijf, komen in aanmerking voor de regeling. Uitgesloten van deelname zijn alleen boeren die meedoen aan de stoppersregeling 2020 van de overheid.

Wie bepaalt de geurbelasting?

De geurbelasting wordt vastgesteld met twee, volgens de initiatiefnemers, objectieve en bestaande meetmethoden. Het Ontwikkelbedrijf varkenshouderij dat de regeling uitvoert, toetst of een bedrijf in aanmerking komt.

Wat als een varkenshouder berouw heeft van het intekenen voor de regeling?

Aanmelden voor de regeling kan tot en met 31 oktober. Stoppen wordt pas definitief zodra de overeenkomst is getekend. Dat gebeurt na 31 oktober. Een varkenshouder die meedoet mag nog een jaar door boeren. Het ontwikkelbedrijf staat de varkenshouder bij met het intrekken van zijn vergunning.

Waar komt het geld vandaan om dit te financieren?

Het budget is € 8 miljoen. Dit bedrag bestaat uit € 5 miljoen EU-crisisgeld dat de sector heeft gebeurd en de rest betreft een lening van Rabobank.

Verdwijnen de opgekochte varkensrechten van de markt?

Nee. De gekochte rechten komen volgend jaar beschikbaar voor varkenshouders die boeren, of willen starten, op een locatie waar wél ontwikkelruimte is. Onder welke voorwaarden en tegen welke prijs het ontwikkelbedrijf de rechten aanbiedt, wordt november bekend. Als de proef goed uitpakt, komt er een uitgebreidere regeling.

Wat is de achtergrond van deze regeling?

Deze regeling vloeit voort uit het in 2016 gepresenteerde Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. In het actieplan zijn drie hoofdlijnen benoemd om de varkenssector economisch te versterken. Herstructurering is één van de pijlers. De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij is een samenwerking tussen de Producten Organisatie Varkenshouderij, Rabobank en het ministerie van Economische Zaken. Uri Rosenthal is voorzitter van de coalitie.

Laatste reacties

  • Het is toch gewoon een handeltje in varkensrechten met een bonus. Moeten ze daar nu zo lang over doen om dit op poten te zetten? Hoeveel is hiervoor aan de strijkstok blijven hangen om dit op te zetten.

  • info389

    Goed dat hier gelijk op gereageerd wordt.... Je kan je nog net aanmelden om Zelf bestuurlijk actief te worden voor de POV !!

  • boer met klompen

    50 hele euros voor 1 vleesvarken,voor aangepaste stal,zou er aanmeldingen komen??

  • V. Arkenshouder

    rechten meteen uit de markt halen van deze bedrijven, anders blijft het aantal nog op peil

Of registreer je om te kunnen reageren.