Varkenshouderij

Achtergrond

‘Laat je niet verleiden tot grote woorden’

De Laarbeekse burgemeester Frank van der Meijden pleit voor een Brabantse discussie op basis van feiten. ‘De veehouderijsector moet beter en strategischer communiceren.

Verontruste veehouders in de gemeente Laarbeek boden burgemeester Frank van der Meijden de sleutels aan van hun stallen, om steun te krijgen voor hun protest tegen de plannen van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant. Van der Meijden ontving de boeren in het gemeentehuis en hoorde hun bezwaren aan.

Wat vindt u van deze actie?

“Ik vind het een sympathieke actie van de veehouders. Het gaat hier echter wel om provinciaal beleid, zodat mijn rol zich beperkt tot het bij elkaar brengen van partijen. Ik vind dat de boeren in gesprek moeten blijven met alle betrokken partijen in de provincie en dat zij er met elkaar uit moeten komen. Als burgemeester voel ik me er medeverantwoordelijk voor dat deze discussie op een juiste manier verloopt.”

Frank van der Meijden - Foto :Joost Duppen
Frank van der Meijden - Foto :Joost Duppen

Wat gaat er mis volgens u?

“Er was consensus over de maatregelen en het tijdspad voor verduurzaming van de veehouderij in Noord-Brabant. Onder invloed van dierziektes en verschillende rapporten over de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid wordt er kritischer naar de veehouderij gekeken. De dialoog heeft zich verhard en leidt tot meer polarisatie. Dat biedt geen oplossing. De discussie moet over de inhoud gaan. Daar maak ik me sterk voor vanuit mijn rol als burgemeester.”

Wat doet u om dat doel te bereiken?

“Ik bespreek dit binnen mijn netwerk zonder het over de inhoud van de voorstellen te hebben. Dat is aan de betrokken partijen zelf. Ik geloof in het overeind houden van de dialoog en de relaties. Ik vind het een verantwoordelijkheid van alle partijen die aan tafel zitten om met elkaar in gesprek te blijven. Ik probeer ze met elkaar te verbinden, om op een goede manier tot een beleid te komen.”

Wat betekent dat voor de veehouders?

“De veehouderij zit in een lastige positie. Daardoor blijven veel boeren hangen in een gecultiveerde slachtofferrol. Het is belangrijk dat ze met innovaties komen om de veehouderij te verduurzamen en zich niet te laten verleiden tot grote woorden. De sector moet beter en strategischer communiceren. Boeren staan hierin niet alleen. Landbouworganisatie ZLTO is hier volop mee bezig.”

Wat betekent het voor uw gemeente als de plannen van GS werkelijkheid worden?

“Wij willen een vitaal platteland. Hoe dit vorm krijgt weten we nog niet. Dat hangt af van wat er uit de discussie komt. We gaan nog niet anticiperen op de voorstellen van GS. Ik betwijfel of de soep zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. Het is aan de ondernemers zelf om te beslissen hoe ze met de regelgeving omgaan. We doen in Laarbeek veel projecten met landbouw en de provincie op het gebied van vitaal platteland. Dat zie ik helaas niet terug in de dialoog zoals die nu gevoerd wordt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.