Varkenshouderij

Achtergrond

Duitse varkenshouderij niet tevreden met opties castratie biggen

De Duitse varkenshouderij smeekt de regering om een extra alternatief voor het verdoofd castreren van beerbiggen in 2019. De huidige opties zijn onvolmaakt of eenzijdig kostprijsverhogend. Knelpunt is ook dat de onderdelen van één varken de hele wereld over gaan. Azië wil geen vlees van beren.

De Duitse varkenssector maakt zich grote zorgen over het verbod op het onverdoofd castreren van beerbiggen vanaf 1 januari 2019. Dat bleek tijdens de jaarvergadering van de Duitse belangenbehartiger voor de varkenshouderij, ISN. Een ding waar men wakker van ligt, is dat voor de 11 miljoen importbiggen de Duitse castratieregels niet gaan gelden. Dat wordt fataal voor de binnenlandse zeugenhouderij, menen betrokkenen in Duitsland. De kostprijs van Duitse biggen gaat dan immers omhoog.

Frans Stortelder aan het woord tijdens de discussie: 'Niet produceren als geen vraag is'. - Foto: Kees van Dooren
Frans Stortelder aan het woord tijdens de discussie: 'Niet produceren als geen vraag is'. - Foto: Kees van Dooren

Tijdens de podiumdiscussie traden de topmannen op van de drie grootste slachterijen in Duitsland: Josef Tillmann van Tönnies, Frans Stortelder van Vion en Carsten Schruck van Westfleisch. Deze heren zitten ook met de castratiekwestie in hun maag. Varkenshouders kunnen vanaf 2019 besluiten beren te mesten of immunocastratie toe te passen. Castratie met het mes is dan overbodig. De derde methode is castratie met gebruik van isofluraan of ketamine, zodat de biggen geen pijn voelen tijdens de ingreep.

Slachterijen niet positief over immunocastratie

Alle methoden hebben de aandacht van de slachterijen. Over immunocastratie laten zij zich niet positief uit. Als vaccinatie tegen berengeur wordt toegepast, is de afzetmarkt voor vlees van deze varkens beperkt. Voor beren mesten geldt dat een aantal supermarkten expliciet vraagt om vlees van beren en gelten. Maar ook hiervoor geldt dat de afzetmogelijkheden beperkt zijn, betoogt Schruck. Stortelder oppert om terughoudend te zijn met beren mesten: “Als er geen vraag is, moet je niet produceren”.

In met name Aziatische landen is het uitgesloten deelstukken van beren te verkopen, legt Tillmann uit. Uitzondering vormen de pootjes. De pootjes van beren eten ze in China wel.

Isofluraan door boeren zelf toegediend

De Duitse varkenssector verlangt daarom van de regering een vierde methode voor het behandelen van beerbiggen. Een optie is dat niet een dierenarts, maar de boeren zelf isofluraan mogen toedienen aan biggen. Dat scheelt veel geld.

De steeds grotere afhankelijkheid van de vleesexport en toenemende druk om diervriendelijker te produceren conflicteert. In Europa is een beperkte markt voor berenvlees. Maar voor de export van deelstukken die in Azië gewild zijn, is berenvlees ongeschikt. De diverse onderdelen van een varken gaan de hele wereld over. ISN-voorzitter Heinrich Dierkes daarover: “Een varken is geen ei dat in zijn geheel wordt gegeten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.