Varkenshouderij

Achtergrond

Perikelen rond contributie remmen POV niet

De kritische geluiden die klonken op de algemene ledenvergadering (ALV) van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), vormen geen belemmering voor de formele inwerkingtreding van de POV per 1 januari 2018.

Dat vertellen Ingrid Jansen, voorzitter POV, en Eric Douma, vice-voorzitter POV. “De ALV heeft begroting en contributievoorstel goedgekeurd en het landelijk bestuur mandaat gegeven een en ander uit te werken. Op 1 januari gaat de POV officieel van start”, meldt het duo vol overtuiging.

Ze zijn niet verbaasd over de kritische vragen die zijn gesteld tijdens de laatste ALV. “In de ALV van maart was al door de vergadering besloten dat inzichtelijk moet worden gemaakt waarvoor de afdracht aan LTO Nederland en de regionale LTO’s is bestemd. Dat wordt duidelijk omschreven in de overeenkomsten die POV met de regionale organisaties sluit. Die moeten tussen 20 november en 1 januari worden gesloten”, leggen Douma en Jansen uit.

Gerekend met € 1.949.800 aan contributie-inkomsten

In de begroting van de POV voor 2018 is gerekend met € 1.949.800 aan contributie-inkomsten. € 1.125.000 hiervan is bestemd voor sectorale belangenbehartiging door de POV. € 438.000 gaat naar regionale belangenbehartiging en € 61.400 voor internationale en sectoroverstijgende belangenbehartiging. Daarnaast reserveert de POV € 132.000 van de contributie voor onderzoek en innovatie en € 192.500 voor sectorpromotie.

Vaste LTO-bijdrage plus variabele bijdrage per bedrijf

De contributienota die de leden ontvangen, bestaat uit een vaste bijdrage per bedrijf van € 399 voor de regionale LTO. Daarbovenop komt een variabele bijdrage die afhangt van de bedrijfsomvang op basis van het aantal varkens, gemeten in nationale grootte eenheden (nge’s). Uitgaande van 300.000 nge’s, is dat € 3,75 per nge voor sectorale belangenbehartiging, € 0,44 voor onderzoek en innovatie en € 0,64 voor sectorpromotie. Er geldt een afdracht per bedrijf (BRS-nummer) van € 399 voor de regionale LTO. De afdracht aan LTO Nederland bedraagt € 0,63 per nge.

Of registreer je om te kunnen reageren.