Varkenshouderij

Achtergrond

Kansen voor individuele slachtdata varkens met RFID

Gebruik van RFID-oormerken vergemakkelijkt de borging van concepten. Dat is de weg om voorsprong op de wereldmarkt te houden.

Het volgen van varkens met Radio-frequency identification (RFID)-oormerken is nu twee jaar in ontwikkeling bij Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Jaap de Wit jr. van varkensslachterij Westfort Vleesproducten vertelt dat deze individuele dataverzameling de komende jaren grote stappen zal nemen.

Schat aan informatie

Binnen KDV werken zo’n vijftig bedrijven met RFID-oormerken. De verwachting is dat eind 2018 ongeveer 150 bedrijven hier aan meedoen. “We gaan eind februari 2018 al naar 4.000 varkensslachtingen met RFID in de week”, aldus de Wit.

Het werken met de RFID-oormerken is niet voor alle varkenshouders weggelegd. Hoewel vanuit KDV de oormerken, die rond de 50 cent per stuk kosten, gratis worden verstrekt, moeten de varkenshouders wel zelf investeren in tijd voor het registreren van gegevens. “Het werken met individuele herkenning kost 1 minuut extra werk per toom, daarnaast is er nog extra registratie bij verladen en het behandelen van de dieren”, aldus de slachterij. Maar het levert wel een schat aan informatie op.

Varkens met een elektronische oormerk (RFID) worden gevolgd van geboorte tot slacht. Foto: Bert Jansen
Varkens met een elektronische oormerk (RFID) worden gevolgd van geboorte tot slacht. Foto: Bert Jansen

Voorlopige conclusies begin 2018

Door individuele herkenning krijg je een andere vorm van terugkoppeling van slachtgegevens en zijn er meer benchmark-mogelijkheden. Niet alleen meer vergelijken op groepsniveau, maar ook op individueel niveau. Niet alleen meer vergelijken tussen de individuele bedrijven, maar bijvoorbeeld ook tussen de verschillende genetica over alle bedrijven heen. De mogelijkheden zijn legio en nog niet allemaal in kaart gebracht. De Wit verwacht dat naar aanleiding van het gebruik van RFID ook nieuwe kengetallen naar voren komen. Begin 2018 zullen de voorlopige conclusies volgen van de analyse van de eerste 10.000 varkens die bij Westfort geslacht zijn met een RFID-oormerk.

Alleen op prijs concurreren steeds moeilijker

“De grootste uitdaging voor de komende tijd is om de gegevens te stroomlijnen en te bepalen welke gegevens van belang zijn en nuttig zijn om terug te koppelen”, aldus de Wit. De slachter geeft aan dat alleen op prijs concurreren steeds moeilijker zal worden. Nederland gaat het daarmee niet redden. Zeker niet tegen landen zoals Spanje die met veel lagere productiekosten zoals, arbeid, bouwkosten en mestafzet, kunnen werken. De borging van nieuwe segmenten, zoals gegarandeerd antibioticavrij vanaf geboorte kan straks gegeven worden met behulp van registratie door RFID herkenning. De borging van concepten is belangrijk en geeft Nederland een voorsprong op de afzetmarkt in de wereld.

Of registreer je om te kunnen reageren.