Varkenshouderij

Achtergrond

Varkensmarkt blijft voorzichtig stabiel

Het aanbod aan slachtrijpe varkens is deze week nog zeer groot. Dit heeft met name in Duitsland te maken met de korte slachtweek van vorige week.

Hiertegenover staat dat de slachterijen op volle toeren draaien, waardoor de overschotten weggewerkt kunnen worden. Samen met een toenemende vraag naar varkensvlees zorgen die flinke slachtaantallen voor een onveranderde varkensnotering. Een spelbreker in dezen is de moeizame export, waardoor de prijsdruk zeker nog niet geheel is weggenomen.

De Duitse slachters noteren dus stabiel, net als de producentenvereniging VEZG. De prijs van Tönnies, Vion GmbH en de Vereinigungspreis van de VEZG staan daarom ook deze week op € 1,45 per kilo geslacht gewicht. Enigszins onverwacht aangezien het verschil met de Teleporc-prijs sinds dinsdag slechts 1 cent is. In een stabiele marktsituatie zien we dat het verschil doorgaans zo’n 5 cent bedraagt.

In Nederland wijzigen de prijzen ook niet. Afgelopen vrijdag al hield DCA zijn beursprijs gelijk en maandag deed Vion hetzelfde met zijn varkensnotering. Deze zijwaartse beweging wordt ondersteund door verhalen in de markt. Zeker nu een start wordt gemaakt met de bevoorrading richting de decemberfeestdagen, zijn prijsdalingen niet meer nodig, zo wordt gemeld. Dat vorige week in Nederland een normale slachtweek was, helpt daar natuurlijk bij.

Woensdag 8 november lieten Compaxo, Van Rooi Meat en Pali Group ook ongewijzigde varkensprijzen optekenen. Bij Compaxo en Van Rooi Meat staat de notering op € 1,38 per kilo geslacht gewicht, de prijs van Pali Group is € 1,41.

Prognose: stabiel.

Meer informatie over de prijzen van varkens vindt u in Boerderij op Maat:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.