Varkenshouderij

Achtergrond

Litouws Vyturys groeit ondanks krimp varkenssector

Het Vyturys-conglomeraat is een van de grootste varkenshouderijen van Litouwen en werkt er al 10 jaar aan om het West-Europese productie- en kwaliteitsniveau te halen. Daarin is het succesvol. Het wil nu uitbreiden, ondanks de forse krimp van de sector.

Vyturys levert jaarlijks ruim 110.000 vleesvarkens en is daarmee goed voor meer dan 10% van Litouwens varkensproductie. Daarnaast verkoopt het ongeveer 8.000 JSR-opfokzeugen. Er is ook een pluimveetak met 680.000 leghennen met bijbehorende opfok op een tweede locatie. Tot slot is er een mengvoerfabriek met een capaciteit van 120.000 ton per jaar.

Directeur-eigenaar Valdemaras Sadaunykas ziet de toekomst zonnig in. “We investeerden in 2015 € 3 miljoen in renovatie van de biggenopfokstallen en vervanging van de brijvoerinstallatie. We gaan nu investeren in fermentatie bij de gespeende biggen en uitbreiding met 3.000 zeugen.”

Vyturys-CEO Valdemaras Sadaunykas verwacht dat het vertrek van een half miljoen landgenoten de arbeidskosten stuwt. "Voor gemotiveerde werknemers die om kunnen gaan met de moderne technieken moet je goed betalen." - Foto: Henk Riswick
Vyturys-CEO Valdemaras Sadaunykas verwacht dat het vertrek van een half miljoen landgenoten de arbeidskosten stuwt. "Voor gemotiveerde werknemers die om kunnen gaan met de moderne technieken moet je goed betalen." - Foto: Henk Riswick

Litouwens varkensproductie kromp sinds 2005 van 3 miljoen naar 1 miljoen varkens per jaar. Hoe kunt u dan zo optimistisch zijn?

“De sector was zwaar gericht op afzet naar Rusland. Die aantrekkelijke markt verloor zijn glans door steeds hogere importheffingen nadat Litouwen toetrad tot de EU. Na uitbraken van Afrikaanse varkenspest viel deze markt helemaal weg. We hebben nu te maken met dezelfde prijzen als de Nederlanders, Duitsers en Denen. We hebben tien jaar lang geïnvesteerd om een West-Europees productie- en kwaliteitsniveau te halen. De resultaten zijn ernaar, we realiseren structureel een jaarlijks bedrijfsresultaat van € 2 tot € 3 miljoen.”

‘Voor gemotiveerde werknemers die kunnen omgaan met moderne technieken moet je goed betalen’

Wat zijn de sterke en zwakke punten van Litouwens varkenshouderij?

“Litouwen exporteert jaarlijks zo’n 3,5 miljoen ton graan en die export groeit. Mestafzet gaat minder makkelijk dan je zou verwachten op basis van ons grote akkerbouwareaal. We streven ernaar de mest met gesloten portemonnee af te zetten. De arbeid is nog goedkoop, maar daar vertrouw ik niet meer op. Een half miljoen Litouwers is al weggetrokken. Voor gemotiveerde werknemers die kunnen omgaan met moderne technieken moet je goed betalen. Hadden we maar een Rabobank zoals jullie. Financiering via banken gaat moeilijk, alleen als de overheid borg staat kun je financieren onder 5%. Wij betalen nu iets meer dan 4% rente en zijn voor 70% gefinancierd.”

‘Hadden we maar een Rabobank zoals jullie’

Welk productieniveau bereikt u nu?

“We spenen 28 biggen per zeug per jaar. De biggen gaan direct na spenen op 21 dagen, bij gemiddeld 6,7 kilo, naar onze mesterijen waar we werken met een doorschuifsysteem. Na zes weken op de ‘flatdecks’ zijn de biggen ongeveer 25 kilo en gaan ze naar de voormestfase waar ze 7 weken blijven. Nog eens 7 weken later gaan de varkens op een gemiddeld gewicht van 115 kilo naar de slachterij. De uitval op de flatdecks is 1,5%, in voormest 0,8% en in de afmestfase 1,4%. We halen gemiddeld 745 gram groei van 6,5 tot 115 kilo, bij een voerconversie van 2,25. We voeren kaaswei en krachtvoer via de Weda-brijvoerinstallatie.”

U wilt met 3.000 zeugen uitbreiden. Is dat een nieuw bedrijf of uitbreiding van de huidige locatie?

“We willen een nieuwe locatie starten om risico’s te spreiden, denk vooral aan de Afrikaanse varkenspest die hier al drie jaar rondgaat. De vergunningverlening gaat traag, duurt minstens twee jaar. Ook al zit je kilometers van de bebouwing af, er is maatschappelijke weerstand tegen de varkenshouderij; met name de stank wordt aangegrepen.”

‘Ook al zit je kilometers van de bebouwing af, er is maatschappelijke weerstand tegen de varkenshouderij’

U noemt Afrikaanse varkenspest. Hoe daarmee verder?

“Er zijn drie items. Ten eerste de wilde zwijnen die vanuit Wit-Rusland komen. Langs de grens wordt nu afgerasterd. Daarnaast wordt in Litouwen actief bejaagd om de populatie te verkleinen. Dan is er swillvoedering op de kleine bedrijven. Er zijn ongeveer 10.000 bedrijven die samen zo’n 27.000 varkensplaatsen hebben. Daar is een opkoopregeling voor nodig, daar wordt aan gewerkt.”

Gaan de blijvers dat regelen?

“Dat zou de snelste oplossing zijn, want allen hebben hetzelfde belang: sanering van de ‘backyard‘-varkenshouderij. Maar als je 10 varkenshouders bij elkaar zet, heb je 11 meningen. Daarom is de overheid aan zet om zoiets uit te voeren, mogelijk gefinancierd met een heffing per afgeleverd varken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.