Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

ISN: Duitse varkenshouderij dreigt lamgelegd te worden

Uitgerekend de senaat van het praktisch varkenshouderijloze Berlijn stapt naar de hoogste rechter om de dierenwelzijnsregels van de bedrijfstak te laten toetsen aan de grondwet. Belangenorganisatie ISN vreest dat de ontwikkeling van de varkenshouderij daardoor jarenlang wordt lamgelegd.

In Duitsland kunnen wetten worden getoetst aan de grondwet. Een aanvraag daartoe kan worden gedaan door de regering, een deelstaatsregering of ook door het parlement, als minstens 25% van de afgevaardigden daar voor is. Zo’n toetsing heet Normenkontrollverfahren en het verzoek daartoe heet in het Duits een Normenkontrollklage. Zo’n klacht gaat de regering van Berlijn indienen tegen de varkenshouderij, zo werd vorige week bekend. Een meerderheid van de Berlijnse senaat heeft daar op voorstel van een afgevaardigde van de Groenen mee ingestemd.

Varkenshouderij kan zelfs worden verboden

Met de klacht stapt de senaat naar het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, de Duitse tegenhanger van de Hoge Raad. Het Bundesverfassungsgericht moet nu beoordelen of de regelgeving waaronder in Duitsland varkens worden gehouden, strookt met de grondwet (Verfassung). In uiterste consequentie kan dit ertoe leiden dat de varkenshouderij voorlopig wordt verboden tot de regelgeving zodanig is aangepast dat deze wel overeenstemt met de grondwet.

Daarbij gaat het overigens primair om de regels rond het dierenwelzijn. Greenpeace kwam eerder dit jaar met een rapport waarin de organisatie betoogt dat de welzijnsvoorwaarden inderdaad indruisen tegen de wet op de dierenbescherming en daarmee ook tegen de grondwet. De Groenen in de Berlijnse senaat namen dat rapport als aanleiding voor hun voorstel.

‘Merkwaardige bokkensprong’

Het initiatief van Berlijn is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven in de bedrijfstak. Het Bauernverband lijkt dit echter vooralsnog af te willen doen als een merkwaardige bokkensprong van de politici in de hoofdstad. Veel woorden heeft de boerenfederatie er nog niet aan gewijd. Waarom zou zo’n initiatief ook uitgerekend uit Berlijn moeten komen? Het aantal varkenshouders is daar op een hand te tellen. Niet serieus dus en vooralsnog negeren, lijkt vooralsnog de keuze van het Bauernverband.

{{foto,2}}

Anders dan Bauernverband reageert ISN, de belangenorganisatie van de meeste professionele varkenshouders in Duitsland. ISN meent dat Berlijn ‘met vuur speelt en een grote brand heeft veroorzaakt, waarmee elke verdere ontwikkeling van de varkenshouderij wordt getorpedeerd en het bestaan van veel gezinsbedrijven wordt vernietigd’.

ISN: toekomst platteland staat op het spel

De betekenis van de klacht voor de varkenshouderij en voor het platteland is volgens de varkenshouderijorganisatie enorm. Los van de vraag of Berlijn met de procedure succes zal krijgen, wordt de ontwikkeling in de sector voor onbepaalde tijd lamgelegd, en wel om de simpele reden dat zo’n procedure normaal gesproken jaren zal vergen en de varkenshouders in die tijd niet weten waar ze aan toe zijn. “Hiermee wordt ook de de toekomst van het platteland op het spel gezet zonder ergens rekening mee te houden”, aldus de ISN.

Of het tij nog te keren is? Dat hoopt de ISN natuurlijk wel. Alle politici in Duitsland die voor een verdere ontwikkeling van het dierenwelzijn in de varkenshouderij zijn, worden met klem opgeroepen zich af te zetten tegen de Berlijnse ‘bokkensprong’.

Eén reactie

  • John*

    het is zo vermoeiend om te ondernemen zonder stip op de horizon waar je naar toe kan werken, laat staan als die stip telkens verplaatst wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.