Varkenshouderij

Achtergrond 1288 x bekeken

‘Zonder lokale verbinding sneuvelt elk verdienmodel’

Het tekenen van een varkenskaart per provincie waarop staat aangegeven waar varkensbedrijven wel en niet kunnen ontwikkelen, is onmogelijk. Dat is de mening van Ton Cornelissen, strategisch adviseur agrofood bij de Provincie Noord-Brabant en voormalig lid van het verbond van Den Bosch.

Volgens Cornelissen is er in Noord- Brabant geen enkel gebied waar je nog vrijuit kan ondernemen. “Alles staat of valt met de verbinding die varkenshouders hebben met de omgeving. Die verbinding staat zwaar onder druk.” In het plan Vitale Varkenshouderij moeten varkenskaarten de basis vorming voor revitalisering en een toekomstbestendige productiestructuur. Cornelissen gaf zijn visie op het plan ‘Vitale Varkenshouderij’ dinsdag tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse zoötechnische vereniging in Wageningen. POV bestuurder Eric Douma en Jaap de Wit jr van Slachterij Westfort waren de andere inleiders.

Meer aandacht voor milieu en omgeving

Cornelissen schetste een beeld van een nieuwe bestuurlijke context in Noord-Brabant. Lokale partijen ziet hij aan invloed winnen en het algemene beeld is dat bestuurders steeds ‘licht groener’ worden, met steeds meer aandacht voor milieu en omgeving. Volgens de ambtenaar is dat iets blijvends waar de varkenshouders meer rekening mee moeten houden. “Er is een groeiende noodzaak om verschillende perspectieven te erkennen.” Dat gebeurt volgens Cornelissen veel te weinig. “Belangenbehartigers gaan voorbij aan de nieuwe lokale realiteit van waaruit de leden moeten werken.” Door hier aan voorbij te gaan sneuvelt volgens hem elk nieuw verdienmodel in het huidige tijdsgewricht.

Brabant: roze provincie

Om het tij te keren is het volgens Cornelissen belangrijk te allen tijde met elkaar in gesprek te blijven. “Als het druk is moet je voorzichtig met elkaar omgaan. Het is druk, Noord-Brabant is een erg roze provincie.” De oproep van LTO en NVV vorige week waarin wordt gevraagd aan gemeentes om vergunningen gewoon in behandeling te nemen vindt hij verkeerd. “Zo vererger je het probleem alleen maar". LTO en NVV deden die oproep nadat gemeentes kenbaar hadden gemaakt eerst te willen wachten op vervolgonderzoek over de relatie veehouderij en volksgezondheid, alvorens vergunningsaanvragen in behandeling te nemen.

Discussie was er vervolgens over de vraag of het aspect ‘lokale verbinding’ nadrukkelijker onderdeel zou moeten zijn van ‘vitale varkenshouderij’. Daarover verschilden de meningen. Een aantal aanwezigen vond dat vooral een zaak van de individuele ondernemer. Ook zou het – toch al veelomvattende plan Vitale Varkenshouderij - daardoor nog complexer worden. Geopperd werd om dan wel nadrukkelijk te benoemen dat dit buiten het aandachtsgebied valt. “Leiderschap is vertellen wat je doet, maar ook zeker wat je niet doet.”

Op 27 september is het Symposium Ondernemen in de Varkenshouderij. Bent u er ook bij?

Of registreer je om te kunnen reageren.