Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactielaatste update:2 sep 2016

Varkenshouders kijken met gemengde gevoelens vooruit

Politieke invloed, maatschappelijke acceptatie en opbrengstprijzen zijn de grootste zorgen voor varkenshouders in Noordwest-Europa. Maar ze zien ook kansen.

Het gros van de varkenshouders dat lid is van netwerkvereniging European Pig Producers (EPP) verwacht over 10 jaar nog steeds actief te zijn als varkenshouder. Dat is één van de conclusies die getrokken kan worden uit een onderzoek onder EPP-leden dat samen met de Duitse boerenorganisatie DLG is uitgevoerd. Aan het onderzoek deden 124 varkenshouders mee uit Nederland, België, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk en Ierland.

Concurrentie in de sector

Aanleiding voor de EPP om het onderzoek te doen, is de steeds scherpere concurrentie in de varkenshouderij. Daarbij noemt de vereniging de professionalisering van de varkenshouderij in Oost-Europa. Ook het feit dat China en Rusland hun productie steeds verder opschroeven, maakt het lastiger om het overaanbod van vlees op de wereldmarkt te verkopen.

In dit licht wilde het bestuur van de EPP graag weten wat de kansen en bedreigingen zijn voor hun leden, varkenshouders in Noordwest-Europa. De resultaten zijn te vinden in de grafiek. Meest in het oog springende bedreiging volgens de geënquêteerden is de politieke situatie in de diverse Europese landen. Slechts een enkele varkenshouder ziet de invloed van de politiek als kans voor zijn bedrijf.

Milieu en dierenwelzijn

Andere bedreigingen voor de varkenshouderij zijn volgens de varkenshouders maatschappelijk acceptatie en regels rondom milieu en dierenwelzijn. Opvallend is dat dit laatste aspect ook door een flink aantal varkenshouders als kans wordt gezien, door 23% van de ondervraagden. Daarbij kan wellicht gedacht worden aan onderscheidende concepten als biologisch, het Tierwohl-label in Duitsland of het sterrensysteem in Nederland. Daar is de sector in Noordwest-Europa verder mee dan in de rest van de wereld.

Varkenshouders zien nieuwbouw als een kans om in de toekomst mee te blijven doen. <em>Foto: Bert Jansen</em>
Varkenshouders zien nieuwbouw als een kans om in de toekomst mee te blijven doen. Foto: Bert Jansen

Bedrijfsopvolging: een kans

Zaken waar men hoopvol over is, zijn er zeker ook. Zo worden structuurveranderingen in de sector betiteld als een kans. Waar kleine bedrijven afvallen, is het voor de overige bedrijven wellicht makkelijker om zaken als transport, diergezondheid en samenwerking te borgen. Bedrijfsopvolging wordt ook als een kans gezien. Blijkbaar is dit op veel bedrijven geen probleem en is er daardoor juist bedrijfsontwikkeling mogelijk. Opvallend genoeg wordt globalisering als een kans betiteld door de ondervraagde varkenshouders. Blijkbaar zijn deze varkenshouders ervan overtuigd dat ze op de wereldmarkt kunnen concurreren.

Uitval terugdringen

Om mee te kunnen blijven doen in de toekomst geven zeugenhouder aan de biggenproductie te willen verhogen. 84% van de geënquêteerde varkenshouders verwachten 30 biggen of meer te spenen binnen nu en 5 jaar. Dat moet, onder andere, bereikt worden door de uitval verder terug te dringen. Dat vraagt verdere optimalisatie van management en diergezondheid.

Scherp op de kosten letten is ook een veelgenoemde strategie in het onderzoek.

Op 27 september 2016 vindt het Symposium Ondernemen in de Varkenshouderij plaats. Bent u er ook bij?

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.