Varkenshouderij

Achtergrond

PRRS in de spotlight in varkenssector

Varkensziekte PRRS verdient aandacht. Dierenartsenpraktijk ‘De Oosthof’ organiseert 4 oktober een thema-avond rond PRRS, voor varkenshouders en andere belangstellenden.

Deelnemers kunnen zich opgeven via: info@deoosthof.nl. De avond is een gezamenlijk initiatief van varkenshouder Bennie Beulink en dierenarts Arjan Schuttert. Een interview met die laatste.

Waarom een avond speciaal over PRRS?

“Het is 25 jaar geleden dat de varkenshouderij werd geconfronteerd met PRRS. In 1991 veroorzaakte de ‘onbekende’ ziekte massale sterfte onder biggen. De veroorzaker bleek het PRRS-virus dat de varkenshouderij nog steeds volop bezighoudt. Voor ons aanleiding om een avond te organiseren waarin we toelichten welke inzichten we in die 25 jaar hebben gekregen in de strijd tegen de ziekte.”

Wat zijn die inzichten?

“Het wordt steeds duidelijker dat je alle aspecten van het management moet doorlichten en optimaliseren om PRRS aan te pakken. In het begin dachten we het virus te kunnen bestrijden met een vaccinatie van de zeugen en later van de biggen. De resultaten waren vaak teleurstellend, omdat de overige aspecten van de bedrijfsvoering buiten beschouwing bleven.”

Waar doel je op?

“Bijvoorbeeld het klimaat moet goed zijn. Het lijkt dat de minimum-ventilatienormen van het klimaatplatform te laag zijn. Bij minimum-ventilatie loopt de concentratie schadelijke gassen te hoog op. Dat leidt tot lichte longschade, waardoor PRRS makkelijker kan infecteren. Daar komt nog eens bij dat de virusdruk hoog is bij een laag ventilatieniveau. De praktijk bevestigt dit beeld: in de zomerperiode zijn er geen of veel minder problemen met PRRS dan in de winterperiode.”

Het lijkt dat de minimum-ventilatienormen van het klimaatplatform te laag zijn. Bij minimum-ventilatie loopt de concentratie schadelijke gassen te hoog op. Dat leidt tot lichte longschade, waardoor PRRS makkelijker kan infecteren.

Dus als we maar hard genoeg ventileren is PRRS geen probleem meer?

“Dat is een van de succesfactoren. Biosecurity is een andere belangrijke factor. Ook hierin hebben we nieuwe inzichten gekregen. Het blijkt dat aanvoer van dieren de grootste infectiebron is, gevolgd door sperma, mest en transportmiddelen. Daarna komen mensen en materialen, en als laatste besmetting via de lucht. Het effect van luchtfilters is lange tijd zwaar overschat.”

Wat speelt er nog meer?

“Er spelen veel factoren een rol. Naast management en klimaat is op het gebied van voeding nog veel verbetering mogelijk. Dieren hebben eiwitten nodig als arginine voor de afweer. De nadruk ligt op lysine en methionine voor de groei. Varkens hebben aminozuren van dierlijke oorsprong nodig voor een goed werkend afweersysteem. Het verbod op dierlijk eiwit in varkensvoer ontneemt varkens een stuk weerstand. Dat is maar voor een deel te compenseren met vismeel en weipoeder. En het afweersysteem is gebaat bij een constante grondstoffensamenstelling van het voer. Nutritionisten willen om economische reden nog wel eens wisselen tussen grondstoffen. Dat is niet goed voor de afweer.”

Of registreer je om te kunnen reageren.