Varkenshouderij

Achtergrond 6060 x bekeken

Illegaal mestlozen komt varkenshouder duur te staan

Een varkenshouder in Zeeland (Noord-Brabant) die in februari 2013 in alle vroegte op heterdaad werd betrapt op mest lozen in watergang de Hooge Raam, heeft meer op haar kerfstok.

Zij hield op het bedrijf veel te veel varkens. Daarbij waren de stallen onvoldoende schoon en mestputten bleken niet goed afgesloten. Ook werd het Varkensbesluit overtreden. Dat blijkt uit vier uitspraken van het Hof Den Bosch in deze zaak.

Boetes en proeftijden

Voor het illegaal lozen van mest legde het Hof de boerin een boete van €10.000 op. Daarvan is €5.000 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar op, wegens het overtreden van de Waterwet.

Daarnaast wordt voor overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een taakstraf opgelegd van 180 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het onderzoek op het bedrijf na de illegale lozing komt de varkenshouder echter nog veel duurder te staan: ruim €35.000 boete vanwege het onterechte voordeel van het houden van te veel varkens.

Wegens het overtreden van het Varkensbesluit krijgt de varkenshouder ook nog drie voorwaardelijke boetes van elk €800.

Onderzoek naar illegale lozing

Begin februari 2013 constateerden medewerkers van Waterschap Aa en Maas dat de varkenshouder waarschijnlijk tonnen mest illegaal aan het lozen was op de Hooge Raam. Het lukte niet de mest nog uit het water te verwijderen, omdat door de hoge wateraanvoer de mest al sterk verdund was. Het waterschap heeft vervolgens een onderzoek uitgevoerd of de boer vaker illegaal mest heeft geloosd. Uiteindelijk wordt de varkenshouder verweten op 8 en/of 11 februari illegaal mest te hebben geloosd.

Trekker en gierton gestolen 'ongeloofwaardig verhaal'

Volgens een medewerker van de boer kan op 11 februari geen illegaal mest zijn geloosd, omdat de trekker en de gierton in de voorafgaande nacht waren gestolen. Het Hof vindt dit volstrekt ongeloofwaardig, omdat:

- de trekker eerst zou zijn weggehaald van het terrein van de varkenshouder;

- vervolgens het terrein weer zou zijn opgereden;

- de dief aan de achterkant van de varkensstal mest zou hebben opgepompt in de gierton;

- de dief vervolgens naar de stuw in de Hooge Raam is gereden om daar de mest te lozen.

Hof: sprake van concurrentievervalsing

Bij nader onderzoek op de boerderij kwam naar boven dat er in de eerste maanden van 2013 gemiddeld 2.384 vleesvarkens werden gehouden, terwijl er een vergunning was voor 1.476 vleesvarkens. In het jaar 2012 blijken gemiddeld 2.292 vleesvarkens te zijn gehouden op het bedrijf.

Volgens de boerin was het verschil minder groot en had zij een vergunning om 2.076 vleesvarkens te houden en is er daarom geen sprake van concurrentievervalsing geweest.

Het Hof is een andere mening toegedaan. De varkenshouder had van andere aantallen moeten uitgaan. In 2006 had zij een vergunning gekregen voor een uitbreiding van een stal met 450 varkens. Het Hof vindt dat de uitbreidingsvergunning vervallen is omdat de uitbreiding niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning is gerealiseerd. Daarom had de varkenshouder vergunning om in 2012 1.476 vleesvarkens te houden. Gemiddeld had de Brabantse in dat jaar echter 2.292 vleesvarkens gehouden. Daarmee waren er 816 vleesvarkens te veel op het bedrijf aanwezig in dat jaar.

Samen met de rechtbank is het Hof van oordeel dat de varkenshouder voor het houden van 816 vleesvarkens meer dan vergund veroordeeld moet worden. Dat heeft de boerin onterecht voordeel opgeleverd. Daarom krijgt zij een boete opgelegd van €35.332.

Buitenuitlopen onvoldoende schoon

Verder werd de varkenshouder verweten dat bergruimte in de stallen gebruikt werd voor het houden van varkens, een wasplaats in gebruik was als varkensuitloop en een vaste mestopslag verplaatst was. Ook bleken buitenuitlopen voor de varkens niet schoon gehouden te worden.Tegen deze verwijten bracht de varkenshouder in dat twee keer per week de hokken en uitlopen worden schoongemaakt en dat het een utopie is te veronderstellen dat buitenuitlopen voortdurend schoon te houden zijn. De constatering dat de buitenuitlopen niet schoon waren is slechts een momentopname volgens de varkenshouder. Bovendien is het niet duidelijk wat de kwalificatie 'schoon' precies inhoudt.Volgens het Hof heeft de toezichthouder vastgesteld dat eind februari 2013 de uitloopruimte bedekt was met, al dan niet met ander vocht, verdunde varkensmest. In april, mei en juni van datzelfde jaar bij controle de varkens in één uitloop in de mest liepen en in een andere uitloop de varkens in - 5 centimeter - mest stonden. In juli 2013 zagen controleurs opnieuw bij controle varkens in een buitenloop in de mest staan. De optelsom van al deze feiten brengt het Hof tot het oordeel dat de inrichting niet goed schoon werd gehouden.

Dieren niet in afzonderlijke groepen

De drie voorwaardelijke boetes van elk €800 wegens overtreden van het Varkensbesluit krijgt de boerin omdat varkens niet permanent beschikten over voldoende afleidingsmateriaal, één of meer gelten en/of zeugen niet in afzonderlijke groepen werden gehouden en één of meer varkens ouder dan twee weken niet permanent over voldoende vers water beschikten.

Foto

  • De illegale lozing van mest heeft een varkenshouder uiteindelijk vier veroordelingen opleverd. In totaal meer dan €45.000 en een taakstraf.</p>
<p><em>Foto: Jan Willem Schouten</em>

    De illegale lozing van mest heeft een varkenshouder uiteindelijk vier veroordelingen opleverd. In totaal meer dan €45.000 en een taakstraf.

    Foto: Jan Willem Schouten

Of registreer je om te kunnen reageren.