Varkenshouderij

Achtergrond

Biggenexport groeit, minder geslacht in Denemarken

Denemarken heeft in de eerste 7 maanden van dit jaar 7,65 miljoen biggen geëxporteerd. Dat zijn zo’n 700.000 biggen meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de Deense landbouworganisatie Landbrug & Fodevarer. Het aantal varkensslachtingen nam daarentegen verder af.

De biggenexport van Denemarken blijft met deze nieuwe stijging de oplopende trend van de voorbije jaren vasthouden. In 2013 gingen in de eerste 7 maanden van het jaar nog 5,6 miljoen biggen de grens over. Met name Polen en Duitsland zijn voor de Deense biggen een belangrijke exportbestemming.

Aantal varkensslachtingen neemt af

Dat de Denen vooral mikken op de biggenexport blijkt uit de dalende cijfers in de varkensslachtingen. Meer en meer biggen gaan weg voor de export in plaats van naar de binnenlandse vleesvarkenshouders. In de eerste 7 maanden van dit jaar werden 10,2 miljoen vleesvarkens geslacht. Vorig jaar werden in die periode nog 10,8 miljoen varkens aan de haken gehangen.

Terugloop in aantal slachtingen niet verrassend

Dat het aantal slachtingen in Denemarken terugloopt, komt niet als een verrassing. De laatste jaren neemt het aantal varkens dat naar de slachterijen gaat al af. In de eerste 7 maanden van 2011 werden nog 11,8 miljoen varkens geslacht. Gezien de krimp van de varkensstapel ligt het in de lijn der verwachting dat het aantal slachtingen nog verder zal afnemen.

Eerder besloot Danish Crown naar aanleiding van het mindere aanbod aan slachtrijpe varkens de slachtcapaciteit bij twee slachterijen terug te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.