Varkenshouderij

Achtergrond 5 reacties

13 jaar strijd voor megabedrijf

Spade Nieuw Gemengd Bedrijf moet in 2017 de grond in.

Dertien jaar duurt het voordat Houben en Kuijpers hun droom realiseren: een duurzame veehouderij waar kringloop, diergezondheid, dierwelzijn en economie centraal staan. In 2017 gaat eindelijk de schop de grond in voor de varkensstallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst (L.). Dat is de stellige overtuiging van de initiatiefnemers.

Als alles meezit, start komend jaar ook de bouw van de pluimveestallen en slachterij van Kuijpers. Voor de varkenstak van Houben zijn alle noodzakelijke milieu- en bouwvergunningen binnen en beroepszaken gewonnen. Kuijpers moet nog wachten op een uitspraak in hoger beroep dat Wakker Dier heeft aangetekend tegen de uitspraak die de Roermondse rechtbank begin augustus deed. Ook deze uitspraak ziet Marcel Kuijpers met vertrouwen tegemoet: "De verleende vergunning voldoet aan alle eisen."

De grijze gebouwen vormen het varkensbedrijf. Het slachtkuikenbedrijf met slachterij ligt circa 1.000 meter van het varkensbedrijf.<br /><em>Beeld: NGB </em>
De grijze gebouwen vormen het varkensbedrijf. Het slachtkuikenbedrijf met slachterij ligt circa 1.000 meter van het varkensbedrijf.
Beeld: NGB

Start idee in 2004

Dat ze zo’n lange weg moesten bewandelen, hadden de initiatiefnemers Marcel Kuijpers (54) en Martin Houben (54) niet kunnen bevroeden, toen ze elkaar in 2004 ontmoeten. Beiden wilden dezelfde droom realiseren: het opzetten van een duurzame veehouderij die denkt en doet in kringloop, waar diergezondheid, dierwelzijn en economie centraal staan met toepassing van de nieuwste technieken. "We richten ons op innovaties die beter zijn voor én de mens én de dieren én het milieu én de omgeving én de economie", vat Kuijpers samen.

Bouw startte 10 jaar later

De bouw startte niet zoals eerst gepland in 2007, maar 10 jaar later. In de tussentijd is de band tussen de hoofdrolspelers Houben en Kuijpers verstevigd, ondanks of juist door de vele procedures en de ladingen kritiek die diverse organisaties, politici en media over hen uitstortte. Houben: "Ook dan is het heel belangrijk dat je voor een dergelijk project op een lijn zit."

De Reconstructie Noord- en Midden-Limburg vormt de aanleiding voor de ontwikkeling van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg in Grubbenvorst. Reden deze locatie als LOG aan te wijzen was ondermeer de aanwezige infrastructuur, de ontsluitingsmogelijkheden naar de A73, de beperkte aanwezigheid van geurgevoelige objecten en de ruime afstand tot kwetsbare natuur.


 • Het slachtkuikenbedrijf met slachterij.<br /><em>Beeld: NGB </em>

  Het slachtkuikenbedrijf met slachterij.
  Beeld: NGB

 • Aanzicht van het Nieuw Gemengd Bedrijf.<br /><em>Beeld: NGB </em>

  Aanzicht van het Nieuw Gemengd Bedrijf.
  Beeld: NGB

Groot aantal dieren

Grootste punt van kritiek is het aantal dieren dat op het NGB zal worden gehouden. Dieraantallen waarmee het dierwelzijn en -gezondheid ernstig zou worden geschaad, aldus de tegenstanders. Het NGB gaat plaats bieden aan 74.000 vleeskuikenouderdieren en 1.060.000 vleeskuikens met daarnaast een broederij en een kippenslachterij. Het varkensbedrijf omvat 2.500 zeugen, 45 dekberen, 10.000 biggen en 19.208 vleesvarkens. Voor de varkenstak is deze omvang nodig om zelf in hun jonge dieren te voorzien en zo de aanvoer van levende dieren en daarmee ziekte-insleep van buiten te voorkomen. Verder vindt er geen menging van groepen biggen plaats waardoor geen kruisbestuiving kan plaatsvinden. Dit moet resulteren in geen of minimale ziektedruk waardoor het preventief antibioticagebruik ook bij de vleesvarkens tot het verleden behoort. Houben: "Anderzijds heb je een bepaalde omvang nodig om vakbekwaam personeel in groepjes van 3 het jaar rond te laten functioneren."

Bij de varkens is veel aandacht voor dataregistratie.<br /><em>Foto: Bert Jansen </em>
Bij de varkens is veel aandacht voor dataregistratie.
Foto: Bert Jansen

Aantal vleeskuikens afgestemd op slachterij

Op het vleeskuikenbedrijf zijn de aantallen dieren afgestemd op de eigen geautomatiseerde pluimveeslachterij. Hier zullen 4.000 kippen per uur worden geslacht. Bij 8 uur slachten zijn dagelijks 32.000 kippen nodig. Om zonder vervoer van levende dieren de eigen slachterij het jaarrond van voldoende kippen te voorzien, moeten circa 1 miljoen kippen (in verschillende leeftijden) direct naast de slachterij opgroeien. Dat doen ze in 16 stallen van 64.000 kippen, zodat dagelijks een halve stal wordt geslacht. De slachtrijpe dieren worden op de dag van de slacht met behulp van langzaam bewegende vloeren en lopende banden, zonder vangen, naar de slachterij verplaatst.

Vleeskuikens komen uit ei in de stal

Kuijpers: "We zetten juist in op én dierwelzijn én duurzaamheid én diergezondheid door op 1 locatie broederij, opfok en slachterij te concentreren. Met het Vencomatic Patio-systeem van uitbroeden van de eieren in de stal zetten we een trend. Over 10 jaar zullen in Nederland bijna alle vleeskuikens in de stallen uit het ei komen." Kuijpers experimenteert al 8 jaar met dit systeem bij Kempen Kip in Vessem. De kuikens blijken veel vitaler en het antibiotica is al jaren nihil. Verder zorgen zorgvuldige klimaatbeheersing en een goede voeding voor optimale leefomstandigheden. Kuijpers: "Door af te zien van transport, beperken we de carbon footprint aanzienlijk. Geen antibiotica, geen transport, geen voetzoollaesies; allemaal aspecten waarop organisaties als Wakker Dier blijven schieten. Voor hen zijn onze argumenten en het aspect duurzaamheid geen issues."

Kuikens in het nieuw te bouwen bedrijf moeten in de stal uit het ei komen.<br /><em>Foto: Bert Jansen </em>
Kuikens in het nieuw te bouwen bedrijf moeten in de stal uit het ei komen.
Foto: Bert Jansen

Geen Beter Leven-keurmerk

Met zijn slachtkippen gaat Kuijpers niet deelnemen aan het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Voor de dagelijkse afzet van 32.000 geslachte kippen kiest hij voor een eigen concept. Kuijpers: "Een concept waarvoor duidelijk plaats is in de markt en wat ook beter is voor mens, dier en omgeving."

Houben vult aan: "De eisen van het Beter Leven-keurmerk zijn achter een bureau opgesteld, waarbij naar iedereen is geluisterd behalve de veehouders. Landelijk worden boeren als expert niet geloofd in dierdiscussies. Emoties en populisme voeren de boventoon." Als voorbeeld wijst hij naar de groepsgrootte van de zeugen. "Hoe groter de groep, hoe slechter de weerbaarheid van de dieren die laag in de pikorde staan. Deze dieren hebben het zwaar. Daarom hanteren wij een maximale groepsomvang van 13 of 14 zeugen en zeker geen groepen van 20 of meer dieren."

'Diverse ingediende bezwaren hadden soms 0,0 inhoud'.

Veel procedures

Houben en Kuijpers kunnen de zittingsruimten van de rechtbanken in Roermond en Den Bosch en de Raad van State in Den Haag al bijna dromen. De afgelopen jaren hebben ze deze vaak bezocht voor door met name Wakker Dier en Behoud de Parel aangespannen procedures tegen de verstrekte vergunningen. Na veelal de aanpassing van enkele weeffoutjes konden de rechters geen reden vinden de vergunningen als af te wijzen. Houben: "De mogelijkheid om tegen overheidsbeslissingen bezwaar in te dienen is in een democratisch land een goed recht. Maar dat organisaties in Nederland een procedure dusdanig kunnen traineren is heel erg. Diverse ingediende bezwaren hadden soms 0,0 inhoud en hadden geen enkele betrekking op de dieren."

Opgeven niet aan de orde

Het NGB opgeven is bij Kuijpers en Houben nooit opgekomen. Ondanks alle bagger die door organisaties en in navolging daarvan door de pers over hun heen is gekomen blijven ze steeds geloven in hun concept. Ze zeggen een mogelijkheid te creëren waarmee zowel de pluimvee- als de varkenssector de lead kunnen nemen op het vlak van duurzaamheid. Houben: "De varkens- en pluimveehouders hebben belang bij innovatie. Zonder innovatie krijgen ze het heel zwaar." Kuijpers vult aan: "In de toekomst kunnen we alleen nog maar produceren als we heel duurzaam omgaan met de omgeving, de natuur en de dieren. Met respect voor een goed leven gaan hier kippen en varkens vertoeven die door toepassing van tal van innovaties heel duurzaam omspringen met energie en voer."

Klik op de getallen voor meer informatie over de historie van het NGB. Op de foto is de locatie van het NGB te zien.

Aanhoudende bezwaren tegen komst NGB

Sinds in 2006 de plannen concreet werden ligt het NGB onder vuur. Op initiatief van de plaatselijke SP afdeling wordt het burgerinitiatief 'Behoud de Parel Grubbenvorst' opgericht. Samen met vooral stichting Wakker Dier worden vanaf dat moment de juridische degens gekruist. Ook in de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek is het NGB regelmatig aanleiding voor verhitte discussies. Uiteindelijk worden in 2015 alle juridische procedures, gericht tegen de vestiging van het varkensbedrijf, beslecht. Kuijpers wacht nog een hoger beroep dat Wakker Dier aankondigt tegen de door de gemeente Horst a/d Maas verleende (gerepareerde) bouwvergunning voor de vleeskuikstallen.
Begin augustus 2016 verklaarde de rechter het beroep van Wakker Dier en bondgenoten voor een klein deel gegrond, maar ze vernietigde niet de vergunning. Met enkele kleine aanpassingen in de vergunning mag Kuijpers de stallen bouwen. In een persbericht zegt Wakker Dier: "Wij gaan in hoger beroep en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat ons land straks volgeplempt staat met gigantische dierenleedfabrieken van Oekraïens formaat." In 2013 sleepte Wakker Dier de gemeente Horst a/d Maas voor de rechter, toen werd de aan Kuijpers afgegeven vergunning op basis van een vormfout vernietigd. Ook toen kon de gemeente na het doorvoeren van enkele kleine aanpassingen de vergunning alsnog afgegeven.

Protestbord van burgerinitiatief 'Behoud de Parel Grubbenvorst'.<br /><em>Foto: Hans Prinsen </em>
Protestbord van burgerinitiatief 'Behoud de Parel Grubbenvorst'.
Foto: Hans Prinsen

Laatste reacties

 • Leslie

  Word de mest verwerkt ? Of op welke manier wordt dit duurzaam opgelost.

 • zeugenhouderij!!

  hebben ze de financiering ook al rond?

 • geen boer

  dit laat prima zien dat een organisatie als Wakker Dier een professionele pressiegroep is, uiteindelijk ongeïnteresseerd in inhoudelijke argumenten. Geldschieters willen dat geprotesteerd wordt, dus zij protesteren. Niet vanuit idealistische overwegingen, maar omdat de hypotheek afgelost moet worden.
  Daarom begrijp ik het geheul van sommige landbouw-voormannen ook niet, denken ze een wit voetje te kunnen halen bij zo'n cynische club?

 • wienbemelmans

  eigenlijk moesten ze de kosten op wakker dier en conzorte kunnen verhalen
  10 jaar de mensen op kosten jagen.

 • QUARTES

  Er komt een bio energie centrale bij Leslie.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.