Varkenshouderij

Achtergrond 6335 x bekeken 2 reacties

Positief vooruitzicht voor varkens- en biggenprijs

Signalen over de opbrengstprijzen in de tweede helft van 2016 zijn positief. Voer en mestafzet worden echter wel duurder en drukken de marges.

Na een lange tijd van lage opbrengsten zijn de varkens- en biggenprijzen afgelopen voorjaar snel gestegen. Inmiddels hebben de basisprijzen meer dan €1,60 per kilo vlees en bijna €50 per big aangetikt. De signalen voor de tweede helft van het jaar zijn nog altijd gunstig. Ondanks dat prijzen even pas op de plaats maken, zijn er in de markt voldoende positieve ontwikkelingen.

De varkensprijzen zijn afgelopen voorjaar snel bijgetrokken. Andere jaren vindt er in het najaar een daling van de prijzen plaats.

China vraagt veel varkensvlees

Zo is de goede vraag van varkensvlees door China een belangrijke motor voor de export van Nederlands en Europees varkensvlees. De totale EU-export over de eerste vijf maanden is met 40% toegenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De vooruitzichten blijven positief; de EU verwacht dit jaar 1,4 miljoen ton naar China te exporteren.

In tegenstelling tot andere jaren blijft de biggenprijs op een hoog niveau in de zomer. Er komt nu wel wat druk op de biggenprijzen.

Zeugenstapel krimpt

Naast de goedlopende afzet is er sprake van een krimpende zeugenstapel; in de laatst EU-telling is het aantal zeugen in Europa met bijna 5% gedaald en in Nederland met 3%. Daardoor laat het aantal slachtvarkens in de EU in het tweede kwartaal nog slechts een beperkte toename zien maar vanaf het vierde kwartaal een daling met 2,4%. In voorgaande jaren zakte de productie in het najaar ook in, maar van krimp was geen sprake. In Duitsland bereikte de varkensstapel dit voorjaar het laagste niveau in vijf jaar tijd, met een daling van 3,7% naar 27,1 miljoen varkens.

De kleinere Europese zeugenstapel is terug te zien in het aantal slachtingen. In het vierde kwartaal daalt het aantal slachtingen zelfs met 2,4% ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Ondanks de goede uitgangssituatie geven marktdeskundigen aan dat prijzen van biggen en vleesvarkens voor nu het maximum hebben bereikt. Ook hapert de export van varkensvlees naar verre bestemmingen. Het blijft afwachten of prijzen naar een lager niveau gaan zoals andere jaren gebeurt.

Voerprijs stijgt licht

Naast het verloop van de opbrengsten van varkens en biggen zijn voor de rest van het jaar vooral de ontwikkeling van de voerprijzen en mestafzetprijzen bepalend voor de marges die varkenshouders tot het einde van het jaar kunnen maken. Historisch gezien staan de mengvoerprijzen op een gemiddeld niveau. Vleesvarkensvoer kost in juni bij het LEI €22,85 per 100 kilo. Over de eerste zes maanden van dit jaar is dat €23,20. Gemiddeld over de afgelopen tien jaar is de prijs bijna €24, exclusief inflatiecorrectie.

Na een periode van prijsdalingen vanaf afgelopen najaar zijn de prijzen sinds mei weer licht gestegen. Een belangrijke stabiliserende factor voor de ontwikkeling van de mengvoerprijzen vormen de positieve voorspellingen over het verloop van het seizoen van de grondstoffen. Voor tarwe, mais en soja is de verwachting van marktautoriteiten als het internationale graaninstituut IGC en Amerikaanse landbouwministerie USDA dat door grote oogsten de eindvoorraden mondiaal verder toenemen. Desondanks prognosticeert Rabobank dat de lichte stijging van de mengvoerprijzen dit halfjaar doorzet.

De kosten voor voer liggen op een gemiddeld niveau. Prijzen zijn licht aan het stijgen, maar van een prijsexplosie lijkt de komende tijd geen sprake.</p>
<p><em>Foto: Koos Groenewold</em>
De kosten voor voer liggen op een gemiddeld niveau. Prijzen zijn licht aan het stijgen, maar van een prijsexplosie lijkt de komende tijd geen sprake.

Foto: Koos Groenewold

In de voorspelling van Rabobank stijgt de prijs van tarwe de komende maanden en in mindere mate die van mais. Het prijsniveau van soja stabiliseert op een hoger niveau dan afgelopen voorjaar. Het is nog afwachten wat dit voor de mengvoerprijzen gaat betekenen, maar prijzen komen op een wat hoger niveau  dan afgelopen halfjaar. Veevoeradviesbureau Stigevo gaat eveneens uit van licht stijgende prijzen, maar stabilisatie in het najaar en mogelijk een daling van prijzen richting het nieuwe jaar.

De andere fluctuerende kostenpost, met grote verschillen tussen bedrijven, is mestafzet. De prijzen om mest af te laten voeren liggen in de eerste helft van dit jaar op een gemiddeld hoger niveau dan voorgaande jaren. De nattigheid tijdens het afgelopen uitrijdseizoen heeft geleid tot hogere prijzen en meer mest in de putten bij varkenshouders.

Mestafzet is duur en de kans is groot dat prijzen op een hoog niveau blijven.</p>
<p><em>Foto: Joris Telders</em>
Mestafzet is duur en de kans is groot dat prijzen op een hoog niveau blijven.

Foto: Joris Telders


Ook concurrentie met rundveedrijfmest speelt mee evenals de aangescherpte mestwetgeving, die maakt dat een deel van de akkerbouwers minder interesse heeft in drijfmest. Daardoor is de druk op export en verwerking toegenomen. De gemiddelde mestnotering bij Mestportaal ligt nu rond de €22 per ton. Dat is €3,25 meer dan het gemiddelde van 2014 en 2015 in dezelfde periode. In voorgaande jaren liet de mestprijs richting najaar een stijging zien. Door de druk op de mestmarkt is de kans groot dat de prijzen minimaal op dit niveau blijven en wellicht doorstijgen.

Positieve signalen terug te zien in prognoses voerwinsten

De positieve ontwikkeling van de opbrengstprijzen de afgelopen maanden en beperkt hogere voerprijzen zijn terug te zien in de prognoses van voerwinsten. Economische adviesbedrijven maken deze niet meer openbaar, maar zeggen wel dat ze boven het meerjarig gemiddelde van €500 per zeug en €78 per vleesvarken uitkomen. Dat is, met name bij de vleesvarkens, te danken aan een goed tweede halfjaar. Rabobank gaat uit van een jaar met licht bovengemiddelde voerwinsten voor de vleesvarkenshouderij en een bovengemiddelde voerwinst voor zeugenhouders. Let wel dat daar nog veel kosten vanaf moeten om bij de marge uit te komen. Ook zijn zoals altijd verschillen tussen bedrijven groot.

'De huidige markt geeft lucht in de liquiditeiten, maar is geen structurele oplossing van de problemen waarmee de sector kampt'

Koen van Bergen, manager varkenshouderij bij Rabobank, is gematigd positief over de gevolgen hiervan voor de bedrijven. "Als de huidige rendementen doorzetten, wordt het produceren van varkens en biggen op een gemiddeld bedrijf weer kostendekkend.” Van Bergen ziet echter dat veel bedrijven nog met een te hoge kostenstructuur zitten, waardoor ze niet zomaar positieve marges realiseren. “De huidige markt geeft zeker lucht in de liquiditeiten. Maar het is geen structurele oplossing van de problemen waarmee de sector kampt.” Hij benadrukt daarom dat de sector niet op haar lauweren mag rusten en uitvoering van het plan Vitale Varkenshouderij belangrijk blijft.

Varkenshouders hebben meer vertrouwen

Voor varkenshouders zelf hebben de betere prijzen en marges geleid tot meer vertrouwen in de sector. Dat blijkt uit de Vertrouwensindex van Wageningen UR. Deze index wordt vier keer per jaar berekend op basis van een enquête onder ondernemers. Vorig jaar en begin dit jaar was het vertrouwen nog negatief of zat rond nul; sinds het tweede kwartaal is het vertrouwen hoger dan het gemiddelde van alle sectoren. Het bevindt zich daarmee op het niveau van het vertrouwen dat varkenshouders hadden in de jaren 2013 en begin 2014.

Rene Stevens

Laatste reacties

  • zeugenhouderij!!

    Mooi stuk boerderij

  • Wisegay

    Grappig, zodit nu graag eens zien van al onze ketenpartners.

Of registreer je om te kunnen reageren.