Varkenshouderij

Achtergrond 1596 x bekeken

Onveranderde varkensprijzen in stabiele markt

De situatie in de Duitse varkensmarkt is weinig veranderd ten opzichte van vorige week.

De Vereinigungspreis blijft staan op €1,66 per kilo geslacht gewicht. Slachthuizen Tönnies en Vion Duitsland volgen dit voorbeeld en blijven dit prijsniveau ook hanteren.

Het aanbod aan slachtrijpe varkens is zeker niet ruim in de Duitse markt, terwijl de slachterijen de aangeboden dieren graag opnemen. Het krappe aanbod blijft de markt ondersteunen. Hoewel het slachtgewicht in Duitsland vorige week licht steeg (100 gram), werden ruim 7.000 varkens minder geslacht. Dat blijkt uit registraties van het Duitse landbouwministerie. In totaal werden 944.288 dieren aan de haken gehangen. Vorig jaar waren dat in week 33 nog ruim 975.000 varkens.

Nog weinig profijt van aantrekkende vraag door zomerweer

De vleeshandel profiteert nog niet duidelijk van het zomerweer van de afgelopen en komende dagen. Varkenshouderijorganisatie ISN ziet nog geen duidelijk opleving van de vleeshandel. De vleesverkopen zijn rustig en de verkoopprijzen van de verschillende varkensvleesproducten blijven staan op het niveau van de voorbije weken. Als de hoge temperaturen de vleeshandel wat laten opleven en het aanbod krap blijft, ziet ISN ruimte voor hogere varkensprijzen.

In de Nederlandse markt zorgt het mooie weer voor een toename van de vraag naar varkensvlees vanuit de retail, maar tot hogere vleesprijzen leidt dit niet direct. Bovendien zien de slachterijen dat de weg naar China nog altijd een moeizame is. Daarentegen is het aanbod slachtrijpe varkens nog altijd in balans met de vraag.

De varkensprijzen maken dan ook een nieuwe pas op de plaats. Compaxo en Van Rooi Meat houden vast aan €1,66 per kilo. Daarmee volgen deze slachterijen de zijwaartse beweging van de DCA Beursprijs en de varkensprijs van Vion. Voor de komende weken wordt, zowel in de Nederlandse als Duitse markt, weinig verandering verwacht.

Prognose: stabiele prijzen.

Meer informatie over de prijzen van varkens vindt u in Boerderij op Maat:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.