Varkenshouderij

Achtergrond

Hamletz-concept krijgt vorm

Annechien ten Have verbouwt 3,5 hectare lupine voor het varkensvleesconcept Hamletz. De lupine vervangt de soja in het voer. Het concept Hamletz moet de hogere voerkosten goedmaken.

Ten Have heeft samen met haar man Menno en zoon Detmer in het Groningse Beerta een varkensbedrijf met 600 zeugen, 1.700 opfokzeugen en 1.000 vleesvarkens in een huurstal. De akkerbouwtak omvat 240 hectare met wintertarwe, luzerne, mais, suikerbieten en lupine. De lupine vervangt soja in het varkensvoer.

Jullie telen de lupine voor je nieuwe concept Hamletz, hoe staat het daarmee?

"We zijn bezig met de omgevingsvergunning voor de nieuwe stal. We verwachten begin 2017 de definitieve vergunning te krijgen. Dan beginnen we te bouwen. We hebben het concept van het lupinevarken de naam 'Hamletz' gegeven. En we zijn in gesprek met potentiële afnemers."

Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan?

"Allereerst hebben we het label van Hamletz vormgegeven, en een logo en een website (http://www.hamletz.nl/) gemaakt. Daarnaast heben we onze doelgroep bepaald en veel aan de weg getimmerd, onder andere door het organiseren van proeverijen. En we hebben kwaliteitstesten gedaan door blinde consumententesten en onderzoeken naar dripverliezen. Verder hebben we vleespakketten samengesteld om een vierkantsverwaarding te realiseren. En we hebben meegedaan aan de Dragon’s Den om de financiering rond te krijgen."

Hoeveel hectare lupine telen jullie?

"Dit jaar hebben we 3,5 hectare geteeld. We gebruiken de lupine nu alleen nog voor voerproeven met verschillende combinaties van vleesvarkensrassen. Pas als Hamletz in productie komt zijn we veel meer hectares lupine nodig."

Annechien ten Have bij de varkens. In het varkensvleesconcept Hamletz is de soja in het voer vervangen door lupine. <em>Foto: Hans Banus</em>
Annechien ten Have bij de varkens. In het varkensvleesconcept Hamletz is de soja in het voer vervangen door lupine. Foto: Hans Banus

Hoe loopt het met de teelt van lupine?

"Dit jaar was een goed seizoen voor de lupine. Gedurende het groeiseizoen en tijdens de peulzetting heeft het regelmatig geregend. De uitdaging voor de lupineteelt is het verhogen van de opbrengst door veredeling. Die potentie is er, maar dat vraagt veredeling voor Nederlandse omstandigheden."

Is de teelt van lupine rendabel?

"De teelt van lupine is in verhouding duur doordat de opbrengst lager ligt dan vergelijkbare gewassen. Lupine kan niet concurreren tegen importsoja.

We hebben vorig jaar lupinen verkocht aan Vivera, een bedrijf dat vleesvervangers maakt. Zij zijn vanwege de prijs gestopt met het gebruik van lupinen als grondstof. Buiten veevoer is er geen afzetmarkt voor lupinen. En dan nog is het gebruik alleen interessant in concepten met een hogere opbrengstprijs."

Zie je desondanks kansen voor de lupineteelt?

"De akkerbouw kampt met dezelfde uitdagingen als de varkenshouderij: het product op een goede manier vermarkten. Tot nu toe moet de lupine verwerkt worden om hem tot waarde te brengen. Witte lupine lijkt het meest kansrijk, omdat de vrucht als erwt gegeten kan worden. Dat maakt het tot een ideale vleesvervanger. Ik zie daar een potentiële markt voor mensen die zoeken naar een herkenbaar eerlijk product."

Of registreer je om te kunnen reageren.