Varkenshouderij

Achtergrond

Huirne: ruimte voor nieuwe concepten varkens

In de sectorvisie van Rabobank over de varkenshouderij maakt schaalvergroting plaats voor het op maat bedienen van de markt. Ruud Huirne: "Ik ben ervan overtuigd dat voor nieuwe concepten in binnen- en buitenland markt is."

In het visiedocument varkenshouderij van Rabobank staat dat het huidige bedrijfsmodel op de schop moet. Ruud Huirne, directeur Food en Agri, is ervan overtuigd dat met nieuwe, onderscheidende marktconcepten meer geld is te verdienen voor de hele keten.

Is verdere schaalvergroting voorbij?

"Ja, op de huidige manier wel. Voor de varkenshouderij is het nodig dat er marktconcepten komen met voldoende volume. Daarin is wel weer groei mogelijk. De kunst is nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen die onderscheidend zijn op zaken als smaak, dierenwelzijn en milieu, en deze als keten in de markt te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat voor zulke concepten in binnen- én buitenland markt is. Voor het buitenland kan Nederland als eerste leverancier inspelen op de snel groeiende vraag uit China naar ‘verantwoord en veilig’ geproduceerd varkensvlees. Een ander voorbeeld is Polen. Daar is een snel aantrekkende vraag naar biggen, maar Nederland speelt daar nu niet op in."

Is in deze conceptproductie plaats voor de huidige 4.500 varkensboeren?

"Het aantal varkenshouders blijft verder afnemen. Hier komt de vraag bij: kan en wil ik een stap maken naar meer ketensamenwerking en een stuk onafhankelijkheid inleveren? Ik kan me voorstellen dat niet iedere varkenshouder daar een goed gevoel bij heeft. Daarom kan het aantal varkenshouders sneller afnemen door deze noodzakelijke verandering."

Ruud Huirne</p>
<p><em>Foto: Joris Telders</em>
Ruud Huirne

Foto: Joris Telders

Wie moet het voortouw nemen om deze verandering op gang te brengen?

"De varkenshouders zelf. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is daarvoor de juiste organisatie en daar ligt het nu ook in de vorm van het Actieplan Vitale Varkenshouderij. De varkenshouders moeten inzien dat op de huidige weg doorgaan heilloos is en zich afvragen hoe ze wél geld kunnen verdienen. Ik vind het daarbij verstandig om samenwerking te zoeken met ketenpartners, maar ook met supermarkten, de foodservice en misschien grote verwerkers als Unilever."

Als het concept is geboren, wie voert dan de regie?

"Daar zijn diverse modellen voor, maar het hangt er vooral vanaf wat logisch is en welke afspraken je daar met de ketenpartners over maakt."

Heet hangijzer blijft mest. Gaat de oplossing van dat probleem goed?

"Nee, er zijn initiatieven, maar het moet sneller. Een doorbraak is nodig om de capaciteit te verhogen en producten op maat te maken voor de eindgebruiker. Ook hier is meer samenwerking noodzakelijk, net als bij de vleesafzet. Voor een goed bedrijfsplan is de financiering geen sta-in-de-weg. En ik ben overtuigd dat er grote kansen liggen om mestafvoer beter te organiseren en dat de kosten sterk omlaag kunnen. Zozeer zelfs, dat mest op termijn misschien geld opbrengt."

Of registreer je om te kunnen reageren.