Varkenshouderij

Achtergrond 3382 x bekeken

Eindnorm dierdagdoseringen vleesvarkens in zicht

Voor vleesvarkens komt de eindnorm in zicht. Voor zeugen en biggen nog niet, vanwege twijfels over de juistheid van de toeschrijving. SDa vindt de stijging van het colistinegebruik zorgwekkend.

Met een gemiddelde dierdagdosering van 4,1 in 2015 komt de eindnorm voor het gebruik van antibiotica in zicht voor vleesvarkenshouders. Dat concludeert de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) in haar rapportage over het antibioticagebruik onder landbouwhuisdieren in 2015.

Het merendeel van de vleesvarkensbedrijven realiseert een gebruik van 0 tot enkele dierdagdoseringen. Daarnaast is er een kleine groep bedrijven met een hoog gebruik: tot enkele tientallen dierdagdoseringen. Voor deze groep wordt een plan gemaakt om het gebruik te verlagen.

Nieuwe normen niet eerder dan 2017

De eindnorm zal waarschijnlijk uitkomen tussen de 3 en de 5. SDa-directeur Hetty van Beers voegt eraan toe dat gesprekken gaande zijn met de sector. "De definitieve eindnorm wordt vastgesteld mede op basis van het onderzoek naar de kritische succesfactoren voor een laag antibioticagebruik", zegt van Beers. "Daardoor duurt het sowieso tot 2017 voordat er nieuwe benchmarks komen."

Varkenshouders gebruikten in 2015 opnieuw minder antibiotica.</p>
<p><em>Foto: Bert Jansen</em>
Varkenshouders gebruikten in 2015 opnieuw minder antibiotica.

Foto: Bert Jansen

2015 is het eerste jaar dat het antibioticagebruik bij zeugen en gespeende biggen apart is geregistreerd. Het gebruik bij de zeugen exclusief gespeende biggen is met 5,4 dierdagdoseringen laag. Bij de gespeende biggen ligt het aantal dierdagdoseringen met 19,6 een stuk hoger met een grote spreiding. “Gezien deze grote spreiding twijfelen we of alle middelen die aan gespeende biggen worden gegeven hier wel aan worden toegeschreven. Zolang dat niet duidelijk is, brengen we geen eindnormen voor zeugenbedrijven uit”, aldus van Beers.

Middelen aan juiste diercategorie toeschrijven

“We hebben in het rapport alle varkensdierenartsen en databanken opgeroepen goed op te letten dat middelen aan de juiste diercategorie worden toegeschreven. Als vanaf nu de registratie wel goed gaat, dan betekent dit dat de cijfers van heel 2016 ook nog geen goed beeld geven. Misschien gaan we de gegevens van juli tot en met december apart analyseren”, vertelt van Beers.

Het colistinegebruik in de varkenshouderij is met 11 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is een punt van zorg vanwege de kans op overdracht van colistineresistentie tussen bacteriën onderling. SDa is van mening dat het colistinegebruik omlaag moet.

Of registreer je om te kunnen reageren.