Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Deense politiek motiveert varkenshouders tot selectieve antibiotica-inzet

De ene antibiotica is de andere niet. Om de varkenshouders te motiveren om de inzet van de resistentiegevoeligste types zoveel mogelijk te vermijden, is per 1 juli de zogenoemde gele-kaartregeling aangepast.

De Deense politiek mikt op een verdere terugdringing van de antibiotica-inzet in de varkenshouderij, hoewel het verbruik in Denemarken bekeken vanuit Europees perspectief nu al relatief laag ligt. Per 1 juli zijn nieuwe regels van kracht geworden, die ruim een jaar geleden door een kamerbrede meerderheid in het parlement zijn aanvaard.

Actieplan met nieuwe regels

Motief voor de vernieuwde aanpak is de MRSA-problematiek. Voor de preventie tegen besmetting met de antibiotica-resistente stafylokokken werd een actieplan opgezet, waarvan de nieuwe regels onderdeel zijn. Het plan voorziet in een reductie van het antibioticaverbruik met 15% in de jaren tot 2018, gerekend vanaf 2015. Dat deze doelstelling niet met de botte bijl kan worden gehaald, hebben de Deense politici wel ingezien. Het risico dat het dierenwelzijn onder de reductie te lijden krijgt is groot.

Om dat risico te vermijden is de zogenoemde gele-kaartregeling aangepast, en wel zo dat bepaalde antibiotica-types eerder tot een waarschuwing leiden dan andere. Niettemin komt het plafond voor de totale inzet op een bedrijf over de hele linie lager te liggen.

Gele-kaartregeling

De gele-kaartregeling werd ingevoerd in 2010 en houdt in dat als een varkenshouder met zijn antibiotica-inzet door het plafond gaat, hij verplicht wordt om zich op eigen kosten te laten begeleiden door een veterinair. Sinds 2014 kan een te hoge inzet ook leiden tot een rode kaart. Niet dat de varkenshouder in kwestie dan meteen een beroepsverbod krijgt opgelegd, maar wel dat bijvoorbeeld de mogelijk bestaat dat hij de varkensstapel moet verkleinen. De aanpak kan succes niet worden ontzegd. Ten opzichte van 2010 was het antibioticaverbruik in de varkenshouderij 20% hoger dan in 2015. Of een varkenshouder al dan niet goed zit met zijn verbruik, kan hij online nakijken op een speciale site.

Indexatie antibioticaverbruik

Voor de vaststelling van het verbruik wordt het verbruik geïndexeerd. In de vernieuwde regeling wordt aan de antibioticasoorten die geacht worden de meeste resistentie te veroorzaken een hoger gewicht toegekend dan aan de types waarvan wordt aangenomen dat ze in dat opzicht minder problematisch zijn. Tetracyclines bijvoorbeeld hadden voor 1 juli een gewichtsfactor 1,5 maar dat is nu 1,2 geworden. Penicillines, sulfonamides, trimethoprim en pleuromutilines zijn verlaagd naar 0,95, maar daar staat tegenover dat fluorkinolones en cefalosporines een factor 10 hebben meegekregen. Alle overige types komen op een factor 1. Het plafond bij de inzet bij zeugen ligt bij 4,3 dagelijkse doses (dd) per 100 dieren en wordt met ingang van 2017 verlaagd naar 4,1. Bij biggen tot 30 kilo zijn nu nog 22,9 dd toegestaan, maar volgend jaar 21,8. Voor vleesvarkens geldt vanaf volgend jaar een plafond van 5,6 dd per 100 dieren. Dat is nu nog 5,9.

Eén reactie

 • sdesnoeck

  Lijkt mij een manier van de Denen om dierdagdosering te manipuleren .
  Als wij dit in Nederland zo zouden implementeren zakken we ook sneller naar beneden nml .als we 1e keuze middelen cfr oxytetra en penicilline lager inschalen dan 3e generatie antibiotica die in Nederland niet meer ingezet worden .
  Dit is volgens mij een handige truc om de Vetstat cijfers op te poetsen die zoals al berekend is nu hoger uitkomen als we ze op dezelfde manier als in Nederland berekenen.
  Daarom pleit ik al jaren voor een Europese benchmark en niet deze nationale manipulatie van getallen .
  Sam De Snoeck
  Dap Lintjeshof
  nederland .

Of registreer je om te kunnen reageren.