Varkenshouderij

Achtergrond 5583 x bekeken 4 reacties

'Ik hoop dat de varkenshouderij over 5 jaar een goed rendement draait'

Het Actieplan vitalisering varkenshouderij is gereed en officieel overhandigd aan de opstellers ervan: Rabobank, het ministerie van Economische zaken en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

De POV nam een jaar geleden het initiatief om een vitaliseringsplan te maken. Voorzitter Ingrid Jansen zegt blij te zijn dat het ei is gelegd en dat donderdag in het Haagse Nieuwspoort het rapport is gepubliceerd, zodat iedereen het nu kan inzien.

De POV zal het voortouw moeten nemen bij de uitvoering. Wat gaan jullie als eerste doen?

"De vitaliseringsmaatschappij varkenshouderij oprichten. Deze organisatie zorgt voor de uitvoering van de drie pijlers onder de vitaliseringsplannen. Ten eerste ketensturing met het ketenkwaliteitssysteem Holland Varken. Dan revitalisering en innovatie. Bij revitalisering helpen we stoppers om op een goede manier te stoppen en ondersteunen we blijvers om hun bedrijf verder te ontwikkelen. De derde en laatste pijler is kostenverlaging van mestafzet en keuringskosten."

De plannen staan of vallen met de bereidheid om samen te werken. Varkenshouders onderling en met ketenpartners. Gaat die samenwerking slagen?

"Varkenshouders zijn individualisten pur sang en houden niet van bemoeienis van buiten. Dat zal anders moeten. Het wordt nodig om in collectieven te werken. Het feit dat de POV-leden massaal hebben ingestemd met het plan geeft ook aan dat zij de noodzaak inzien om het anders te gaan doen."

Tussen zeggen en doen zit nog een verschil.

"Mee eens. Maar de eerste stap is toch het inzien van de noodzaak om te moeten samenwerken. Dat inzicht is er. De varkenshouders beseffen dat de huidige werkwijze geen perspectief biedt voor de toekomst. Een ruime meerderheid van de POV-leden is zich daar van bewust."

Van ketenpartners wordt ook samenwerking verwacht. Is getoetst of die bereidheid er is bij hen?

"We hebben in een eerder stadium gesproken met de ketenpartners. De reacties die we van hen kregen zijn bemoedigend. Daarom vertrouwen we erop dat die samenwerking met ketenpartners, maar ook met regionale overheden, gaat slagen."

'Het lastigste komt nog', is bij de overhandiging gezegd, de uitvoering van de plannen. Ziet u dat ook zo?

"Ja. Dat zal enorme inspanning vragen. Niettemin heb ik er vertrouwen in dat de uitvoering op een goede manier gaat lukken."

Ingrid Jansen. Foto: Jan Willem Schouten
Ingrid Jansen. Foto: Jan Willem Schouten

 

Met Holland Varken heeft Nederland een onderscheidend product, is tijdens de toelichting gezegd. Waarin onderscheidt het Nederlands varkensvlees zich?

"Op basis van milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Dat zijn drie heel belangrijke punten die we verder ontwikkelen om onderscheidend te zijn en blijven."

Zien vleesverwerkers dat ook zo en willen zij helpen het Holland Varken te ontwikkelen?

"Zoals gezegd is met ketenpartners gesproken. Vleesverwerkers reageren positief op dit plan en laten weten mee te willen werken aan de uitvoering van het Holland Varken. Alle plannen hebben groot draagvlak onder de varkenshouders. Dat zien ketenpartners. Daarom gaan zijn ook meewerken om het uit te voeren."

Waar staat de varkenssector over 5 jaar?

"Ik hoop dat de varkenshouderij over 5 jaar een goed rendement draait en maatschappelijke waardering krijgt. Met provincies wordt in kaart gebracht hoe de varkenssector is gestructureerd. Die structuur verandert. Bij de structuurverandering wordt rekening gehouden met wensen van burgers. Op die manier zijn we van mening dat we het draagvlak voor de sector vergroten."

Tijdens een bijeenkomst vorig jaar kreeg u het verwijt van een varkenshouder in een droomwereld te leven. Waarom is dat niet zo?

"Het feit is dat er een actieplan ligt dat tot stand is gekomen met Rabobank en Economische Zaken. Er is ook een budget aan gekoppeld van minimaal € 200 miljoen dat onder meer door de opstellers van het plan bijeen wordt gebracht. Dat is reden om vertrouwen te hebben in de plannen en dat die perspectief gaan bieden voor de varkenshouders."

Volgens Uri Rosenthal, voorzitter van de regiegroep vitale varkenshouderij, is 80% van de varkenshouders lid van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Deze leden zijn samen goed voor 90% van de Nederlandse varkensproductie. Dat zoveel varkenshouders zich organiseren, betekent volgens Rosenthal dat het besef leeft dat samenwerking echt nodig is om succesvol te zijn. Rosenthal voegt er aan toe dat vanuit het buitenland met bewondering wordt gekeken naar het feit dat Nederlandse varkenshouders zich zo massaal organiseren.

Laatste reacties

 • kalkar

  Droom maar lekker verder Ingrid, helaas begin je op een ambtenaar te lijken, veel lullen en uiteindelijk blijft alles weer hetzelfde, of dachten jullie dat Ned. een eiland is oftewel produktie wordt moeiteloos weer aangevuld door het grote buitenland.

 • piethermus1

  Wat maakt het gemiddelde doorsnee Nederlandse kwaliteitsvarken straks onderscheidender van het Chinese (of ander land in en buiten EU) wat er over niet al te lange tijd ook van goede kwalteit is met de westerse stal- en kennissystemen, met dezelfde voerimport voor varkens uit beide landen/werelden per schip?
  Bij groente, fruit, akkerbouw, melk e.d. weet ik het, namelijk de grond en grondgebondenheid van die sectoren. daar kun je je als land en sector je onderscheiden.

 • exvarkensboer1

  Blijkbaar is NL te klein om grootschalig varkens te houden. Engeland uit de EU kan nu goedkoop vlees uit Amerika gaan importeren. Volgens plan gaan er nu weer minimaal 2000 gezinnen minder een inkomen verdienen

 • Mts.Kiers-Sliekers

  Mijn oom ging een keer in de maand vrijbankvlees halen, ik zei tegen hem zou je dat nou wel doen!!?, hij antwoordde vlees is toch vlees!!!, dit telt nog steeds voor het merendeel van de consument, de portomonee bepaald!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.