Varkenshouderij

Achtergrond 2695 x bekeken

Goede prestaties met hygiëneconcept vleesvarkenshouderij

De technische resultaten bij vleesvarkens gaan amper vooruit. Met goede hygiëne is winst te boeken. Dat bewijst het Hy-Care-concept.

De technische resultaten bij vleesvarkens gaan maar langzaam vooruit. Zeker vergeleken met de productiestijging in de zeugenhouderij. Tussen 2005 en 2014 steeg de gemiddelde daggroei net geen 5%. De voerconversie daalde ruim 7%. Daarbij moet vermeld worden dat het magervleespercentage met 5% is gestegen. Dat verklaart voor een deel de daling van de voerconversie. Immers: aanzetten van spieren kost minder voer dan van vet.  Volgens Victor van Wagenberg, R&D- manager bij MS Schippers, is ook bij vleesvarkens meer vooruitgang in technische resultaten goed mogelijk.

De vloer, de roosters en de betonnen wanden zijn voorzien van een coating. Die voorkomt dat ziektekiemen zich ‘verstoppen’ in het beton.
De vloer, de roosters en de betonnen wanden zijn voorzien van een coating. Die voorkomt dat ziektekiemen zich ‘verstoppen’ in het beton.

 

De Raamloop

Hij onderbouwt dat met de resultaten van de eerste ronde op proefbedrijf ‘De Raamloop’. In de vleesvarkensstal worden drie gescheiden groepen vleesvarkens gehouden. Eén groep (referentiestal) wordt gehouden zoals in Nederland gangbaar is. De resultaten in deze stal dienen als vergelijkingsmateriaal. De tweede groep (rendementstal) wordt gehouden volgens Hy-Care-concept, met extra aandacht voor hygiëne. De biggen die in deze twee afdelingen worden opgelegd, komen van hetzelfde vermeerderingsbedrijf uit dezelfde werpgroep. Dit bedrijf heeft geen SPF-status. De derde groep wordt met extra aandacht voor hygiëne gehouden (Hy-Care) en is afkomstig uit de Hy-Care-kraamopfokstal van Schippers. De zeugen die hier liggen, komen ook van hetzelfde vermeerderingsbedrijf. Van deze derde groep varkens zijn nog onvoldoende resultaten beschikbaar om betrouwbare conclusies te trekken.

De blauwe pomp doseert Di-O-Clean in het drinkwater. De rode pomp voegt het zuurmengsel Goldfeed toe.
De blauwe pomp doseert Di-O-Clean in het drinkwater. De rode pomp voegt het zuurmengsel Goldfeed toe.

Consequent werken

“De resultaten van de eerste ronde zijn veelbelovend”, vertelt Pim Peters, bedrijfsleider van de Hy-Care-stallen. De rendementstal onderscheidt zich van een gewone stal op vier punten in hygiëne. Volgens Peters zijn de ‘extra’ maatregelen die in de rendementstal worden genomen, gebaseerd op al aanwezige kennis. “Er is niets nieuws onder de zon. We passen consequent toe wat we weten over hygiëne.”

Allereerst zijn de betonnen wanden en vloeren, inclusief de roosters, met een speciale coating gesloten gemaakt. Hierdoor gaat het schoonspuiten makkelijker en kunnen bacteriën zich niet meer ‘verstoppen’ in de poreuze beton.
Voor de opleg van een koppel biggen worden de afdelingen volgens een vast protocol gereinigd en ontsmet. Dat houdt in dat eerst het grove vuil droog wordt verwijderd. Dan volgt de eerste reiniging met koud water om grote plakken los te spuiten en te verwijderen. Als dat klaar is, wordt de afdeling ingeschuimd met inweekmiddel. Nadat de inweektijd is verstreken, begint het schoonspuiten. Tot slot wordt de afdeling ontsmet. In de referentiestal worden de eerste reiniging en het inschuimen overgeslagen.

Een ander aandachtspunt is het drinkwater. In de referentiestal krijgen de varkens leidingwater van het waterleidingbedrijf via de nippels. In de rendementstal wordt daar Di-O-Clean (chloordioxide) aan toegevoegd en het water wordt aangezuurd met Goldfeed. Dit zuurmengsel bevat 44,8% mierenzuur, 10% melkzuur, 10% propionzuur, 0,2% sorbinezuur, 5,8% natrium en 0,25% koper.
Laatste verschilpunt met de referentiestal is dat in de rendementstal consequent aan vliegenbestrijding wordt gedaan.
Aan de varkens in de stal is geen verschil te zien. Beide groepen liggen er één week in. Ze ogen gezond en levendig. De afdelingen zijn identiek in huisvesting, met dien verstande dat het beton in de rendementstal gecoat is. Op basis van de resultaten van de laatste ronde is Van Wagenberg ervan overtuigd dat veel vleesvarkenshouders nog forse vooruitgang kunnen boeken in technische resultaten.

Ga met de muis over het icoon voor meer informatie.

Fors hogere groei

De groei in de rendementstal is 932 gram per dag tegen 832 in de referentiestal. Opvallend aan de cijfers is ook het verschil in voerconversie: 2,53 in de rendementstal tegen 2,67 in de referentiestal. Peters vermoedt dat dit komt door de lagere infectiedruk in de rendementstal. Een varken met een goed functionerend afweersys­teem is goed in staat om met ziekteverwekkers om te gaan, legt hij uit. Hoewel de varkens niet altijd ziek worden van ziekteverwekkers, staat de groei wel onder druk doordat het afweersysteem een deel van de energie gebruikt. Dat de infectiedruk lager is, blijkt ook uit de terugkoppeling van de slachtgegevens. De varkens uit de rendementstal hebben minder longaandoeningen (5 procent) dan die uit de referentiestal (10 procent). Het hygiëneconcept levert een financieel voordeel van € 10,65 per plaats per jaar op. Daarbij is uitgegaan van een saldo van € 20 per varken, twee dagen leegstand per ronde, 0,38 rondes extra per jaar door de hogere groei en een extra opbrengst van € 0,50 per varken door een betere classificatie.

Goede prestaties met hygiëneconcept vleesvarkenshouderij

Of registreer je om te kunnen reageren.